L

A

I

K

0

S

Id-Dokumenti tal-Konċilji Ekumeniċi tal-Knisja

Konċilju Ekumeniku huwa dik il-laqgħa jew numru ta’ laqgħat li fihom isqfijiet mid-dinja kollha jiltaqgħu biex jitkellmu u jiddiskutu materji duttrinali jew pastorali li jolqtu il-fidi u l-ħajja tal-Knisja.

Tagħrif dwar il-Konċilji Ekumeniċi ... Home ...

Niċea I. AD 325.

Konstantinopli I. AD 381.

Lateran III. AD1179.

Lateran IV. AD 1215.

Efesu. AD 431.

Kalċedonja. AD 451.

Lyons I. AD 1245.

Lyons II. AD 1274.

Konstantinopli II. AD 553.

Konstantinopli III. AD 680-681.

Vienne. AD 1311.

Kostanzu. AD 1414-1418.

Niċea II. AD 787.

Konstantinopli IV. AD 869.

Basle. AD 1431.

Lateran V. AD 1512-1517.

Lateran I. AD 1123.

Lateran II. AD1139.

Trentu. AD 1545-1563.

Vatikan I. AD 1869-1870.

Vatikan II. AD 1962-1965.