ŻIDIET RIĊENTI

Solidarjetà ma' ħutna fuiq il-baħar. Omelija tal-Arċisqof Charles J. Scicluna fil-festa tal-Madonna tal-Karmnu. Valletta. 16/07/2018.


Diskors tal-Papa Franġisku fl-Angelus tal-15-il Ħadd matul is-sena. 15/07/2018.


Il-bniedem għad baqgħlu x'jitgħallem biex jimita lil San Sebastjan. Omelija tal-Arċisqof Charles J. Scicluna lejliet il-festa ta' San Sebastjan, Qormi.  14/07/2018.


Aktar katekeżijiet mill-Papa San Ġwanni Pawlu Ii dwar il-Knisja mogħtija minnu bejn l-1991 u l-1995.


Omelija tal-Arċisqof Charles J. Scicluna waqt il-quddiesa ta'  ringrazzjament fl-okkażjoni ta' Jum il-Pulizija. Konkatridral ta' San Ġwann. Valletta. 14/07/2018.


"Kont barrani u lqajtuni" Ittra lill-Poplu ta' Alla mill-Isqof Mario Grech. 14/07/2018.


Omelija tal-Arċisqof Charles J. Scicluna fil-festa ta' San Benedittu. Monasteru ta' San Pietru, Mdina. 11/08/2018.


Diskors tal-Papa Franġisku fl-Angelus tal-Erbatax-il Ħadd matul is-sena. 08/07/2018.


Is-Solidarjetà mal-Immigranti. Omelija tal-Isqof Mario Grech fil-Festa tal-Madonna tas-Sokkors f'Kerċem. 08/07/2018.


Laqgħa Ekumenika f'Bari. Kelmtejn mill-Papa Franġisku fil-konklużjoni tal-laqgħa ta' djalogu. 07/07/2018.


Laqgħa Ekumenika f'Bari. Sejħa mill-Papa Franġisku fil-bidu tat-Talba Ekumenika għall-Paċi. 07/07/2018.


Il-Papa San Ġwanni Pawlu II dwar il-Knisja.  Il-Knisja hija fatt storiku u l-Knisja fil-Parabboli. Katekezi Nru 7, 8 u 9. Settembru 1991.


Omelija tal-Papa Franġisku fil-Quddiesa għall-Migranti. Bażilika ta' San Pietru. 06/07/2018.


Marc Fromager: Can Christianity survive persecution in the Middle East? ACN lecture in Malta. 02/07/2018.


Diskors tal-Papa Franġisku fl-Angelus tat-13-il Ħadd matul is-Sena "B". 01/07/2018.


Il-Fehma tal-Papa Franġisku għat-talb matul Lulju 2018.


Programm ta' ċelebrazzjonijiet liturġiċi li ser jitmexxew mill-Arċisqof Charles J. Scicluna matul Lulju 2018.


Aktar Katekeżijiet mill-Papa San Ġwanni Pawlu II dwar il-Knisja.


Diskors tal-Papa Franġisku waqt l-Angelus fis-Solennita tal-Appostli San Pietru u San Pawl. 29/06/2018.


Omelija tal-Papa Franġisku fis-Solennità tal-Appostli Pietru u Pawlu. 29/06/2018.


Omelija tal-Arċisqof Charles J. Scicluna waqt il-Pontifikal fis-Solennità tal-Appostli San Pietru u San Pawl. 29/06/2018.


Omelija tal-Papa Franġisku fil-Konċistorju għall-ħolqien ta' Kardinali ġodda. 28/06/2018.


It-tielet Katekeżi tal-Papa Franġisku dwar il-Kmandamenti. Udjenza Ġenerali. 27/06/2018.


Diskors tal-Papa Franġisku fl-Angelus fil-festa ta-Twelid ta' San Ġwann Battista. 24/06/2018.


Quddiesa Pontifikali mill-Arċisqof Charles J. Scicluna fil-festa tat-twelid ta' San Ġwann Il-Battista. Konkatidral ta' San Ġwann, Valletta. 24/06/2018.


 Żidiet eqdem ...