Il-Qari tal-Ħdud u Festi bil-Lingwa tas-Sinjali.

Ħajr lid-Dar tal-Providenza u d-Deaf Ministry, Malta

 

 

 

 

 

SENA A

SENA B

SENA Ċ

AKTAR