L

A

I

K

0

S

Segretarjat għal-Lajċi

Home  

Ikkuntattjana

 

 

ADORAZZJONI EWKARISTIKA

Matul Settembru 2017

Titmexxa mis-Superjur Joe Fenech SDC

 

IL-ĠIMGĦA 1 ta’ SETTEMBRU

L-Ewwel Ġimgħa tax-Xahar

Parroċċa  San Ġużepp Ħaddiem

Birkirkara

Fid-9.00 ta’ fil-għodu

 

 

IL-ĦAMIS 7 ta’ SETTEMBRU

Parroċċa  Madonna ta’ Lourdes

SAN ĠWANN

8.30 am : Quddiesa

9.00 am  : Adorazzjoni

 

 

IL-ĠIMGĦA 8 ta’ SETTEMBRU

Festa Twelid tal-V. Marija

Fergħa Ewkaristika  Il-Marsa

Mill-10.00 sal-11.00 ta’ fil-għodu.

 

 

It-Tnejn 11 ta’ SETTEMBRU

Istitut San Ġużepp Sorijiet Dumnikani

 Ħaż-Żabbar

      Mill-10.00 sal-11.00 ta’ fil-għodu

 

 

IT-TLIETA  12 ta’ SETTEMBRU

Dar tal-Anzjani Santa Katerina  

Ħ’Attard

     Fil-9.45 ta’ fil-għodu

 

 

L-ERBGĦA 13 ta’ SETTEMBRU

Santwarju Madonna  Tal-Ħerba  Birkirkara

Mill-10.00 sal-11.00 ta’ fil-għodu

 

 

IL-ĦAMIS 14 ta’ SETTEMBRU

Festa: L-Eżaltazzjoni tas-Salib

Knisja Madonna tal-Karmnu l-Imdina

Mill-10.00 sal-11.00 ta’ fil-għodu

 

IL-ĠIMGĦA 15 ta’ SETTEMBRU

Festa: Marija Addolorata

Santwarju Madonna tas-Samra – il-Hamrun

Fil-11.00 am u fl-12.00pm Quddiesa

 

 

IT-TLIETA 19 ta’ SETTEMBRU

Kappella Sptar

San Ġużepp Ħaż-Żebbuġ

Mill-10.00 sal-11.00 ta’ fil-għodu

 

 

IL-ĠIMGĦA 22 ta’ SETTEMBRU

Istitut Ġesù Nazzarenu Iż-Żejtun

Mill-10.00 sal-11.00 ta’ fil-għodu

 

 

IL-ĠIMGĦA 22 ta’ SETTEMBRU

Knisja Sant’Anna  Iż-Żebbiegħ l/o Imġarr

5.30 pm : Adorazzjoni

-6.30 pm : Quddiesa

 

 

IT-TNEJN 25 ta’ SETTEMBRU

Sorijiet Ġesù Nazzarenu  Marsaxlokk

Mill-10.00 sal-11.00 ta’ fil-għodu

 

 

IT-TLIETA  26 ta’ SETTEMBRU

Pax et Bonum  Il-Mosta

Wara l-Quddiesa tad-

9.00 ta’ fil-għodu

 

 

IL-ĦAMIS 28 ta’ SETTEMBRU

Madonna Ta’ Pompej

Sorijiet Dumnikani Victoria –Għawdex 

Mill-10.00 sal-11.00  ta’ fil-għodu

 

 

IL-ĠIMGĦA 29 ta’ SETTEMBRU

Festa San Mikiel Arkanġlu

Ċentru Sant’Andrija Tarġa Gap  Il-Mosta

Mill-10.00 sal-11.00 ta’ fil-għodu