LAIKOS.org

Segretarjat għal-Lajċi, Malta.

It-Talbiet tal-Ġemgħa

2

*

Home

Librerija

Forum

Arkivju

Links

Ikkuntatjana

 

 

     

 

ŻMIEN IL-MILIED

SENA A

SENA B

SENA Ċ

 

 

 

ŻMIEN IR-RANDAN

SENA A

L-Ewwel Ħadd

It-Tieni Ħadd

It-Tielet Ħadd

Ir-Raba’ Ħadd

Il-Ħames Ħadd

Festa tad-Duluri (il-Ġimgħa qabel Ħadd il-Palm)

Ħadd il-Palm u l-Passjoni tal-Mulej

 

SENA B

L-Ewwel Ħadd

It-Tieni Ħadd

It-Tielet Ħadd

Ir-Raba’ Ħadd

Il-Ħames Ħadd

Ħadd il-Palm u l-Passjoni tal-Mulej

 

SENA Ċ

L-Ewwel Ħadd

It-Tieni Ħadd

It-Tielet Ħadd

Ir-Raba’ Ħadd

Il-Ħames Ħadd

Ħadd il-Palm u l-Passjoni tal-Mulej

TLIET IJIEM IMQADDSA TAL-GĦID U ŻMIEN IL-GĦID

Ħamis ix-Xirka: Tifkira tal-Ikla tal-Mulej

Vġili tal-Qawmien tal-Mulej

Ħadd il-Għid

It-Tieni Ħadd

It-Tielet Ħadd

Ir-Raba’ Ħadd

Il-Ħames Ħadd

Is-Sitt Ħadd

Solennità tat-Tlugħ tal-Mulej fis-Sema

Għid il-Ħamsin (Pentecoste)

 

 

Ħamis ix-Xirka: Tifkira tal-Ikla tal-Mulej

Vġili tal-Qawmien tal-Mulej

L-Ewwel Ħadd

It-Tieni Ħadd

It-Tielet Ħadd

Ir-Raba’ Ħadd

Il-Ħames Ħadd

 

Ħamis ix-Xirka: Tifkira tal-Ikla tal-Mulej

Vġili tal-Qawmien tal-Mulej

L-Ewwel Ħadd

It-Tieni Ħadd

It-Tielet Ħadd

Ir-Raba’ Ħadd

Il-Ħames Ħadd

 

ŻMIEN MATUL IS-SENA

SENA A

It-Tieni Ħadd

It-Tielet Ħadd

Ir-Raba’ Ħadd

Il-Ħames Ħadd

Is-Sitt Ħadd

Is-Seba' Ħadd

It-Tmien Ħadd

Id-Disa' Ħadd

L-Għaxar Ħadd

Il-Ħdax-il Ħadd

It-Tnax-il Ħadd

It-Tlettax-il Ħadd

L-Erbatax-il Ħadd

Il-Ħmistax-il Ħadd

Is-Sittax-il Ħadd

Is-Sbatax-il Ħadd

It-Tmintax-il Ħadd

Id-Dsatax-il Ħadd

L-Għoxrin Ħadd

Il-Wieħed u Għoxrin Ħadd

It-Tnejn u Għoxrin Ħadd

It-Tlieta u Għoxrin Ħadd

L-Erbgħa u Għoxrin Ħadd

Il-Ħamsa u Għoxrin Ħadd

Is-Sitta u Għoxrin Ħadd

Is-Sebgħa u Għoxrin Ħadd

It-Tmienja u Għoxrin Ħadd

Id-Disgħa u Għoxrin Ħadd

It-Tletin Ħadd

Il-Wieħed u Tletin Ħadd

It-Tnejn u Tletin Ħadd

It-Tlieta u Tletin Ħadd

Solennità ta’ Kristu Sultan tal-Ħolqien

 

 

SENA B

It-Tieni Ħadd

It-Tielet Ħadd

Ir-Raba’ Ħadd

Il-Ħames Ħadd

Is-Sitt Ħadd

Is-Seba' Ħadd

It-Tmien Ħadd

Id-Disa' Ħadd

L-Għaxar Ħadd

Il-Ħdax-il Ħadd

It-Tnax-il Ħadd

It-Tlettax-il Ħadd

L-Erbatax-il Ħadd

Il-Ħmistax-il Ħadd

Is-Sittax-il Ħadd

Is-Sbatax-il Ħadd

It-Tmintax-il Ħadd

Id-Dsatax-il Ħadd

L-Għoxrin Ħadd

Il-Wieħed u Għoxrin Ħadd

It-Tnejn u Għoxrin Ħadd

It-Tlieta u Għoxrin Ħadd

L-Erbgħa u Għoxrin Ħadd

Il-Ħamsa u Għoxrin Ħadd

Is-Sitta u Għoxrin Ħadd

Is-Sebgħa u Għoxrin Ħadd

It-Tmienja u Għoxrin Ħadd

Id-Disgħa u Għoxrin Ħadd

It-Tletin Ħadd

Il-Wieħed u Tletin Ħadd

It-Tnejn u Tletin Ħadd

It-Tlieta u Tletin Ħadd

Solennità ta’ Kristu Sultan tal-Ħolqien

 

SENA Ċ

It-Tieni Ħadd

It-Tielet Ħadd

Ir-Raba’ Ħadd

Il-Ħames Ħadd

Is-Sitt Ħadd

Is-Seba' Ħadd

It-Tmien Ħadd

Id-Disa' Ħadd

L-Għaxar Ħadd

Il-Ħdax-il Ħadd

It-Tnax-il Ħadd

It-Tlettax-il Ħadd

L-Erbatax-il Ħadd

Il-Ħmistax-il Ħadd

Is-Sittax-il Ħadd

Is-Sbatax-il Ħadd

It-Tmintax-il Ħadd

Id-Dsatax-il Ħadd

L-Għoxrin Ħadd

Il-Wieħed u Għoxrin Ħadd

It-Tnejn u Għoxrin Ħadd

It-Tlieta u Għoxrin Ħadd

L-Erbgħa u Għoxrin Ħadd

Il-Ħamsa u Għoxrin Ħadd

Is-Sitta u Għoxrin Ħadd

Is-Sebgħa u Għoxrin Ħadd

It-Tmienja u Għoxrin Ħadd

Id-Disgħa u Għoxrin Ħadd

It-Tletin Ħadd

Il-Wieħed u Tletin Ħadd

It-Tnejn u Tletin Ħadd

It-Tlieta u Tletin Ħadd

Solennità ta’ Kristu Sultan tal-Ħolqien

 

FESTI U SOLENITAJIET OĦRA

 

 

Sit Uffiċjali tas-Segretarjat għal-Lajċi - Malta                                                                                                                                                         http://www.laikos.org      

 Link