Rit tal-Ħasil tar-Riġlejn f'Ħamis ix-Xirka. Digriet mill-Kongregazzjoni għall-Kult Divina u Suġġeriment minn Fr Michael Bugeja, Ċeremonir Djoċesan f'Malta....


Sacrosactum Concilium, Kostituzzjoni dwar il-Liturġija mill-Konċilju Ekumeniku Vatikan II, 04/12/1963.


Liturġija u Sagramenti, Dokument tas-Sinodu Djoċesan dwar il-Liturġija, 2003..


Direttorju Omeletiku mill-Kongregazzjoni għall-Kult Divin u d-Dixxiplina tas-Sagramenti 2015. Verżjoni bil-Malti.


Għalfejn il-Liturġija?  Xi tfisser il-Kelma?  Il-Liturġija għajn ta’ Ħajja. etc.


Il-Liturġija bħala ħidma tal-Mulej Ġesù u l-Ispirtu s-Santu.


Is-Sena Liturġika 1, Minn Jum il-Mulej saċ-Ċiklu tal-Għid, Dun Ġorġ Schembri.


Is-Sena Liturġika 2, Iċ-“Ċiklu tal-Milied”, Il-“Ħdud ta’ matul is-sena sal-Festa ta’ Kristu Sultan,  Dun Ġorġ Schembri.


Is-Sena Liturġika 3, Sollenitajiet u festi oħra,  Dun Ġorġ Schembri.


Il-Liturġija, Tnax-il Programm ta’ Radju Marija preżentati minn Joe Farrugia u Fr Michael Bugeja, 2013.  (mp3)


Qari tal-Quddies fil-Ħdud u Festi, Preżentazzjonijiet Powerpoint mis-Segretarjat Liturġija.


Iċ-Ċelebrazzjoni tal-Quddiesa, Filmati qosra b’tifsira dettaljata tal-Quddiesa, Produzzjoni mill-Kummissjoni Liturġika, Żabbar.


Is-Sagrifiċċju tal-Quddiesa, Filmati b’tagħrif dwar is-Sagrifiċcju tal-Quddiesa, Produzzjoni ta’ Unità Pastorali 10.


Kif il-Quddiesa tista’ tagħmillek il-ġimgħa aħjar. Anna Marija Fenech.


Kliem ta’ uħud mill-Papiet u Qaddisin dwar il-Quddiesa.


Paramenti Sagri, L-ilbies li juża s-Saċerdot waqt il-Quddiesa.


L-Antifoni Maġġuri “O”. L-Antifoni għall-Magnificat tat-Tieni Għasar mis-17 sat-23 ta’ Diċembru. Minn Dun Pawl Sciberras. 17/12/2013.