L

A

I

K

0

S

Segretarjat għal-Lajċi tal-Arċidjoċesi ta' Malta

Home  

Ikkuntattjana

 

Avviżi  ...

 

A Faculty of Theology Symposium to discuss Laudato Sì

In May 2015, Pope Francis issued his second encyclical, namely the Encyclical Laudato sì, On Care for our Common Home. Even though various Church leaders had spoken about environmental issues before, this is the first encyclical letter to specifically address concerns about the environment. 

The encyclical starts off with an environmental assessment, followed by a theological reflection on creation and an outline of the core causes of the ecological crisis. Subsequently, the Pope speaks of integral ecology and the human social dimension of environmental problems and how to address and solve these problems. The encyclical concludes with a reflection on responsibility, education and ecological conversion.

The Faculty of Theology is organising a Symposium to discuss this document from a number of different academic perspectives. This will be held at the University of Malta on Saturday 24th  September 2016, between 9am and 12.30pm. 

Considering the fact that this encyclical deals with matters not only theological, but also economic and bioethical, students who followed a Masters in Bioethics and a Masters in Business Ethics are highly encouraged to attend. On behalf of the Faculty of Theology, therefore, I would like to warmly invite you to attend this Symposium and to participate in the debate following the various presentations which will be given by academics from different Faculties. This will be a great way to start the next academic year.

Tea and coffee will be available during the presentations and wine and pizza will be served for lunch.

You are therefore kindly requested to confirm your attendance by sending me an email at ray.zammit@um.edu.mt by Monday 19th September 2016.

Klikkja fuq il-poster ...

 

Ara aktar dettalji dwar din l-attività mis-Soċjetà tal-MUSEUM >>

 

Jum ta’ Talb għall-Kura tal-Ħolqien

Is-sena l-oħra l-Papa Franġisku wera x-xewqa li l-1 ta’ Settembru ta’ kull sena jkun jum li fih isir talb speċjali għall-kura tal-Ħolqien. Għal din l-okkażjoni l-Kummisssjoni Interdjoċesana Ambjent, flimkien mal-Laboratorju tal-Paċi Papa Ġwanni XXIII se jorganizzaw quddiesa li matulha jsir talb speċjali għal dan il-għan. Din se ssir is-Sibt 3 ta’ Settembru fis-6.00 ta’ filgħaxija fil-Laboratorju tal-Paċi, Ħal Far.

Kulħadd imħeġġeġ jattendi.

 
 

Fan or Disciple of Jesus ? Which One are You? Irtir ta’ ġurnata għall-Operaturi Pastorali.

5 ta’ Awwissu, 2016

Insellmulkom, L-Istitut ta’ Formazzjoni Pastorali flimkien mas-Segretarjat għall-Katekeżi għal darba oħra ser norganizzaw ġurnata rtir għall-Operaturi Pastorali kollha bil-għan li qabel ma jerġgħu jibdew is-Sena Pastorali jkollhom opportunita’ ta’ tiġdid spiritwali personali, liema tiġdid ikun ukoll ta’ benefiċċju għall-ħidma pastorali tagħhom.

Data: Is-Sibt, 10 ta’ Settembru 2016 Post: Is-Seminarju tal-Virtù, Rabat Ħin: 9.00 am – 4.30 pm Prezz: €20.00 (jinkludi l-kafe/te’ u pranzu)

Min hu interessat li jattendi, flimkien mal-applikazzjoni jibgħat ċekk ta’ €20.00, indirizzat: PFI- Pastoral Formation Institute, Catholic Institute, Floriana, FRN1441. Email: pfimalta@gmail.com.

Għal aktar dettalji tistgħu ċċemplu lil:. Fr Marco Portelli fuq: 99478608 u/jew Sr Alexandra Chircop fuq 22039408 Iktar dettalji ssibuhom fuq is-siti: Segretarjat għall-Katekeżi: www.katekeżi.org, jew ċempel fuq 22039408 Pastoral Formation Institute: http://maltapfi.org, jew ċempel fuq: 22039510

Napprezzaw ħafna jekk tibgħatu l-applikazzjonijiet tagħkom sal-Ħamis 7 ta’ Settembru, 2016. Fil-waqt li nirringrazzjawkom tal-ħidma tagħkom, nisperaw li narawkom. Minn qalbna nixtiqulkom saħħa u serenita` fil-Mulej. Sr.Alexandra Chircop u Fr Marco Portelli, Ko-ordinaturi

Ara formola tal-applikazzjon ...

 

 

The Chesterton Institute for Faith & Culture at Seton Hall University, USA in collaboration with Life Network Foundation (Malta),  is organising the 3rd Chesterton conference in Malta. This time the subject will be on eugenics. 

Eugenics, simply put, is the controlled and selective breeding of the human race. It was an idea promoted by Darwin's cousin Francis Galton, gathering momentum in the press around the turn of the 20th century. The famous George Bernard Shaw even said that nothing but a Eugenic religion could save civilization.

G. K. Chesterton challenged this idea with his book "Eugenics and other Evils" in 1922. Eugenics was later totally discredited after the horrors of social engineering in Hitler's Germany were exposed.

The term Eugenics is no longer used but today the ideology has resurfaced using the same arguments to promote abortion, euthanasia "and other evils".

Two distinguished speakers from Seton Hall University (New Jersey, USA): Fr. Ian Boyd and Dr. Dermot Quinn will be giving two short talks entitled "Chesterton and the Culture of Life" and "Chesterton and the Challenge of Eugenics". (Details on invitation above)

This will be followed by a Q&A session.

Refreshments will be served after the conference.

 

Click on the above poster 
 

Wara l-aħħar seminar bit-tema: Il-Knisja li JEĦTIEĠU n-nies Illum, li kien organizzat mis-Segretarjat għall-Katekeżi flimkien mal-Istitut ta’ Formazzjoni Pastorali, b’talba ġenerali tal-pubbliku, ġejna mitluba nkomplu r-riflessjoni tagħna fuq is-suġġett u fl-istess waqt jiġu mwieġba l-mistoqsijiet li ħarġu kemm mill-workshops kif ukoll mill-udjenza, liema mistoqsijiet, minħabba l-limitazzjoni tal-ħin ma setgħux jiġu mwieġba kollha. Għal dan il-għan, qed nistednukom għal dan is-Seminar – Follow-Up ta’ dak preċedenti, pero’ din id-darba, sa jkun imexxi minn panel magħmul minn Rev.Fr Joe Galea Curmi, Rev.Fr Renè Camilleri, u Rev. Fr Saviour Chircop. Dawn il-mistiedna sa jwieġbu l-mistoqsijiet li ma tweġbux, u oħrajn li ser jiġu mressqa mill-udjenza waqt dan l-istess s-seminar. Fost il-ħafna mistoqsijiet li ser jiġu mwieġba insibu dawk li jittrattaw il-prioritajiet talKnisja f’Malta bħalissa, oħrajn li jitrrattaw kif għandu jgħix u jġib ruħu l-kattoliku f’soċjetà pluralistika; oħrajn li jittrattaw l-aħjar mezzi ta’ kommunikazzjoni, ta’ marketing u ta’ outreach li tista’ tuża l-Knisja f’ Malta fis-soċjetà tal-lum. Data: Is-Sibt, 7 ta’ Mejju, 2016 Post: Sala San Gorg Preca – L-Istitut Kattoliku, il-Floriana Ħin: 9.00 am – 12.15 pm.

Ara aktar dettalji [...]  Ara poster kollu [...]

 
 

IRTIR FIL-KAMPANJA

Il-Mulej Irxoxt Jikkunslana

Bejn 22 u l-24 ta' April 2016

Imexxu l-Irtir

Clare Camilleri, Rosaline Scicluna, u Maria Theresa Portelli

Post - Dar Manresa, Għawdex.

Biex tinkiteb ċempell 21556635 jew ikteb email fuq manresagozo@gmail.com

 

 

Klikkja fuq l-istampa

 

Eżerċizzi tar-Randan għaż-Żgħażagħ Għawdxin f’Malta

It-Tlieta, l-Erbgħa u l-Ħamis ta’ din il-ġimgħa, 23, 24 u 25 ta’ Frar, se jinżammu l-eżerċizzi tar-Randan għaż-żgħażagħ Għawdxin f’Malta. Dawn isiru fil-knisja tas-Sorijiet Franġiskani, Triq tal-Ħriereb, Msida, u jibdew fis-7.15pm. Il-predikatur se jkun Dun Noel Debono.

Irtir tar-Randan għaż-żgħażgħ

Il-Kummissjoni Djoċesana Żgħażagħ se torganizza weekend irtir għaż-Żgħażagħ, f’Dar Manresa, mill-Ġimgħa filgħaxija 26, sal-Ħadd f’nofsinhar 28 ta’ Frar. Min hu interessat, hu mitlub jikkuntattja lil Dun Giovanni Curmi.

 
 

“The Empty Nest - Couple life after raising children”

Seminar organized by Genesis 2

Mode of dissemination:  Presentation by family counsellor, Silvia Galea, followed by discussion groups.  This seminar is intended to raise awareness and empower participants to generate different solutions according to their own particular needs.

Target Audience:  Middle aged couples whose children have fled the nest or will soon do so.

Abstract: When children leave the parents' home for multiple reasons some parents may feel a sense of worthlessness, loss of purpose, sadness or abandonment although some do feel accomplished. 

This is another step in the family life cycle, a stage of transition which may create stress and unease in most circumstances but more severe consequences (eg. clinical depression and severe couple conflict) in others.  This stage brings about lifestyle changes and challenges the parents into a new way of relating with the now independent adult child.  

A lot of emphasis is placed on raising children and nowadays there are many courses on parenting styles but there is little support available for this likewise important life process. So we would like to offer you the opportunity to participate in this interesting seminar which is being held on 30th March 2016 at 7.30pm at Genesis 2, Institute of Marriage and the Family, 1 Oratory Street, Naxxar. 

For further information, kindly call on 9942 9907 or 7920 2477.

 

 

"Kunu Ħanina; Kunu Perfetti"  - Ezerċizzji għall-koppji mizzewwġin - Organizzati mill-Genesis 2.

Għal dan il-Ġublew Straordinarju tal-Ħniena, il-Knisja għazlet bħala motto l-ezortazzjoni ta' Ġesù sabiex inħennu bħall-Missier. Hija ezortazzjoni meħuda mill-Vanġelu tal-Ħniena: dak ta' San Luqa (Lq 6, 36). Izda San Mattew jagħti din l-istess ezortazzjoni b'kelma naqra differenti: "Kunu perfetti bħalma perfett huwa Missierkom li huwa fis-Smewwiet" (Mt 5, 48). Kultant naraw ix-xewqa ta' Gesù li nkunu perfetti bħala xi haġa mhix realistika, jew impossibbli. U allura ninterpretaw lil Luqa bħala iktar realistiku, ghax flok "perfetti bħall-Missier" iridna nkunu biss "ħanina bhall-Missier". Xejn minn dan; huma ezortazzjonijiet relatati u komplementari: waħda ma tgħaddix mingħajr l-oħra. Huma sfumaturi ta' kif nistgħu nkunu qaddisin, imma fil-prattika ta' ħajja reali, f'dinja ta' veru f'cirkustanzi spiss diffiċli. Prattikament irridu nkunu "perfetti fil-ħniena".

Kif nistgħu ngħixu dan, b'mod speċjali fil-kuntest tal-ħajja mizzewġa, tal-familja? L-antiki jgħidu li fil-barmil, ir-rizzi jniggzu lil xulxin: kif nistgħu nkunu inqas "rizzi" ma' dawk li huma l-eqreb lejna? Kif nistgħu inniggzuhom inqas? U kif nistgħu nħennu u naħfru meta huma jniggzuna? Kif nistgħu nħobbu b'mod perfett u nkunu perfetti fl-imħabba? Dawn il-mistoqsijiet u ħafna ohra relatati magħhom nixtiequ ntuhom tweġiba matul dawn l-ezerċizzji: "Kunu Ħanina; Kunu Perfetti".

Predikatur:  Dun Brendan Gatt 

Dati: 13, 20 u 27 ta’ Frar; 5 ta’ Marzu.

Ħin : Fis-7 ta’ filgħaxija (wara jkun hemm quddiesa)

Post : Is-Santwarju tal-Hniena Divina, Naxxar

 

click poster

ARCHDIOCESE OF MALTA

PASTORAL CARE COMMISSION FOR HEALTH CARE CAREGIVERS

 

Conference: Ethics at the workplace calls for spiritual standing

South Auditorium, Mater Dei Hospital

Tuesday 29th March 2016 (12.00MD-4.00pm)

Wednesday 30th March 2016 (12.00MD-4.00pm)

The conference will be animated by singers from the health care professions

 

For a detailed programm and application [click]