Agħżel il-Jum

Żmien Liturġiku:

Ġimgħa taż-Żmien liturġiku:

(meħtieġ jekk mhux Festa jew Solennità)

Jum tal-Ġimgħa:

Xahar (1-12):

Jum (1-31):

Mobile | Tifħir ta' Sbiħ il-Jum | Kompieta | Sejħa għat-Tifħir