NIXTIEQ NISTAQSI

VIDJOS DWAR IL-BIBBJA

Filmati qosra li fihom studjużi tal-Bibbja jwieġbu domandi li spiss nirċievu dwar il-Kelma ta' Alla.  Hekk inkunu nistgħu nifhmu aħjar il-Bibbja kemm meta naqrawha aħna stess u kif ukoll meta tkun moqrija jew imfissra lilna minn oħrajn ...

▪  Ara wkoll Dizzjunarju Bibliku ...