OTTUBRU 2018

 

 

01. Santa Tereża tal-Bambin Ġesł (TO)

02. L-Anġli Kustodji Mqaddsa (TO)

03. L-Erbgħa tas-XXVI ġimgħa matul is-sena

04. San Franġisk ta' Assisi, Djaknu (TO)

05. Il-Ġimgħa tas-XXVI ġimgħa matul is-sena

06. Is-Sibt tas-XXVI ġimgħa matul is-sena

 

07. Is-XXVII Ħadd matul is-Sena B

08. L-Anniversarju tad-Dedikazzjoni tal-Katidral (F)

09. It-Tlieta tas-XXVII ġimgħa matul is-sena

10. L-Erbgha tas-XXVII ġimgħa matul is-sena

11. Il-Ħamis tas-XXVII ġimgħa matul is-sena

12. Il-Ġimgħa tas-XXVII ġimgħa matul is-sena

13. Is-Sibt tas-XXVII ġimgħa matul is-sena

 

14. It-XXVIII Ħadd matul is-Sena B

15. Santa Tereża ta' Ġesł, Verġni u Duttur (TO)

16. It-Tlieta tat-XXVIII ġimgħa matul is-sena

17. San Injazju ta' Antjokja, Isqof u Martri (TO)

18. San Luqa, Evanġelista (F)

19. Il-Ġimgħa tat-XXVIII ġimgħa matul is-sena

20. Is-Sibt tat-XXVIII ġimgħa matul is-sena

 

21. Id-XXIX Ħadd matul is-Sena B

22. It-Tnejn tad-XXIX ġimgħa matul is-sena

23. It-Tlieta tad-XXIX ġimgħa matul is-sena

24. L-Erbgħa tad-XXIX ġimgħa matul is-sena

25. Il-Ħamis tad-XXIX ġimgħa matul is-sena

26. Il-Ġimgħa tad-XXIX ġimgħa matul is-sena

27. Is-Sibt tad-XXIX ġimgħa matul is-sena

 

28. It-XXX Ħadd matul is-Sena B

29. It-Tnejn tat-XXX ġimgħa matul is-sena

30. It-Tlieta tat-XXX ġimgħa matul is-sena

31. L-Erbgħa tat-XXX ġimgħa matul is-sena