Soċjetà tas-Sacred Heart

Laqgħa ta’ talb kull l-ewwel Ħadd tax-xahar

għal żgħażagħ irgiel u nisa mit-18 il sena ‘l fuq.

Isiru fil-Kunvent tas-Sacred Heart

90 Triq il-Qalb Imqaddsa. San Ġiljan

 

DATI TAL-LAQGĦAT ...

4 ta’ Settembru 2011

2 ta’ Ottubru 2011

6 ta’ Novembru 2011

4ta’ Diċembru 2011

8 ta’ Jannar 2012

5 ta’ Frar 2012

4 ta’ Marzu 2012

6 ta’ Mejju 2012

3 ta’ Ġunju 2012

1 ta’ Lulju  2012

 

Niltaqgħu fid-disa’ u nispiċċaw f’nofsinhar.  Ikollna ... »

·         Quddiesa.

·         Break biex nissoċjalizzaw flimkien.

·         Ħsieb biex jgħinna fir-riflessjoni. Dan ikun immexxi minn reliġjuża jew membru mħarreġ fit-talb.

·         Ħin ta’ talb weħedna.

·         Ħin ta’ riflessjoni fi grupp.Opportunità li titkellem ma’ persuni li jistgħu jgħinu biex niċċaraw dubbji jew problemi li jkollna.

·         Xi drabi opportunità ta’ qrar.

Ikkuntattjaw lil ... »

SISTER MARIELLA AGIUS RSCJ

Tel 99478645 jew 79478645

e-mail: srmariella@gmail.com