ADORAZZJONIJIET  NOVEMBRU  2016

 

Pajjiżna:  Ġerusalemm tas-Sema

 

B’qalbna ma’ ħutna li jinsabu jissaffew

 

Agħtihom O Mulej il-mistrieħ ta’ dejjem

 

 

 

 1

 

IT-TLIETA 1 ta’ NOVEMBRU

Festa: Il-Qaddisin Kollha  

 

Dar tal-Anzjani

Santa Katerina

Ħ’Attard

 

Fil-9.45

ta’ fil-għodu

 

 

 

 2

 

IL-ĦAMIS 3 ta’ NOVEMBRU

Festa: San Martin De Porres

 

Parroċċa

Madonna ta’ Lourdes

SAN ĠWANN

 

8.30 am : Quddiesa

9.00 am  : Adorazzjoni

 

 

3

 

 

 

 

IL-ĠIMGĦA 4 ta’ NOVEMBRU

L-Ewwel Ġimgħa tax-Xahar

Festa: San Karlu Borromeo

 

Parroċċa

San Ġużepp Ħaddiem

Birkirkara

 

Fid-9.00

ta’ fil-għodu

 

4

 

 

IT-TLIETA 8 ta’ NOVEMBRU

 

Pax et Bonum

Il-Mosta

 

 

Wara l-Quddiesa tad-

9.00 ta’ fil-għodu

 

5

 

 

L-ERBGĦA 9 ta’ NOVEMBRU

 

 

Santwarju Madonna

 Tal-Ħerba  Birkirkara

 

 

Mill-10.00 sal-11.00

ta’ fil-għodu

 

 

6

 

 

 

IL-ĦAMIS 10 ta’ NOVEMBRU

 

 

 

Il-Katedral tal-Imdina

 

 

9.00am: Quddiesa

9.30am: Bieb tal-Ħniena

9.50am: Adorazzjoni

 

 

 

7

 

 

 

 

IL-ĠIMGĦA 11 ta’ NOVEMBRU

 

 

Fergħa Ewkaristika

Il-Marsa

 

 

6.00 pm: Adorazzjoni

7.00pm: Quddiesa

 

 

8

 

 

IT-TNEJN 14  ta’ NOVEMBRU

 

Istitut San Ġużepp

Sorijiet Dumnikani

Ħaż-Żabbar

 

Mill-10.00 sal-11.00

ta’ fil-għodu

 

9

 

 

 

IT-TLIETA  15 ta’ NOVEMBRU

 

 

Madonna Tas-Samra

Il-Ħamrun

 

11.00 am: Adorazzjoni

12.00pm: Quddiesa

 

10

 

L-ERBGĦA 16 ta’ NOVEMBRU

 

Bażilika Marija Bambina

L-Isla

 

9.30am: Bieb tal-Ħniena

10.00 Quddiesa

10.30 Adorazzjoni

 

 

 

11

 

 

IL-ĠIMGĦA 18 ta’ NOVEMBRU

 

 

Istitut Ġesù Nazz.

Iż-Żejtun

 

 

Mill-10.00 sal-11.00

ta’ fil-għodu

 

 

12

 

 

IL-ĦADD 20 t’OTTUBRU

Festa Kristu Re

 

 

Santwarju Madonna tal-Mellieha

 

6.40 pm: Mixja lejn

 il-Bieb tal-Ħniena

7.00 pm: Adorazzjoni

 

 

 

13

 

 

IT-TLIETA 22 ta’ NOVEMBRU

 

Kappella Sptar

San Ġużepp Ħaż-Żebbuġ

 

Mill-10.00 sal-11.00

ta’ fil-għodu

 

 

14

 

 

IL-ĦAMIS 24 ta’ NOVEMBRU

 

Madonna Ta’ Pompej =

Sorijiet Dumnikani Victoria –Għawdex 

 

 

Mill-10.00 sal-11.00

ta’ fil-għodu

 

 

15

 

IL-ĠIMGĦA 25 ta’ NOVEMBRU

Festa Santa Katerina

 

Ċentru Sant’Andrija

Tarġa Gap

Mosta

 

Mill-10.00 sal-11.00

ta’ fil-għodu

 

 

16

 

IL-ĠIMGĦA 25 ta’ NOVEMBRU

Festa Santa Katerina

 

 

Knisja Sant’Anna

Iż-Żebbiegħ

l/o Imġarr Malta

 

Fil-5.30 pm : Adorazzjoni

Fis-6.30 pm : Quddiesa

 

 

17

 

 

IT-TNEJN 28 ta’ NOVEMBRU

 

Sorijiet Ġesù Nazz.

Marsaxlokk

 

Mill-10.00 sal-11.00

ta’ fil-għodu

 

  Siegħa Adorazzjoni hekk togħġob lil Ġesù, li hija rrekordjata fis-Sema u mtennija għall-eternità.

 

Santa Tereża ta' Kalkutta