ĠWANNI PAWLU II (1978 - 2005)

KATEKEŻI B'TEMI DIFFERENTI  FL-UDJENZI ĠENERALI

Il-Ġenna, l-Infern u l-Purgatorju. Katekeżi fl-Udjenzi Ġenerali li fihom il-Papa Ġwanni Pawlu II tkellem dwar dawn it-tliet temi.  28/07/1999 - 04/08/1999.

Il-Verġni Marija. Katekeżi fl-Udjenzi Ġenerali li fihom il-Papa Ġwanni Pawlu II tkellem dwar il-Verġni Marija. 06/09/1995 - 12/11/1997.

L-Ispirtu s-Santu. Katekeżi fl-Udjenzi Ġenerali li fihom il-Papa Ġwanni Pawlu II tkellem dwar l-Ispirtu s-Santu. 13/05/1998 - 09/12/1998;  Katekeżijiet oħra dwar l-Ispirtu s-Santu bħala parti mid-diskorsi dwar il-Kredu, 26/04/1989 - 24/05/1989.

Il-Knisja. Katekeżi fl-Udjenzi Ġenerali li fihom il-Papa Ġwanni Pawlu II tkellem dwar il-Knisja. 10/07/1991 - 30/08/1995.

Ġesù Kristu. Katekeżi fl-Udjenzi  Ġenerali li fihom il-Papa Ġwanni Pawlu II tkellem dwar Ġesù Kristu. 07/01/1987 – 19/04/1989.

Id-Dnub. Katekeżi fl-Udjenzi Ġenerali li fihom il-Papa Ġwanni Pawlu II tkellem dwar id-dnub. 27/08/1986 - 17/12/1986.

L-Anġli. Katekeżi fl-Udjenzi Ġenerali li fihom il-Papa Ġwanni Pawlu II tkellem dwar l-Anġli. 09/07/1986 - 20/08/1986.

Il-Ħolqien. Katekeżi fl-Udjenzi Ġenerali li fihom il-Papa Ġwanni Pawlu II tkellme dwar Alla u l-Ħolqien. 08/01/1986 - 06/08/1986.

Teoloġija tal-Ġisem. Mija u disgħa u għoxrin katekeżi fl-Udjenzi Ġenerali li fihom il-Papa Ġwanni Pawlu II tkellem dwar it-Teoloġija tal-Ġisem, 05/09/1979 – 28/11/1984.

Id-Diskors tal-Udjenza li l-Papa San Ġwanni Pawlu II qatt ma qara għaliex dakinhar sar l-attentat fuq ħajtu. Disgħin sena mir-Rerum Novarum tal-Papa Ljun XIII, 13/05/1981.

Il-Milied. Katekeżijiet tal-Papa San Ġwanni Pawlu II dwar il-Milied. Udjenzi Ġenerali. 27/12/1978 - 10/01/1979.

L-Avvent.  Erba' katekeżijiet mill-Papa San Ġwanni Pawlu II dwar l-Avvent.  Udjenzi Ġenerali. 29/11/1978 - 20/12/1978.

Il-Virtujiet.  Dawn kienu l-ewwel erba' katekeżijiet tal-Papa San Ġwanni Pawlu II u li bihom kien kompla fuq il-katekeżi li kien beda qablu il-Papa Ġwanni Pawlu I dwar l-istess tema. 25/10/1978 - 22/11/1978.

ŻJARAT TAL-PAPA ĠWANNI PAWLU II F'MALTA FL-1990 U FL-2001

Id-diskorsi li għamel f'Malta il-Papa Ġwanni Pawlu II f'Malta fl-1990 u fl-2001.

OMELIJI

Omelija tal-Papa San Ġwanni Pawlu II fil-bidu tal-Pontifikat tiegħu. 22/10/1978.

Omelija tal-Papa San Ġwanni Pawlu II  dwar ir-rwol u l-appostolat tal-lajċi fil-Knisja. 26/11/1978.

Omelija tal-Papa San Ġwanni Pawlu II f'Fatima fl-ewwel anniversarju minn meta sparawlu. 13/05/1982.

Omelija tal-Papa San Ġwanni Pawlu II fil-kanonizzazzjoni ta' San Massimiljanu Marija Kolbe. 10/10/1982.

Omelija u Att ta' Affidament tal-Bnedmin u l-Ġnus lill-Verġni Marija. 25/03/1984.

Omelija tal-Papa San Ġwanni Pawlu II fil-Kanonizazzjoni ta' San Padre Pio. 16/06/2002.

Omelija tal-Papa San Ġwanni Pawlu II fil-Beatifikazzjoni ta' Madre Teresa ta' Calcutta. 19/10/2003.

DISKORSI

Il-pastorali mad-divorżjati li  jerġgħu jiżżewġu mill-ġdid, Diskors tal-Papa Ġwanni Pawlu II lill-Parteċipanti fit-XIII-il Assemplea Plenarja tal-Kunsill Pontfiċju tal-Familja, 24/01/1997.

Il-Ħajja Kkonsagrata. Katekeżi  (1) tal-Papa San Ġwanni Pawlu II. 28/09/1994.

MESSAĠĠI

RANDAN:  Il-Messaġġi tal-Papa Ġwanni Pawlu II għar-Randan fis-snin 1979 - 2005.

ĦAMIS IX-XIRKA: Il-Messaġġi tal-Papa Ġwanni Pawlu II għal Ħamis ix-Xirka fis-snin 1979 - 2005.

JUM DINJI TAŻ-ŻGĦAŻAGĦ: Messaġġ tal-Papa Ġwanni Pawlu II għall-Jum Dinji taż-Żgħażagħ li sar f'Cologne f'Awwissu 2005, meta l-Papa kien diġà miet. Publikat 06/08/2004.

KITBIET

Redemptor Hominis, Enċiklika dwar iċ-ċentralità ta’ Kristu, il-Feddej tal-Bniedem.  4 Marzu 1979.

Catechesi Tradendae, Eżortazzjoni Appostolika dwar il-katekeżi fi zminijietna. 16 Ottubru 1979.

Dominicae Cenae. Ittra tal-Papa Ġwanni Pawlu II dwar il-Misteru u l-Kult tal-Ewkaristija. 24/02/1980.

Dives in Misericordia, Enċiklika dwar il-Ħniena ta' Alla, 30 Novembru 1980.

Laborem Exercens, Enċiklika, dwar ix-Xogħol tal-Bniedem, f’għeluq id-disgħin sena mill-ħruġ tal-Enċiklika Rerum Novarum, 14 Settembru 1981.

Familiaris Consortio, Eżortazzjoni Appostolika dwar il-ħidma tal-familja nisranija fid-dinja llum, 27 Novembru 1981.

Salvifici Doloris, Ittra Appostolika dwar it-Tbatija għas-Salvazzjoni, 11 Frar 1984.

Redemptionis Donum, Eżortazzjoni Appostolika lir-Reliġjużi kollha dwar il-Konsagrazzjoni tagħhom. 25 ta' Marzu 1984.

Reconciliatio et Paenitentia, Eżortazzjoni Appostolika dwar ir-Rikonċiljazjoni u l-Penitenza, 2 ta' Diċembru 1984.

Dolentium Hominum, Motu Propriju dwar it-tbatija tal-bniedem, 11 Frar 1985.

Ittra Appostolika liż-Żgħażagħ tad-Dinja fl-okkażjoni tas-Sena Internazzjonali taż-Żgħażagħ. 31 Marzu 1985.

Slavorum Apostoli, Ittra Enċiklika b'tifkira tal- ħdax-ilmitt sena tal-ħidma għax-xandir tal-Evanġelju minn San Ċirillu u San Metodju. 2 ta' Ġunju 1985.

Ittra lin-Nisa, Fl-okkażżjoni tar--Raba’ Konferenza Dinjija dwar in-Nisa f’Beijing f’ Settembru 1995, 29 Ġunju 1985.

Dominum et Vivificantem, Enċiklika dwar l-Ispirtu s-Santu fil-Ħajja tal-Knisja u tad-Dinja, 18 Mejju 1986.

Redemptoris Mater, Enċiklika dwar il-Verġni Marija u l-Knisja fil-Mixja tagħha fid-dinja, 25 Marzu 1987.

Sollicitudo Rei Socialis, Enċiklika dwar l-Iżvilupp Soċjali, 30 Diċembru 1987.

Christifideles Laici, Eżortazzjoni Appostolika Post-Sinodali, dwar il-Missjoni u l-Vokazzjoni tal-Lajċi fil-Knisja u fid-Dinja,  30 Diċembru 1988.

Redemptoris Custos. Eżortazzjoni Appostolika dwar il-persuna u l-missjoni ta' San Ġużepp fil-ħajja ta' Kristu u tal-Knisja. 15/08/1989.

Redemptoris Missio, Il-Missjoni tal-Feddej, Enċiklika dwar il-qawwa dejjiema tal-mandat missjunarju tal-Knisja, 7 Diċembru 1990.

Centesimus Annus, Enċiklika fl-okkażjoni tal-mitt sena tar-Rerum Novarum, 1 ta’ Mejju 1991.

Pastores Dabo Vobis, Eżortazzjoni Appostolika Post-Sinodali dwar il-formazzjoni tas-Saċerdot fil-qagħda taż-żmien ta’ llum, 25 Marzu 1992.

Is-Saċerdot u t-Tielet Millenju, Għalliem tal-Kelma, ministru tas-Sagramenti, Mexxej tal-Komunità, 9 ta’ Marzu 1993.

Veritatis Splendor, Enċiklika dwar is-sisien tad-Duttrina Morali tal-Knisja, 6 Awwissu 1993.

Gratissimam Sane, Ittra tal-Papa lill-Familji, 2 Frar 1994.

Tertio Millenio Adveniente, Ittra Appostolika dwar it-tħejjija għall-Ġublew tas-Sena 2000,  10 Novembru 1994.

Evangelium Vitae, Enċiklika dwar is-siwi u l-invjolabbiltà tal-ħajja tal-bniedem. 25 Marzu 1995.

Ut Unum Sint.  Enċiklika dwar l-impenn fl-Ekumeniżmu. 15 Mejju 1995.

L-Immigranti Rregolari, Messaġġ tal-Papa għal Jum l-Emigranti 1996, 25 Lulju 1995.

Vita Consacrata. Eżortazzjoni Appostolika tal-Papa San Ġwanni Pawlu II dwar il-Ħajja Konsagrata. 25/03/1996.        [ara wkoll verżjoni PDF]

Ittra Appostolika li biha l-Papa Ġwanni Pawlu II kien iddikjata lil Santa Tereża tal-Bambin Ġesù bħala Duttur tal-Knisja Universali. 19/10/1997.

Dies Domini, Ittra Appostolika dwar Jum il-Ħadd. 31 Mejju 1998.

Fides et Ratio, Enċiklika dwar ir-relazzjoni li għandu jkun hemm bejn il-Fidi u r-Raġuni, 14 Settembru 1998.

Novo Millenio Ineunte, Ittra Appostolika fil-Bidu tal-Millenju Ġdid, 6 Jannar 2001.

Misericordia Dei, Ittra Appostolika dwar xi aspetti taċ-Ċelebrazzjoni tas-Sagrament tal-Penitenza, 7 April 2002.

Omelija mill-Papa Ġwanni Pawlu II fil-quddiesa tal-Kanonizazzjoni ta' San Padre Pio ta' Pietralcina.. 16/06/2002.

Rosarium Virginis Mariae, Ittra Appostolika dwar ir-Rużarju Mqaddes, 16 Ottubru 2002.

Ecclesia de Eucharistia, Ittra Enċiklika dwar l-Ewkaristija u l-Knisja, 17 April 2003.

Mane Nobiscum Domine, Ittra Appostolika għas-Sena tal-Ewkaristija, Ottubru 2004 – Ottubru 2005, 7 Ottubru 2004.

Fittex il-kitbiet kollha tal-Papa Ġwanni Pawlu II - bl-Ingliż