L-ISPIRTU S-SANTU

Novena lill-Ispirtu s-Santu

Minn Fr Hayden OFMcap

L-Ewwel Jum tan-Novena

It-Tieni Jum tan-Novena

It-Tielet Jum tan-Novena

Ir-Raba' Jum tan-Novena

Il-Ħames Jum tan-Novena

Is-Sitt Jum tan-Novena

Is-Seba' Jum tan-Novena

It-Tmien Jum tan-Novena

Id-Disa' Jum tan-Novena


Talb lill-Ispirtu s-Santu

Minn Fr Hayden OFMcap

L-Ispirtu s-Santu: Il-Kumpann Inseparabli.

Sekwenza tal-Ispirtu s-Santu

Veni Creator


Riflessjonijiet dwar l-Ispirtu s-Santu.

Minn Patri Elija Vella OFMconv

Il-Frott tal-Ispirtu s-Santu [pt i]

Il-Frott tal-Ispirtu s-Santu [pt ii]