Animazzjoni tal-Quddies tal-Ħadd

SENA A SENA B SENA Ċ

GĦAL ŻMIEN L-AVVENT

L-Ewwel Ħadd tal-Avvent

It-Tieni Ħadd tal-Avvent

It-Tielet Ħadd tal-Avvent

Ir-Raba' Ħadd tal-Avvent

 

GĦAL ŻMIEN IL-MILIED

It-Twelid tal-Mulej Ġesł (Vġili)

It-Twelid tal-Mulej Ġesł (Jum)

Familja Mqaddsa

Marija Omm Alla

Epifanija

 

GĦAL ŻMIEN IR-RANDAN

L-Ewwel Ħadd tar-Randan

It-Tieni Ħadd tar-Randan

It-Tielet Ħadd tar-Randan

Ir-Raba' Ħadd tar-Randan

Il-Ħames Ħadd tar-Randan

Ħadd il-Palm

 

GĦAL ŻMIEN IL-GĦID

It-Tieni Ħadd tal-Għid

It-Tielet Ħadd tal-Għid

Ir-Raba' Ħadd tal-Għid

Il-Ħames Ħadd tal-Għid

Is-Sitt Ħadd tal-Għid

Tlugħ il-Mulej fis-Sema

Għid il-Ħamsin

It-Trinitą Qaddisa

Il-Ġisem u d-Demm tal-Mulej

 

MATUL IS-SENA. 

Il-Magħmudija tal-Mulej

2 Ħadd matul is-Sena

3 Ħadd matul is-Sena

4 Ħadd matul is-Sena

5 Ħadd matul is-Sena

6 Ħadd matul is-Sena

7 Ħadd matul is-Sena

8 Ħadd matul is-Sena

 

13 Ħadd matul is-Sena

14 Ħadd matul is-Sena

15 Ħadd matul is-Sena

16 Ħadd matul is-Sena

17 Ħadd matul is-Sena

18 Ħadd matul is-Sena

19 Ħadd matul is-Sena

 

20 Ħadd matul is-Sena

21 Ħadd matul is-Sena

22 Ħadd matul is-Sena

23 Ħadd matul is-Sena

24 Ħadd matul is-Sena

25 Ħadd matul is-Sena

26 Ħadd matul is-Sena

27 Ħadd matul is-Sena

28 Ħadd matul is-Sena

29 Ħadd matul is-Sena

 

30 Ħadd matul is-Sena

31 Ħadd matul is-Sena

32 Ħadd matul is-Sena

33 Ħadd matul is-Sena

 

Solennitą ta' Kristu Sultan