L

A

I

K

0

S

Segretarjat għal-Lajċi

Home  

Ikkuntattjana

 

Parroċċa Stella Maris, Tas-Sliema                

Parroċċa Madona ta’ Fatima, G’Manġa

 

Pellegrinaġġ Nazzjonali

fiċ-Ċentinarju tad-Dehriet tal-Madonna f’ Fatima

12 ta’ Mejju 2017

 

Fil-Parroċċa Stella Maris

-       Jinġabru parruċċani mill-Unità 10: Stella Maris, Sacro Cuor, San Girgor, Balluta, Ġesù Nażżarenu

-       6.00pm: P. Vince Micallef op jitkellem dwar id-dehriet ta’ Fatima

-       6.30pm: quddiesa konċelebrata mmexxija mill-Arċisqof Emeritu Pawlu Cremona op  flimkien mal-kappillani tal-Unità Nru 10.

-       7.15pm: Jibda l-pellegrinaġġ bis-sehem tal-parroċċi tal-Unità u bl-istatwa tal-Madonna ta’ Fatima li jgħaddi mit-toroq High, Annunciation u l-pjazza, Carmel, San Piju u sal-Istrand.

-       8.00pm: Mons Pawlu Cremona op jakkumpanja l-istatwa tal-Madonna li taqsam bil-baħar mix-Xatt ta’ Tas-Sliema għax-xatt tal-Pietà

 

Fil-Parroċċa tal-Madonna ta’ Fatima

-       8.30pm: Wasla fix-Xatt tal-Pietà: il-Madonna milqugħa minn nies tal-parroċċi tal-parroċċi l-oħra kollha.  Jibda l-pellegrinaġġ mix-Xatt u jgħaddi mit-toroq Duluri u Santa Monika sas-Santwarju tal-Madonna ta’ Fatima.

 

Fi tmiem il-Pellegrinaġġ: konsagrazzjoni tal-familji u barka sagramentali minn Mons Pawlu Cremona op.

 

Kollox jintemm għall-ħabta tad-9.30pm.

Għal aktar tagħrif tista' ċċempell lill-Kappillan tal-Parroċċa tal-Gwardamaġa, P Vincent Micallef OP fuq telefon numru  99164749.