IL-KANTIKU TA' XMUN

 

Issa, o Sid, tista’ tħalli l-qaddej tiegħek
imur fis-sliem, skond kelmtek;
għaliex għajnejja raw
is-salvazzjoni tiegħek,
li int ħejjejt
għall-popli kollha:
dawl biex idawwal il-ġnus,
u glorja tal-poplu tiegħek Israel.


 

Luqa 1:46-55