PROGRAMM TAL-VIŻTI PASTORALI MATUL L-2009

 

1. Ħ’Attard

Mill-10 sas-16 Jannar

2. Ħal Balzan

Mill-24 sat-30 Jannar

3. Valletta BVM Porto Salvo

Mill-31 Jannar sas- 7 Frar 

4. Iklin

Mill-15 sal-20 Frar.

5. Gżira

Mit-18 Frar sal-5 Marzu

6. Ta' Xbiex

Mill-1 sas-6 Marzu.

7. Floriana

Mis-7 sat-13 Marzu

8. Valleta S. Wistin

Mill-15 sas-26 Marzu

9. Ħal-Lija

Mill-21 sat-30 Marzu

10. Valletta S. Pawl

Mid-19 sal-25 April

11. Imsida

Mill-10 sal-20 Mejju

12. Ħal-Luqa

Mill-24 sad-29 Mejju

13. Paola BVM Lourdes

Mis-6 sat-12 Ġunju

14. Paola Kristu Re

Mit-28 Ġunju sal-4 Lulju

15. Gudja

Mit-12 ta' Settembru sal-20 ta' Settembru

      Manikata

Mill-11 sas-16 ta' Ottubru  posposta

16. Mellieħa

Mis-16 ta' Ottubru sas-26 ta' Ottubru

17. San Pawl il-Baħar

Mill-24 ta' Ottubru sat-30 ta' Ottubru

18. Żejtun

Mis-7 ta' Novembru sat-22 ta' Novembru

19. Marsaxlokk

Mit-28 ta' Novembru sal-4 ta' Diċembru

20. Birżebbuġa

Mill-5 ta' Diċembru sas-16 ta' Diċembru

PROGRAMM TAL-VIŻTI PASTORALI MATUL L-2010

21. Ħal Tarxien

Mill-15 ta' Jannar sas-26 ta' Jannar

22. Santa Luċija

Mid-29 ta' Jannar sat-8 ta' Frar

23. Qawra

Mit-12 ta' Frar sat-22 ta' Frar

24. Burmarrad

Mid-19 ta' Frar sas-26 ta' Frar

25. Ħal Għaxaq

Mill-25 ta' Frar sal-5 ta' Marzu

26. Manikata

Mis-6 ta' Marzu sad-9 ta' Marzu

27. Birkirkara Sant. Elena

Mill-4 ta' Ġunju sal-1 ta' Lulju

28. Mġarr

Mill-25 ta' Settembru sal-5 ta' Ottubru

29. Mosta

Mis-6 ta' Ottubru sal 31 ta' Ottubru

30. Għargħur

Mill-4 ta' Novembru sat-13 ta' Novembru

PROGRAMM TAL-VIŻTI PASTORALI MATUL L-2011

31. Ħaż-Żabbar

Mit-8 ta' Jannar sat-30 ta' Jannar

32. Marsasckala

Mit-2 ta' Frar sat-18 ta' Frar

33. Fgura

Mis-16 ta' Frar sat-3 ta' Marzu

34. Fleur de Lys

Mill-5 ta' Marzu sal-15 ta' Marzu

35. Swatar

Mill-20 ta' Marzu sal-24 ta' Marzu

36. Birkirkara Santa Marija

Mis-26 ta' Marzu sal-5 ta' April

37. Rabat

Mit-22 ta' Settembru sad-9 ta' Novembru

38. Mtarfa

Mill-24 ta' Novembru sat-30 ta' Novembru

39. Mdina

Mid-29 ta' Novembru sad-9 ta' Diċembru

PROGRAMM TAL-VIŻTI PASTORALI MATUL L-2012

40. Birkirkara San Ġużepp Ħadd.

Mis-7 ta' Jannar sas-17 ta' Jannar

41. San Ġwann

Mill-21 ta' Jannar sat-2 ta' Frar

42. San Ġiljan

Mit-18 ta' Frar sad-29 ta' Frar

43. Ibraġ

Mit-2 ta' Marzu sat-8 ta' Marzu

44. Pembroke

Mis-16 ta' Marzu sal-24 ta' Marzu

45. Birgu

Mill-21 ta’ April sat-30 ta’ April

46. Marsa Marija Reġina

Mid-9 ta’ Ġunju sat-18 ta’ Ġunju

47. Kalkara

Mis-7 ta’ Ottubru sat-2 ta’ Novembru

48. Gwardamanġa

Mit-3 ta’ Novembru sad-9 ta’ Diċembru

PROGRAMM TAL-VIŻTI PASTORALI MATUL L-2013

49. Marsa Trinità Qaddisa

Mill-5 ta’ Jannar sat-2 ta’ Frar

50. Ħamrun San Gejtanu

Mis-6 ta’ Frar sal-25 ta’ Frar

51. Ħamrun Kunċizzjoni

Mit-2 ta’ Marzu sal-25 ta’ Marzu

52. Ħal Kirkop

Mill-5  ta' April sas-26 ta' April

53. Sliema, San Girgor

Mill-24 ta' April sas-7 ta' Mejju

54. Ħal Safi

Mid-9 ta' Mejju sal-24 ta' Mejju

55. Sliema, Ġesù Nazzarenu

Mill-25 ta' Mejju sas-16 ta' Ġunju

56. Sliema, Sacro Cuor

Mis-6 ta' Ġunju sas-17 ta' Ġunju.

57. Żurrieq

Mill-21 ta' Settembru sal-21 ta' Ottubru.

58. Qrendi.

Mit-23 ta' Ottubru sal-31 ta' Ottubru.

59. Isla.

Mill-24 ta' Ottubru sad-9 ta' Novembru.

60. Ħal Dingli.

Mit-12 ta' Novembru sal-25 ta' Novembru.

PROGRAMM TAL-VIŻTI PASTORALI MATUL L-2014

61. Siema, Stella Maris.

Mill-11 ta' Jannar sal-24 ta' Jannar.

62. Qormi, San Ġorġ.

Mid-29 ta' Jannar sas-17 ta' Frar.

63. Imqabba.

Mill-21 ta' Frar sal-10 ta' Marzu.

64. Balluta.

Mit-22 ta' Marzu sal-5 ta' April.

65. Ħaż-Żebbuġ.

Mit-3 ta' Mejju sal-20 ta' Mejju.

66. Siġġiewi.

Mis-17 ta' Settembru sad-9 ta' Ottubru.

67. Qormi San Sebastjan.

Mill-10 ta' Ottubru sat-23 ta' Ottubru.

68. Santa Venera.

Mill-24 ta' Ottubru sal-4 ta' Novembru

PROGRAMM TAL-VIŻTI PASTORALI MATUL L-2015

69. Bormla.

Mit-28 ta' Jannar sat-23 ta' Frar.

70. Naxxar.