Fittex fil-lista ta' hawn taħt u ikklikkja fuq dak li tixtieq taqra.

AMORIS Laetitia, Eżortazzjoni Appostolika tal-Papa Franġisku dwar il-Ferħ fil-Famila. 19/03/2016.

ABELA George, President ta’ Malta, Diskors waqt Seminar organiżżat mill_ProgettImpenn bit-tema, “Il-Futur: Fil-Familja”, 15 Mejju 2009.

ABELA George, President ta' Malta, Il-Familja: Ilbieraħ, Illum, Għada. Buġibba, 23 Jannar 2010.

AGIUS Emmanuel, Rev Prof u oħrajn, Sqarrija dwar il-Kuxjenza u d-Divorzju, 13 Ottubru 2010.

AGIUS Emmanuel, Rev Prof and others, Declaration about Conscience and Divorce, Unofficial English Translation, Malta, 13 October 2010.

AGIUS ORDWAY Harry, Xi tfisser il-Familja għall-Papa Benedittu XVI, 15 Ottubru 2010.

AGIUS ORDWAY Harry, Żwieġ u Familja fit-tagħlim tal-Papa Benedittu XVI, Il-Familja naturali, pedament tal-paċi dinjija. 1 Jannar, 2008.

AMBERT Anne-Marie, Cohabitation and Marriage: How are they related, published by The Vanier Institute of the Family, September 2005.

ATTARD Fabio Fr, SDB, Il-Valuri tal-Familja, 16 Frar, 2008.

AUSTRALIAN CATHOLIC BISHOPS CONFERENCE, SECRETARIAT FOR PASTORAL LIFE, Marriage in the Catolic Church, Frequently Asked Questions, 2006.

AUSTRALIAN CATHOLIC BISHOPS CONFERENCE, SECRETARIAT FOR PASTORAL LIFE, Divorce and the Catholic Church, Frequently Asked Questions,2007.

BENEDITTU XVI. Diskors lill-Kurja Rumana li fih tkellem dwar it-theddid li tiffaċċja il-familja fid-dinja tallum. 21/12/2012,

BENEDICT XVI, Pope, Pope exhorts laity: fight 'insidious' threats to human life, marriage..., Fatima, 13 May 2010.

BENSON Harry, Back off or Fire back? Negative relationship behaviours amongst postnatal married and cohabiting couples. (Online:-http://www.bcft.co.uk/images/Back%20off%20or%20fire%20back.pdf)

BENSON Harry, Marriage the hard way or the easy way? Paper presented at National Conference on Marriage, Malta, 7 February 2009.

BORG XUEREB Rita Dr, Chairperson Kumm. Djoċesana Familja, Family and Health, 16 Frar, 2008.

BRENNINKMEIJER-WERHAHN Aldegonde, Do Marriage and the Family have a Future?, Open Lecture, Valletta, 17 October 2009.

CALLAN Samanta, Does the present warrant a future to marriage, Malta, 27 October 2007. (Online:- http://www.canamovement.org)

CALLAN Samanta, Building a pro-marriage culture accross Europe, Malta, 27 October 2007. (Online:- http://www.canamovement.org)

CAMILLERI Rene, Rev, Iċ-Charter tad-Drittijiet tal-Familja. Għadu jagħmel sens illum?, Paper Proġettimpenn, Il-Ġimgħa 22 ta・ Ottubru, 2010.

CAPPUTO Tommaso, Nunzju Appostoliku, The Charter of the Rights of the  Family, 22 Ottubru 2008.

CAVALCOLI Patri Giovanni, OP. Intervista dwar it-tqarbin lid-divorzjati li reġgħu żżewġu. Vatican Insider. 17 Ottubru 2015.

CHAPUT Charles J., OFM CAP, Arċisqof ta' Denver,  A Culture of Life from a Culture of Truth, Keynote Address, 'Bishop's Pastoral Plan for Pro-Life Activities Convention 2000, October 27, 2000.

CHAPUT Charles J., OFM CAP, Arċisqof ta' Denver,  Marriage and Family, (Various Articles and Speeches by Archbishop Chaput, all about  Marriage and Family).

CLAVEAU Victor R. The Indisolubility of Marriage, 2003.

COLEIRO PRECA Marie Louise Onor, Membru Parlamentari, Diskors waqt Seminar organizzat mill-ProġettImpenn bit-tema, “Il-Futur: Fil-Familja”, 15 Mejju 2009.

COLERIDGE Paul, Mr Justice, Family Life - Family Justice - Fairness, Keynote Speech during Resolution National Conference, 5 April 2008.

COLERIDGE Paul, Mr Justice, Family Holiday Association, House of Commons, UK, 16 June 2009.

COLERIDGE Samuel Taylor, The Tide of Marriage and Family Breakdown cannot be turned. Or can it? Proġett Impenn, Malta, 15 May 2010.

CORBETT John OP and others, Recent Proposals for the Pastoral Care of the Divorced and Remarried: A Theological Assesment.  Nova et Vetera, English Edition, Vol 12, No 3 (2014): 601-630.

CREMONA Pawlu Mgr, u GRECH Mario Mgr, Isqfijiet ta’ Malta u Għawdex, Impenn b’Responsabiltà u bla Biżà, Stqarrija tal-Konferenza Episkopali Maltija dwar iż-Żwieġ u l-Familja, 7 Awwissu 2008.

CREMONA Pawlu Mgr, u GRECH Mario Mgr, Isqfijiet ta' Malta u Għawdex, Nota Pastorali fuiż-Żwieġ u l-Familja u n-Nisrani quddiem Ġesù, Malta, 15 Ottubru 2010.

DIOCESE OF KNOXVILLE, Why isn't good to live together before marriage, A Bishops' Backgrounder.

DIOCESE OF KNOXVILLE, Why do children need married patrents?  A Bishops' Backgrounder.

DIOCESE OF KNOXVILLE, Why is marriage good for men and women, A Bishops' Backgrounder.

DIOCESE OF KNOXVILLE, Thinking about divorce?  Think again. A Bishops' Backgrounder.

DIOCESE OF KNOXVILLE, What promotes a happy and lasting marriage?  A Bishops' Backgrounder.

DIOCESE OF KNOXVILLE, Why is natural family planning (NFP) good for your marriage?  A Bishops' Backgrounder.

DIOCESE OF KNOXVILLE, What difference does marriage education make? A Bishops' Backgrounder.

DIOCESE OF KNOXVILLE, How does society benefit from strong marriages? A Bishops' Backgrounder.

DUGAN Jennifer J, Pope John Paul II advises lawers & judges to refuse divorce cases. online:www.lawandreligion.com/new_devs/RJLR_ND_54.pdf.

GALEA Paul Fr, Marriage, Quo Vadis?, 27 Frar 2009.

GALLAGHER Maggie, If marriage is natural, why is defending it so hard? Taking up the challenge to marriage in the pews and the public square. Published in the Ave Maria Law Review, Vol 42, Summer 2006. (Maggie Gallagher is President of the Institute for Marriage and Public Policy.)

GALLAGHER Maggie and BAKER Joshua, Pope Benedict XVI on Marriage: A Compendium, April 2005 - March 2008. Published by iMapp Research Brief, Vol 2/1, April 2008.

GOLDSTEIN Lorrie, All in thre family; Government needs to defend families, published by The Institute for Marriage and Family Canada in the Toronto Sun, 4 June 2009.

GONZALEZ L. & VIITANEN T., The Effect of Divorce Laws on Divorces Rates in Europe, Discussion Paper 2023, March 2006.

GOUDER Anton Mgr, Pro Vigarju Ġenerali, Preżentazzjoni b’tagħrif u statistika attwali dwar żwieġ u familja, Seminar Nazzjonali dwar il-Familja, 13 Frar 2010.

GOUDER Anton Mgr, Pro-Vigarju Ġenerali, Charter tad-Drittijiet tal-Familja, 22 Ottubru 2008.

GOUDER Anton Mgr, Pro-Vigarju Ġenerali, Divorzju: L-Għajdut u l-Fatti, Media Centre Publications, 1997.

GRECH Mario Mgr, Isqof ta’ Għawdex, Il-Ġmiel taż-Żwieġ u l-Familja, Messaġġ waqt l-omelija tal-Pontifikal fis-Solennitá tal-Assunta, Rabat, Għawdex, 15 Awwissu 2008.

GRECH Mario Mgr, Isqof ta’ Għawdex, Familja kun dak li int. Diskors fil-Jum Dinji tal-Familja, 15 Mejju 2009.

GRECH Mario Mgr, Isqof ta’ Għawdex, Soċjetà mingħajr ċertezzi morali titfarrak u tfarrak il-familja, Omelija waqt il-Manifestazzjoni Marjana favur Ambjent Moralment Nadif, Marsalforn, 23 Lulju 2009.

GRECH Mario Mgr, Isqof ta' Għawdex, Biex iz-zwiegijiet u l-familji ma jibqghux jitkissru, Konferenza Nazzjonali, 15 Mejju 2010.

GRECH Mario, Bishop of Gozo, Underlying Dynamics of Marriage, translation of speech, “Biex iz-zwiegijiet u l-familji ma jibqghux jitkissru”, National Conference, Malta, 15 May 2010.

ĠWANNI PAWLU II, Of the unity and indissolubility of marriage, General Audience, 5 September 1979.

ĠWANNI PAWLU II, Familiaris Consortio, Eżortazzjoni Appostolika dwar il-ħidma tal-familja nisranija fid-dinja llum, 27 Novembru 1981. (Malti).

ĠWANNI PAWLU II, Familiaris Consortio, Apostolic Exhortation about the Christian Family in the World today, 27 November 1981. (English).

ĠWANNI PAWLU II, The redemption of the body and the sacramentality of marriage, General Audience, 28 November 1984.

ĠWANNI PAWLU II, Gratissimam Sane, ittra tal-Papa lill-Familji, 2 Frar 1994.

ĠWANNI PAWLU II, Television and the Family, Message for World Communication Day, 15 Mejju 1994.

ĠWANNI PAWLU II, Letter to Children in the Year of the Family, 13 December 1994.

ĠWANNI PAWLU II, Good of Indissolubility, Good Marriage, Discourse tp Roman Rota on Divorce, 28 January 2002.

ĠWANNI PAWLU II, On Indissolubility and Divorce - Points from address to the officials of the Tribunal of the Roman Rota on Monday, 28 January, 2002. 

ĠWANNI PAWLU II, Pope’s Address at the Fourth World Meeting of Families, 25 Jannar 2003.

ĠWANNI PAWLU II, The two shall become one flesh, The unity and indissolubility of marriage, 8 October 2006.

HART Colin, CALVERT Simon, HUMPHREY Dobson,WOODWARD Rachel, Counterfeit Marriage, How civil partnerships devalue the currency of marriage, published by The Christian Institute, January 2002.

INSTITUTE FOR AMERICAN VALUES, The Marriage Movement, A Statement of Principles, (This Statement stems in part from a consultation of marriage leaders held in New York City on January 24-25, 2000, and is sponsored by the Coalition for Marriage, Family and Couples Education, the Institute for American Values, and the Religion, Culture, and Family Project of the University of Chicago Divinity School.)

IONA INSTITUTE FOR RELIGION AND SOCIETY, Marriage breakdown and family structure in Ireland, A report based on Census 2006, Ireland, September 2007.

IONA INSTITUTE FOR RELIGION AND SOCIETY, Domestic Partnerships: A responce to recent proposals on civil unions, Ireland, 2007.

IRISH BISHOPS, Pastoral Letter - Love is for Life, Lent 1985.

KUMMISSJONI DJOĊESANA FAMILJA, GĦAWDEX. Konferenza  Annwali, Tindaħallix! Kif nifhem lil Uliedi Adolexxenti. 24/01/2015.

LAPP David, For better or for worse: When marriage vows get creative,19 June 2009.

LJUN XIII, Arcanum Sapientiae,  Encyclical Letter on Christian Marriage, 10 Frar 1880.

MERCIECA Ġużeppi Mgr, u CAUCHI Nikol Mgr, Isqfijiet ta’ Malta u Għawdex, Safeguarding the Family, Pastoral Letter on the feast of the Assumption, 15 Awwissu 2003.

MIFSUD BONNICI Carmelo Onor, Ministru tal-Ġustizzja u l-Intern, Diskors waqt Seminar organizzat mill-ProġettImpenn bit-tema, “Il-Futur : Fil-Familja”, 15 Mejju 2009.

MORGAN Patricia, Children as trophies? Examining the evidence on same-sex parenting, published by The Christian Institute, 2002.

MROZEK Andrea and WALBERG Rebecca, Families that fail cost $7 billion a year, published by Institute of Marriage and Family Canada, 4 June 2009.

MOVIMENT TA' KANA, Sottomissjonijiet dwar l-abbozz ta' liġi fuq il-koabitazzjoni f'Malta, 121/05/2016.

NATIONAL HUMAN SERVICES ASSEMBLY, Family Strengthening Writ Large: On becoming a nation that promotes strong famnilies and successful youth. Policy brief no 24, Washington DC, December 2007.

NOVAK David, Why we should oppose same-sex marriage, published by Public Discourse: Ethics, Law and the Common Good, 19 June 2009.

NSO MALTA, International Day of Families 2009, Statistical Report about the Family, 15 May 2009.

O'DONOGHUE Patrick, Bishop of Lancaster, Fit For Mission? Church. 27 August 2008. (special reference to Marriage and Family Life on pages 68-69)

PIJU XII, Address to Midwives on the nature of their profession, 29 Ottubru 1951.

PONTIFICAL COUNCIL FOR THE FAMILY, Vademecum for Confessors concerning some aspects of the morality of conjugal life, 12 Frar 1997.    ara wkoll bil-Malti ....

POPENOE David, Cohabitation, Marriage and Child Weebeing, A Cross-National Perspective, published by the National Marriage Project NJ, 2008.

POPENOE David and DAFOE WHITEHEAD Barbara, The Top Ten Myths of Marriage, published by THe National Marriage Project, March 2002.

PROĠETT IMPENN, For Better Not for Worse, A Critical Reading of the Report, For Worse, For Better: Re-Marriage after Legal Seperation , which was issued by The Today Public Policy Institute, Proġett Impenn,  Diocesan Family Commission, Caritas Malta, Cana Movement 2009.

PROĠETT IMPENN,  GĦALL-AGĦAR MHUX GĦALL-AĦJAR, Ġabra fil-Qosor tad-Dokument bil-Malti, For Worse not For Better, 2009.

ROBSON John, Why marriage matters, published by the Institute for Marriage and Family Canada, 5 June 2009.

SANTA SEDE, Charter of the Rights of the Family, 22 Ottubru 1983.

SANTA SEDE, Charter tad-Drittijiet tal-Familja (bil-Malti), 22 Ottubru 1983.

SANTA SEDE, Dokument preparatorju għas-Sinodu tal-Isqfijiet 2014-2015 flimkien ma' kwestjonarju mill-Vatikan, 2013.

SANTA SEDE, Sinodu tal-Isqfijiet dwar il-Familja 2014.

SANTA SEDE, Sinodu tal-Isqfijiet dwar il-Familja 2015.

SAVONA VENTURA C. Discern,  Catholic Family Values, Civil Marriages and Marriage Breakdown, 2001 updated 2007.

SINODU DJOĊESAN, Żwieġ u Familja, 2003.

SINODU TAL-ISQFIJIET 1980. Messaġġ lill-Familji Nsara. 25/10/1980.

SINODU TAL-ISQFIJIET 2014-2015. L-Isfidi Pastorali dwar il-Familja fil-kuntest tal-Evanġelizzazzjoni.

STAFFORD Francis Mgr, Arċisqof ta’ Denver, The Vocation of Marriage in Gods Plan, August 1994.

TETTAMANZI, Kardinal Dionigi. Ittra lil dawk il-koppji li qed jisseparaw, jiddivorzjaw jew jibdew xi relazzjoni ġdida.

TRUJILLO Alfonso Lopez, Kardinal, The family, the Heart of the Civilization of Love, 1994.

TRUJILLO Alfonso Lopez, Kardinal, Interview on Radio Cadena Nacional Colombia, 26 August 2006.

US CATHOLIC BISHOPS, A Pastoral Message to Families on the Occasion of the United Nations  International Year of the Family, 1994.

US CATHOLIC BISHOPS, Your Family and Cyberspace, 16 June 2000.

WAITE Linda J and Others, Does Divorce Make People Happy? Findings from a Study of Unhappy Marriages, published by the Institute for American Values, 2002.

WALBERG Rebecca and MROZEK Abdrea, Marriage: private event or public good? Published by Institute for Marriage and Family Canada, eReview No 70, 2 June 2009.

WITHERSPOON INSTITUTE, Marriage and the Public Good: Ten Principles, Princeton, New Jersey, June 2006.