L-Arċisqof Charles J. Scicluna maħtur mill-Papa Franġisku bħala Segretarju Aġġunt tal-Kongregazzjoni għad-Duttrina tal-Fidi. 13/11/2018.


Il-Papa Franġisku minn Dar Santa Marta. L-Isqof hu qaddej mhux prinċep. 12/11/2018.


Ittra tal-Padri fis-Sinodu dwar iż-Żgħażagħ liż-Żgħażagħ tad-dinja. Ottubru 2018.


Aktar katekeżi mill-Papa San Ġwanni Pawlu II dwar il-Knisja. Numri 1 - 57. Snin 1991 - 1993. Ikomplu.


Diskors tal-Papa Franġisku waqt tal-Angelus tat-32 Ħadd matul is-Sena. Pjazza San Pietru. 11/11/2018.


Omelija tal-Isqof Mario Grech fil-bidu tal-Ministeru Pastorali tal-Kan. Ġwann Sultana bħala Arċipriet tal-Parroċċa ta' Marija Assunta, iż-Żebbuġ, Għawdex. 11/11/2018.


Omelija tal-Arċisqof Charles J. Scicluna waqt il-Quddiesa Pontifikali f'għeluq il-100 sena minn tmiem l-Ewwel Gwerra Dinjija. 11/11/2018.


Omelija tal-Isqof Mario Grech fil-festa ta' San Koronatu Martri. Bażilika u Kolleġġjata ta' San Pietru u San Pawl, Nadur. 11/11/2018.


Il-Papa Franġisku minn Dar Santa Marta. M’għandniex nagħmlu lista tal-prezzijiet għas-Sagramenti. 09/11/2018.


Messaġġ tal-Konċilju Ekumenikau Vatikan Ii liż-Żgħażagħ fi tmiem il-konċilju. 07/12/1965.


Katekeżi oħra (nru 4) għat-tfal ta' qabel l-Ewwel Tqarbina. Preżentazzjoni powerpoint.


Ineż u Henry Casolani. Żwwġ programmi awdjo dwar din il-koppja, Qaddejja ta' Alla.


Omelija tal-Arċisqof Charles J. Scicluna fl-okkażjoni tal-50 sena mit-twaqqif ta' Caritas Malta. Konkatidral ta' San Ġwann, Valletta. 09/11/2018.


Il-Papa Franġisku minn Dar Santa Marta. Xhieda tfisser li tkisser drawwa biex turi l-ħniena. 08/11/2018.


Katekeżi tal-Papa Franġisku dwar il-Kmandament. La Tisraqx. Udjenza Ġenerali. 07/11/2018.


Il-Papa Franġisku f'Dar Santa Marta. Ġesu jistedinna għall-ikla tas-saltna, noqgħodu attenti li ma ngħidulux le. 06/11/2018.


Omelija tal-Arċsqof Charles J. Scicluna waqt quddiesa b'suffraġju għall-erwieh tal-Isqfijiet, Saċerdoti u Reliġjużi li mietu matul is-sena. 06/11/2018.


Omelija tal-Arċisqof Charles J. Scicluna waqt il-quddiesa tal-Istituzzjoni ta' ħames Seminaristi fil-Ministeru tal-Akkolitat. Seminarju tal-Arċisqof, tal-Virtù, Rabat. 05/11/2018.


Il-Papa Franġisku minn Dar Santa Marta. Ngħidu le għall-egoiżmu interessat, il-piki u l-ftaħir gwerer biss iġibu. 05/11/2018.


Diskors tal-Papa Franġisku waqt l-Angelus tal-31 Ħadd matul is-Sena. 04/11/2018.


Il-Pariri ta' Ratzinger biex inżommu sħaħ fil-fidi mqar qalb skandli kbar. Artiklu ta' Miguel Pastorino.


Katekeżi għat-Tfal bi tħejjija għall-Ewwel Tqarbina. Powerpoints. Fr Etienne Gilson ofm conv.


Omelija tal-Papa Franġisku fil-quddies ta' tifkira tal-Mejtin kollha. Ċimiterju Lawrentin, Ruma. 02/11/2018.


Omelija tal-Isqof Awżiljarju Joseph Galea Curmi waqt il-quddiesa ċelebrata mal-Moviment tal-Fokolari waqt il-Mariapoli. 02/11/2018.


Omelija tal-Isqof Mario Grech fit-tifkira tal-Erwieħ kollha tal-Purgatorju. Katidral tal-Assunta, Victoria. 02/11/2018.


Omelija tal-Arċisqof Charles J. Scicluna fit-tifkira tal-Erwieħ kollha tal-Purgatorju. Knisja taċ-Ċimiterju tal-Addolorata, Paola. 02/11/2018.


Diskors tal-Papa Franġisku waqt l-Angelus fis-Solennità tal-Qaddisin kollha. 01/11/2018.


Messaġġ tal-Isqof Awżiljarju Joseph Galea Curmi fil-ftuħ tal-wirja tal-arti u t-tberik taċ-Ċentru Parrokkjali f'Ħal Balzan. 01/11/2018.


Messaġġ tal-Papa Ġwanni Pawlu II għall-Jum Dinji taż-Żgħażagħ li sar f'Cologne f'Awwissu 2005, meta l-Papa kien diġà miet. Publikat 06/08/2004.


San Pawlu VI. Paġna ta' riżorsi minn u dwar dan il-Papa kanonizzat fl-14 ta' Ottubru 2018.


Omelija tal-Arċisqof Charles J. Scicluna waqt il-quddies fis-Solennità tal-Qaddisin kollha. Konkatidral ta' San Ġwann. Valletta. 01/11/2018.


Ittra lill-Poplu ta' Alla mill-Isqof Mario Grech.  Id-devozzjoni lejn l-Erwieħ. 01/11/2018.


Ċelebrazzjonijiet liturġiċi mmexxija mill-Arċisqof Charles J. Scicluna matul Novembru 2018.


Katekeżi tal-Papa Franġisku dwar il-Kmandament. Bi Kristu ssib il-milja tagħha l-vokazzjoni sponsali tagħna. Udjenza Ġenerali. 31/10/2018.


Brevjar għal Novembru.  It-talb kollu tal-Liturġija tas-Sigħat għax-xahar ta' miġbur f'dokument wieħed b'links għal kull ġurnata mill-ewwel paġna. 31/10/2018.


Il-Fehma tal-Papa Franġisku għall-Novembru 2018. Biex il-lingwaġġ tal-imħabba u tad-djalogu jirbaħ dejjem fuq il-lingwaġġ tal-konflitt. 31/10/2018.


Omelija tal-Isqof Awżiljarju Joseph Galea Curmi f'għeluq l-20 sena mit-tberik tal-knisja ta' Mlit, il-Mosta. 30/10/2018.


Omelija tal-Papa Franġisku fil-quddiesa għall-għeluq tas-Sinodu tal-Isqfijiet. Bażilika tal-Vatikan. 28/10/2018.


Diskors tal-Papa Franġisku fl-Angelus tat-30 Ħadd matul is-Sena. Pjazza San Pietru. 28/10/2018.


Aktar katekeżi mill-Papa San Ġwanni Pawlu II dwar il-Knisja. Numri 49, 50 u 51. (1993).


Messaġġ tal-Isqof Awżiljarju Joseph Galea Curmi waqt il-Konferenza Nazzjonali tal-Kariżmatiċi. 28/10/2018.


Intervista ta' La Stampa li Mons. Joe Alessandro, Isqof Malti f'Garissa l-Kenja. 27/10/2018.


Il-Papa f’Santa Marta. Il-paċi hi mixja ta’ umiltà, ħlewwa u ġenerożità. 26/10/2018.


Il-Papa f’Santa Marta. Nersqu lejn Ġesù billi nagħrfu li aħna midinbin. 25/10/2018.


La Tiżnix. Katekezi tal-Papa Franġisku dwar il-Kmadamenti.  Is-Sitt Kmandament. Udjenza Ġenerali. 24/10/2018.


Il-Papa f'Santa Marta. It-tama konkreta tfisser li tgħix biex tiltaqa' ma' Ġesù. 23/10/2018.


Diskors tal-Papa Franġisku fl-Angelus tad-29 Ħadd matul is-Sena. Pjazza San Pietru. 21/10/2018.


Messaġġ tal-Arċisqof Charles J. Scicluna għall-Ġurnata Missjunarja.  21/10/2018.


Omelija tal-Isqof Awżiljarju Joseph Galea Curmi fil-festa ta' Ġesù Nazzarenu. Knisja ta' Ġesù Nazzarenu, Żejtun. 20/10/2018.


Esperjenzi Missjunarji f'pajjiżi oħra. Fl-okkażjoni ta' Jum il-Missjoni 2018.


Aktar katekeżijiet mill-Papa San Ġwanni Pawlu II dwar il-Knisja. Nri 46, 47 u 48.(1992).


Il-Papa Franġisku f'Dar Santa Marta: L-Ispirtu s-Santu hu l-ħmira li ssalva lin-nisrani. 19/10/2018.


Il-Papa Franġisku f'Dar Santa Marta. Qalbna trid tkun maqtugħa mill-flus u tieħu paċenzja fil-persekuzzjonijiet u fis-solitudni. 18/10/2018.


La toqtolx skont Ġesù Katekeżi oħra tal-Papa Franġisku dwar il-kmandamenti. 17/10/2018.


Il-Papa Franġisku f'Dar Santa Marta: Attenti mill-Insara li juru ruħhom riġidi u perfetti. 16/10/2018.


Omelija tal-Isqof Awżiljarju Joseph Galea Curmi f'Jum il-Fundazzjoni tal-Kulleġġ San Alwiġi. 16/10/2018.


Omelija tal-Papa Franġisku waqt il-quddiesa tal-kanonizzazzjoni ta' qaddisin ġodda. 14/10/2018.


Omelija tal-Isqof Mario Grech fl-okkażjoni tal-Assemblea Ġenerali tal-Azzjoni Kattolika f'Għawdex. Santwarju Ta' Pinu. 13/10/2018.


Il-Papa Franġisku f'Dar Santa Marta. Attenti mix-xjaten edukati. 12/10/2018.


Il-Papa Franġisku f'Dar Santa Marta. Ġesù jgħallimna biex fit-talb niffittaw lil Alla. 11/10/2018.


La Toqtolx. L-għaxar Katekeżi tal-Papa Franġisku dwar il-Kmandamenti. Udjenza Ġenerali. 10/10/2018.


Diskors tal-Papa Franġisku lill-pellegrini minn Krakovja. 10/10/2018.


Omelija tal-Isqof Mario Grech waqt quddiesa għall-Forzi Armati ta' Malta. Konkatidral ta' San Ġwann, Valletta. 10/10/2018.


Il-Papa Franġisku f'Dar Santa Marta. In-Nisrani veru jinnamra mal-Mulej. 09/10/2018.


Il-Papa Franġisku f'Dar Santa Marta. Il-lajċi u r-rgħajja m'għandhomx jibżgħu jħammġu jdejhom. 08/10/2018.


L-Ewwel 45 katekeżi tal-Papa San Ġwanni Pawlu II dwar il-Knisja. (sena 1992). Bil-Malti fil-Laikos.


Diskors tal-Papa Franġisku fl-Angelus tas-27 Ħadd matul is-Sena. 07/10/2018.


Omelija tal-Isqof Awżiljarju Joseph Galea Curmi f'Jum l-Ambjent. Knisja ta' Ġieżu, Rabat, Malta. 07/10/2018.


Omelija tal-Isqof Mario Grech fil-quddiesa ta' radd il-ħajr għall-elf ħarga tar-rivista djoċesana, Il-Ħajja f'Għawdex. Santwarju Ta' Pinu.  06/10/2018.


Omelija tal-Isqof Awżiljarju Joseph Galea Curmi fil-Bażilika tal-Mosta. 05/10/2018.


Omelija tal-Isqof Mario Grech fil-ftuħ tas-Sena Akkademika tas-Seminarju Maġġuri, Victoria, Għawdex. 05/10/2018.


Il-Papa Franġisku f'Dar Santa Marta. Gwaj għall-Insara li lil Ġesù jħalluh il-Knisja. 05/10/2018.


Omelija tal-Isqof Mario Grech fil-Festa ta' San Franġisk ta' Assisi. Knisja ta' San Franġisk, Il-Belt Victoria. 04/10/2018.


Sinodu tal-Isqfijiet. Diskors tal-Papa Franġisku fil-bidu tas-Sinodu ddedikat liż-Żgħażagħ. 03/10/2018.


Sinodu tal-Isqfijiet. Omelija tal-Papa Franġisku fl-okkażjoni tal-ftuħ tal-15-il Assemblea Ġenerali Ordinarja. 03/10/2018.


Diskors tal-Isqof Awżiljarju Joseph Galea Curmi lic-Chaiplains u l-Pastoral Teams fl-iskejjel tal-Knisja.


Il-Papa Franġisku f'Dar Santa Marta. L-anġli kustodji huma l-bieb li kuljum iressaqna lejn it-traxxenden/za. 02/10/2018.


Omelija fil-Quddiesa tal-Velja tal-Għid il-Kbir. 23/04/2011.


Omelija tal-Isqof Awżiljarju Joseph Galea Curmi fil-bidu tal-Missjoni ż-Żgħira u l-festa ta' Santa Tereża ta' Lisieux. 01/10/2018.


Omelija tal-Arċisqof Charles J. Scicluna waqt quddiesa fil-ftuħ tas-Sena Forensi.  Oratorju tal-Konkatidral sa' San Ġwann.  Valletta. 01/10/2018.


Ċelebrazzjoni liturġiċi mill-Arċisqof Charles J. Scicluna matul Ottubru 2018.


Il-Fehma tal-Papa Franġisku għat-Talb matul Ottubru 2018. Biex ir-reliġjużi kkonsagrati, irġiel u nisa, iħeġġu lilhom innifishom biex ikunu preżenti qalb il-fqar, l-emarġinati u dawk li m’għandhomx vuċi fis-soċjetà. 01/10/2018.


 Żidiet eqdem ...