L

A

I

K

0

S

Segretarjat għal-Lajċi tal-Arċidjoċesi ta' Malta

Home  

Ikkuntattjana

 

Avviżi  ...

 

KONFERENZA: Dieu misericordieux ta’ S. Tereza ta’ Lisieux 

Il-Ħamis, 15 ta’ Diċembru, fis-7.00 pm Konferenza: Dieu misericordieux ta’ S. Tereza ta’ Lisieux mill-Patri Provinċjal Manwel Schembri ocd, espert fl-ispiritwalità ta’ Santa Tereża tal-Bambin Ġesù. Fiċ-Ċentru Tereżjan ta' Spiritwalità, Sala Madonna tal-Karmnu, Triq il-Wied , Birkirkara.

 

FESTA TA' KRISTU RE U GĦELUQ TAL-ĠUBLEW TAL-ĦNIENA

FESTA TA’ KRISTU RE U GĦELUQ IL-ĠUBLEW TAL-ĦNIENA

Il-festa liturġika ta’ Kristu Re din is-sena se tiġi ċċelebrata nhar il-Ħadd 20 ta’ Novembru 2016. Fiha se jsir l-għeluq tas-Sena tal-Ħniena f’quddiesa kkonċelebrata mmexxija mill-Arċisqof Charles J. Scicluna fil-Katidral tal-Imdina fis-6pm.

Mons. Arċisqof iħeġġeġ lil dawk kollha li jistgħu biex jieħdu sehem f’din il-Quddiesa għall-għeluq tas-Sena tal-Ħniena.

Mons. Arċisqof irid ukoll li, bi tħejjija għal dan l-avveniment, fil-knejjes kollha tal-Arċidjoċesi fejn tinżamm l-Ewkaristija ssir adorazzjoni nhar il-Ħamis, 17 ta’ Novembru 2016.

 

ASSEMBLEA DJOĊESANA 2016

IL-KONVERŻJONI GĦALL-PASTORALI TAL-ĦNIENA

Nhar il-Ġimgħa 18 ta’ Novembru filgħaxija u s-Sibt 19 ta’ Novembru filgħodu se tiltaqa’ l-Assemblea Djoċesana bit-tema ‘Il-Konverżjoni għall-Pastorali tal-Ħniena’. F’din l-Assemblea, flimkien mal-Arċisqof, jiltaqgħu rappreżentanti tal-oqsma differenti tal-Knisja f’Malta. Nitolbu biex l-Assemblea Djoċesana tħalli l-frott fil-ħidma pastorali tal-Knisja f’Malta.

 It-Talba għall-Ħniena fil-Liturġija u l-Ministeru tal-Ħniena

It-Talba għall-Ħniena fil-Liturġija u l-Ministeru tal-Ħniena

Il-Ħamis, 17 ta’ Novembru 2016,  fis-7.00 pm

Konferenza: It-Talba għall-Ħniena fil-Liturġija u l-Ministeru tal-Ħniena. 

Kelliem: Fr Michael Bugeja, Ċerimonier tal-Arċisqof.

Post:  Fiċ-Ċentru Tereżjan ta' Spiritwalità. Triq il-Wied, Birkirkara.

 MOZART: Requiem and other Sacred Works

A Grand Concert being held by the St Paul Choral Society

At the Sanctuary of the Divine Mercy, Naxxar

On Saturday, 12th November 2016 at 19:00

 

REPEAT PERFORMANCE, BY POPULAR DEMAND

A concert for soloists, choir, organ and orchestra presented by the St Paul Choral Society PROGRAMME Misericordias Domini (K222, 1775) Laudate Dominum (fifth movt of Vesperae solennes de confessore) (K339, 1780) Ave verum corpus (K618, 1791) Requiem .... 

More details ...

 Misericordias Domini in aeternum cantabo 

 

Il-Ħamis, 22 ta’ Ottubru, fis-7.00pm Konferenza: Misericordias Domini in aeternum cantabo S. Tereza ta' Ġesù u l-esperjenza tagħha tal-Ħniena ta' Alla, minn P. Charlo’ Carmel Camilleri OCarm, direttur tal-Istitut Karmelitan. Il-konferenza ssir fis-Sala Madonna tal-Karmnu, Triq il-Wied, B'Kara.

 

 PFI - Christian Leadership Higher Education Award

 CIS - Programme of activities 2016-2017

HOPE BEGINS WHERE HOPE BEGINS - Tahdita ghall-pubbliku minn Dr Michael Downey

Is-Soċjetà tad-Duttrina Nisranija M.U.S.E.U.M. tistieden lill-pubbliku għall-taħdita minn Dr. Michael Downey Tema: Hope Begins Where Hope Begins

Data: Il-Ħamis 20 ta’ Ottubru 2016

Ħin: 7:00pm

Post: Ċentru għall-Konferenzi Dar Ħanin Samaritan, Santa Venera

Dr. Michael Downey huwa professur tat-teoloġija u l-ispiritwalità li ħadem f’diversi seminarji u universitajiet fl-Amerka ta’ Fuq u f’diversi pajjiżi oħra. Huwa l-awtur u editur ta’ iktar minn 20 ktieb. It-teoloġija tiegħu tibbaża l-ħsieb tagħha fuq dawk li huma imweġġgħin u emarġinati. B’hekk huwa jaħdem f’ħafna pajjiżi foqra fejn permezz ta’ irtiri, konferenzi u taħditiet iservi lil dawk li huma l-iktar fil-bżonn u lil dawk li jaħdmu magħhom. Fil-preżent huwa d-Direttur tal-Formazzjoni Teoloġika u Spiritwali fiċ-Ċentru tal-Irtiri Mater Dolorosa fi Sierra Madra, Kalifornja.

LE GĦALL-GWERRA.  Mill-Kummissjoni Djoċesana Tfal

Fi żmien fejn qed nisimgħu b’ħafna traġedji, terroriżmu, ġlied u gwerer il-Kummissjoni Djoċesana Tfal ser torganizza attivita djoċesana sabiex nuru solidarjeta ma’ tfal li qed ibatu. Din l-attivita’ ser tkun iffukata l-aktar fuq pajjiżi fejn it-tfal għaddejjin minn sitwazzjonijiet fejn qed ibatu minħabba gwerer.

Kien għalhekk li intgħażlet it-tema: “Le għall-gwerra, Iva għall-paċi”, sabiex nistiednu lit-tfal kollha minn parroċċi differenti biex b’solidarjeta ma’ tfal oħra li qed ibatu, titqajjem kuxjenza u jitolbu għalihom. Għaldaqstant biex wieħed jidħol iktar fl-ispirtu, ser niltaqgħu fil-barracks tal-Forzi Armati f’ Ħal Luqa nhar is-Sibt 8 ta’ Ottubru bejn is-6.45pm u t-8.30pm. Jekk possibli it-tfal ikunu hemm kwarta qabel tibda l-attivita. L-attivita ser tibda’ billi t-tfal kollha preżenti ser jingħataw xema’ u jimxu biha f’forma ta’ purċissjoni, akkumpanjati bil-banda tas-suldati. Hekk kif jaslu fil-grounds tal-barracks, ser isiru xi ħsibijiet fuq il-gwerra addattati għat-tfal u nispiċċaw b’quddiesa. Fl-aħħar it-tfal kollha ser jingħataw tifkira żgħira.

Dakinhar ser ikun Jum il-Forzi Armati, għalhekk il-barracks ser ikunu miftuħa għall-pubbliku. Il-familja kollha hija mistiedna li tattendi għal din l-attivita. Tajjeb wieħed jinnota li l-attivitajiet tas-suldati ser jibqgħu għaddejjin sa’ xil-10pm; jekk xi ħadd jitħajjar jibqa’ għal dawn l-attivitajiet, jista’ jagħmel dan.

 

klikkja fuq l-istampa

A PILGRIMAGE OF MERCY MOULDED IN HISTORY

RAĠEL U MARA ĦALAQHOM

 

Friday 14th October 7.30 – 9.30pm

 

07.30. Getting to know one another – casual fellowship (coffee and sandwiches/cake)

08.00. Moment of prayer, followed by discussion (expectations of participants)

08.30. Talk 1 – Introduction to Theology of the Body (Mrs Christine Galea)

09.15. Questions and discussion

 

Saturday 15th October 9.30am – 5.30pm

 

09.30. Moment of prayer followed by Talk 2 – A lectio divina on Genesis 2 (Dun Anton Gouder)

10.30. Couple time (written exercise on Talk 2)

10.45.  Coffee and biscuits

11.15.  Talk 3. The gift of life and love: marital love as a gift (Dr Anthony Rutter Giappone)

12.00. Couple time (written exercise on Talk 3)

12.15. Questions and discussion on Talk 2 and 3

 13.00.  Lunch

 14.00. Talk 4. Loving authentically: marital chastity and procreation (Mrs Christine Galea)

14.45. Couple time (written exercise on Talk 4)

15.00. Questions and discussion on Talk 4

15.30. Coffee and dessert

16.00. Talk 5. The beauty and relevance of the sacrament of matrimony (Dun Anton Gouder)

16.45. Couple time (written exercise on Talk 5)

17.00. Questions and discussion on Talk 5

 

Sunday 16th October 9.30am – 12.00pm

 

09.30. Mass

10.30. Coffee and biscuits

11.00. Talk 6. Growing together in faith: couple spirituality (Dr Anthony Rutter Giappone)

11.45. Rounding up (what do the participants feel they have achieved?)

 

In a contemporary world where even the definition of ‘marriage’ is unclear, is it possible for a couple to live their marriage vows ‘happily ever after’? 

 

Whether still engaged or newly-married, or even whether a couple has been married for years, this course (IN MALTESE) will help the participants to discover the secret of living more fully the gift of the Sacrament of Matrimony.  By living according to the teachings of the late Pope John Paul II on the Theology of the Body, they will be encouraged to discover the joy, intimacy and satisfaction that can be achieved in married life.   The course will provide participants a clear articulation of the Catholic vision of love and marriage.

 7 SESSIONS IN 7 WEEKS

MARRIAGE ENRICHMENT COURSES

ŻEWĠ KORSIJIET

MILL- GENESIS 2

 

SEMINAR GĦALL-FAMILJA

klikkja fuq l-istampa ...

SEMINAR GĦALL-FAMILJA

Organizzat mill-Alleanza Internazzjonali tal-Familja Mqaddsa

Kelliem: Fr Edgardo 'Bing' Arellano

Is-Sibt, 22 u l-Ħadd 23 ta' Ottubru 2016, bejn is-1.00 u s-6.00 pm

fiċ-Ċentru tal-Konferenzi, Dar Ħanin Samaritan,

Triq il-Palazz l-Aħmar, Santa Venera

(maġenb l-iskola St Michael)

Dħul b'xejn. Kulħadd huwa mistieden

Ikun hemm ukoll attivitajiet għat-Tfal.

Kull ġurnata tispiċċa b'quddiesa

Għal aktar tagħrif: Sr Josette Aquilina: 99210740 jew Norbert Agius: 79997010

AUGUSTINE FOR ALL

The Augustinian Institute - Pietà

Academic Year 2016-2017

Augustine For All

 

Ancient Christian Literature 1st - 5th centuries - 10 Lectures held on Fridays, from 18.15 to 19.15hrs - Commencing: Friday, 7th October 2016 (to Friday 16th December 2016) - Venue: Augustinian Institute Pietà - Malta. Subscription fee: €30 (couples €50) - (incl. tea/coffee/biscuits break+one publication for free)

The 20th Annual Augustine Lecture 2016

Date: Monday 21st November 2016 - Theme: Seeking Augustinian Insights on the Christian in Public Life Today - Venue:  Augustinian Institute Pietà - Malta - Time:   18.15hrs - Speaker:  Revd Prof. Michael Bruno STD(Lat.), St Joseph's Seminary NY USA  - Chairman:  Prof. Albert Fenech. Entrance free (a reception will follow)

Date:   Tuesday 22nd November 2016 - Theme: Rediscovering Augustine's Saeculum and the State of Contemporary Augustinian  Hermeneutics - Venue:  University of Malta - Gateway Hall E - Time:   19.00hrs - Speaker:  Revd Prof.Michael Bruno STD(Lat.),   St Joseph's Seminary NY USA. Chairman:  Professor Joe Friggieri. Entrance free: (a reception will follow)

Lectio Augustini - A series of eight two-hours sessions commencing on Friday 20th January 2017 (up to Friday 17th March 2017) - Theme: Augustine's The City of God - Time:   18.00 to 20.00hrs - Venue:  Augustinian Institute - Pietà, Malta. - Subscription fee: €35 (couples €60) (incl. tea/coffee/biscuits break+one publication for free).  For participants: text in Maltese of The City of God (2 vols.=1700p.) for €10 ONLY

Philosophy For All -

1st year (1st & 2nd semester): From Thursday 13th October 2016 - Thursday 2nd March 2017 -  Plotinus, Neoplatonism & Christian Neoplatonism

2nd year (1st & 2nd semester): Thursday 12th October 2017 - Thursday 8th March 2018 - The Philosophy of Augustine of Hippo

Subscription fee for one year (October 2016 - March 2017): €40 (couples €70) (incl. tea/coffee/biscuits break+one publication free) - Subscription fee for whole study-unit (2 years - October 2016 - March 2018): €75 (couples €140) (incl. tea/coffee/biscuits break+one publication free)

The City of God Seminar

Tuesday, 24th January 2017 at 6.30pm - His Eminence Cardinal G. F. Ravasi will deliver the Inaugural Lecture launching - The City of God Seminar  - The evening will be under the patronage of the VR Prior Provincial OSA Dr Ray Francalanza SThD - Venue: Main Hall, St Monica School T. Spinelli Street Gzira. - Entrance Free - tea/coffee/biscuits break

Live-In - Augustine of Hippo on teaching the Christian faith. Saturday 29th from 4.00pm, Sunday 30th April & Monday 1st May 2017.

Graduation - Date:   Friday 31st March 2017 - Time:   6.30pm - Presiding:   Prof Dr Joe M. Cacciottolo - Pro-Rector UOM - Venue: Poor Clares Monastery, Regional Rd St. Julian's

The majority of the lectures are in Maltese.

For info: Revd Prof. S. Caruana OSA -  PO Box 61 Imsida PO MSD1000 - T. 21249407 - M. 7728 1249 - E. caruana.salvino@gmail.com - salvino.caruana@um.edu.mt

Adm. Sec. Ms A. Borg T. 2701 0827 - M. 7708 7711.  E. toineborg@onvol.net

Subscription fees are to be made by cheque to Rev. Prof. Salvino Caruana OSA

Aktar [...]