ATT TA’ TAMA

 

Mulejja, għaliex inti tista’ kolox, kollok ħniena u qatt ma tonqos mill-wegħdiet tiegħek, jiena nittama li tagħtini l-maħfra ta’ dnubieti u l-ġenna, li inti għall-merti ta’ Ġesù Kristu, wegħidt lil min jagħmel opri tajba, hekk kif jiena nipproponi li nagħmel bil-għajnuna mqaddsa tiegħek, li minnek nittama għaliex inti tjieba infinita.