L

A

I

K

0

S

Segretarjat għal-Lajċi

Home  

Ikkuntattjana

 

 

IX-XAHAR TAL-ĦOLQIEN

 

Programm ta’ attivitajiet għal matul ix-xahar tal-Ħolqien magħruf bħala Season of Creation, il-perjodu bejn l-1 ta' Settembru u l-4 ta' Ottubru 2017.

 

1 ta' Settembru                  Skont xewqa tal-Qdusija tiegħu il-Papa Franġisku, ħin ta’ talb għall-ħarsien tal-ħolqien fil-knejjes kristjani kollha.

 

2 ta' Settembru 6.00pm     Ftuħ tax-xahar tal-Ħolqien b’ċelebrazzjoni ewkaristika mmexxija mill-Arċisqof Charles J. Scicluna, fil-Kon-Katidral ta’ San Ġwann, il-Belt.

 

24 ta' Settembru 9.00am    Attività fi Xrobb l-Għaġin – Quddiesa; Taħdita minn Prof. Paul Pace dwar il-Laudato Si'; Dawra mal-Park taċ-Ċentru għall-Iżvilupp Sostenibbli.

 

1 ta' Ottubru 10.30am       Quddiesa tal-għeluq tax-xahar tal-Ħolqien, b’ċelebrazzjoni ewkaristika mmexxija mill-Isqof ta' Għawdex Mons. Mario Grech, fil-Knisja tal-Franġiskani Konventwali, Triq ir-Repubblika, il-Belt. Isir it-tberik ta’ proġetti bit-tema tal-Ħolqien magħmulin mit-tfal.

 

4 ta' Ottubru 7.00pm         Interfaith seminar fil-Millennium Chapel, bis-sehem ta’ delegati li jkunu fostna għall-konferenza internazzjonali Our Ocean li se tinżamm fi gżiritna fil-5 u 6 ta’ Ottubru.

 

Matul ix-xahar ta’ Settembru, ġewwa Għawdex, se jkun hemm wirja ta fotografija marbuta mat-tema tal-Kura tal-Ħolqien, fil-Mużew Karmni Grima, l-Għarb.