L

A

I

K

0

S

FITTEX FIL-BIBBJA

 

Bibbja

▬  It-Testment il-Qadim

▬  It-Testment il-Ġdid

▬  Il-Vulgata - Traduzzjoni bil-Latin minn San Ġilormu

▬  Verżjoni bl-Ingliż

▬  Verżjoni bit-Taljan

 

 

 

 

 

Dwar il-Bibbja

customisable counter