JANNAR 2019

 

 

Niżżel il-Brevjar tax-xahar kollu ...

01. Il-Verġni Omm Alla, Marija (S)

02. San Bażilju l-Kbir u San Girgor Nażjanżenu, Isqfijiet u Dutturi (F)

03. Ferja ta' żmien il-Milied

04. Ferja ta' żmien il-Milied

05. Ferja ta' żmien il-Milied

 

06. l-Epifanija tal-Mulej (S)

07. Ferja ta' wara l-Epifanija

08. Ferja ta' wara l-Epifanija

09. Ferja ta' wara l-Epifanija

10. Ferja ta' wara l-Epifanija

11. Ferja ta' wara l-Epifanija

12. Ferja ta' wara l-Epifanija

 

13. Il-Magħmudija tal-Mulej (F)

14. It-Tnejn tal-I ġimgha matul is-sena

15. It-Tlieta tal-I ġimgha matul is-sena

16. L-Erbgħa tal-I ġimgha matul is-sena

17. San Anton, Abbati (TO)

18. Il-Ġimgħa tal-I ġimgha matul is-sena

19. Is-Sibt tal-I ġimgha matul is-sena

 

20. It-Tieni Ħadd ta' matul is-Sena Ċ

21. Sant' Anjeże, Verġni u Martri (TO)

22. San Publiju, Prinċep ta' Malta (TO)

23. L-Erbgħa tat-II ġimgha matul is-sena

24. San Franġisk ta' Sales, Isqof u Duttur (TO)

25. Il-Konverżjoni tal-Appostlu Missierna San Pawl (F)

26. San Timotju u San Titu, Isqfijiet (TO)

 

27. It-Tielet Ħadd ta' matul is-Sena Ċ

28. San Tumas ta' Aquino, Presbiteru u Duttur (TO)

29. It-Tlieta tat-III ġimgha matul is-sena

30. L-Erbgħa tat-III ġimgha matul is-sena

31. San Ġwann Bosco, Presbiteru (TO)