Il-Kelma tal-Vigarju Ġenerali, Monsinjur Joseph Galea-Curmi  ...

Sena 2018

Iftħilna għajnejna u qalbna għal dawk li huma abbandunati. Omelija fil-Knisja tal-Madonna tal-Abbandunati l-Wardija. 16/06/2018.

Imħabba kbira lejn dawk emarġinati, bla vuċi, moħbija u minsija. Quddiesa fl-anniversarju tal-mewt ta’ Mons. Mikiel Azzopardi. 12/05/2018.

Knisja sensittiva lejn il-ġenituri u t-trabi tagħhom. Artiklu ppublikat fil-Leħen. 06/05/2018.

San Ġużepp Ħaddiem Protettur tal-Ħajja. Omelija f'Quddiesa għall-operaturi pastorali. Parroċċa San Ġużepp Ħaddiem, B'Kara. 25/04/2018.

Komunità li tgħożż il-ħajja u ġġib il-ferħ. Omelija fil-Quddiesa tal-pussess lill-Kappillan il-ġdid tal-Imsida Fr Simon Sciberras. 19/03/2018.

Ngħożżu d-Dar ta’ Alla u minnha nirċievu l-enerġija. Omelija fl-anniversarju tal-konsagrazzjoni tal-Knisja ta’ Marija, Bubaqra. 03/03/2018.

Omelija f'Quddiesa waqt irtir tar-Randan għall-impjegati tal-kurja. Knisja tal-Bon Kunsill, San Ġiljan. 16/02/2018.

Komunità magħquda u b’qalb kbira. Omelija f'Quddiesa għalll-okkażjoni tal-400 anniversarju tal-Parroċċa ta’ Santa Marija, il-Qrendi. 16/02/2018.

 

Sena 2017

Il-Vigarju Ġenerali dwar il-Pastorali tal-Isqfijiet fuq l-Elezzjoni Ġenerali 2017. 23/05/2017.

 

Sena 2014

Fr Joe Galea Curmi dwar għaxar punti li joħorgu mill-Evangelii Gaudium tal-Papa Franġisku. Seminarju. 25/10/2014.