L

A

I

K

0

S

Segretarjat għal-Lajċi tal-Arċidjoċesi ta' Malta

Home  

Ikkuntattjana

 

 

 

Għall-Qadi tal-Bniedem:

Il-Viżjoni tal-Papa Franġisku

 

Riflessjoni li fiha il-kelliem, Fr Joe Galea Curmi jsemmi għaxar punti li Papa Franġisku jagħmel fl-Eżortazzjoni Appostolika Evangelii Gaudium u li jistgħu jgħinu fil-ħidma tal-volontarjat. Huwa wera wkoll kif is-Sinodu Djoċesan ta’ Malta (1999-2003) ittratta dawn il-punti, għax fil-fatt hemm xebħ kbir bejn il-viżjoni ta’ Papa Franġisku u dak tas-Sinodu Djoċesan fejn tidħol il-viżjoni ta’qadi.

▬  Ġesù Kristu: għall-qadi tal-bniedem bl-azzjoni u bil-kelma …

▬  Għall-qadi tal-bniedem: iċ-ċentralità tal-bniedem fis-servizzi tagħna …

▬  Nibnu komunità li tkun għall-qadi tal-bniedem ta’ kull reliġjon, razza, lewn, qagħda soċjali, orjentament …

▬  Kontra l-kultura tal-iskart: għall-qadi tal-bniedem li qiegħed fil-periferija jew mormi …

▬  Għall-qadi tal-bniedem: l-għażla preferenzjali tal-fqar …

▬  Diversità u kollaborazzjoni fil-ħidma għall-qadi tal-bniedem …

▬  Il-parroċċa/komunità u l-akkumpanjament għall-qadi tal-bniedem …

▬  Sfidi u opportunitajiet fil-ħidma għall-qadi tal-bniedem …

▬  Attitudnijiet li jgħinu jew li jfixklu l-qadi tal-bniedem …

▬   Sorsi ta’ enerġija u mudelli ta’ ispirazzjoni għall-qadi tal-bniedem.

 

Ara t-test tal-istess diskors …