Il-Kelma tal-Isqof Awżiljarju, Monsinjur Joseph Galea-Curmi  ...

Sena 2018

Ħajja ta’ fedeltà. Omelija waqt Quddiesa fil-festa tal-Familja Mqaddsa. Knisja Parrokkjali, Ħal Balzan. 30/12/2018.

Il-Milied jgħallimna ngħożżu l-ħajja bl-imħabba. Omelija fil-Quddiesa ta’ Nofsillejl. Knisja Parrokkjali, Ħal Balzan. 24/12/2018.

Is-smigħ, l-għerf u l-azzjoni. Quddiesa għall-ħaddiema tas-Segretarjat għall-Edukazzjoni Kattolika. Kappella tal-Palazz ta’ San Anton, Ħ’Attard. 14/12/2018.

Il-messaġġ waqt l-adorazzjoni favur il-ħajja. Knisja ta’ Sant’Antnin, Birkirkara. 11/12/2018.

Messaġġ fil-kunċert b’risq id-Dar tal-Providenza. Katidral ta’ San Pawl, l-Imdina. 07/12/2018.

Ħu azzjoni kontra l-abbuż. Quddiesa mal-vittmi tal-vjolenza domestika u ħaddiema f'dan il-qasam. Dar Qalb ta’ Ġesù, Santa Venera. 03/12/2018.

Dawl għall-istorja tal-bniedem. Omelija f'Quddiesa tal-inawgurazzjoni u t-tberik tal-Via Lucis. Knisja tal-Immakulata Kunċizzjoni, il-Ħamrun. 02/12/2018.

Omelija f'Quddiesa ta’ ringrazzjament għall-gradwati l-ġodda tal-MCAST. Konkatidral ta’ San Ġwann, il-Belt Valletta. 30/11/2018.

Mara ta’ fidi u kuraġġ. L-omelija fil-festa ta' Santa Katerina. Monasteru ta’ Santa Katerina, il-Belt Valletta. 27/11/2018.

Tislima u apprezzament lis-suldati tal-Forzi Armati li mietu s-sena li għaddiet. Quddiesa fil-knisja tal-Forzi Armati, Ħal Luqa. 26/11/2018.

Is-soru li l-ħabsin kienu jarawha bħala omm. Omelija fil-festa tal-Beata Enrichetta Alfieri. Sorijiet tal-Karità, Ħal Balzan. 21/11/2018.

Quddiesa u Gradwazzjoni tal-Istitut ta’ Formazzjoni Pastorali 2018. Knisja ta’ San Duminku, ir-Rabat. 20/11/2018.

Min kien San Ġwann tas-Salib? Omelija f'Quddiesa fil-festa ta’ San Ġwann tas-Salib. Knisja Parrokkjali, Ta’ Xbiex. 18/11/2018.

Messaġġ tal-Isqof Awżiljarju Joseph Galea-Curmi waqt żjara fid-Dar tal-Providenza. 16/11/2018.

Omelija f'Quddiesa ta’ ringrazzjament għall-gradwati l-ġodda tal-Università ta’ Malta. Konkatidral ta’ San Ġwann, il-Belt Valletta. 15/11/2018.

Niżirgħu ż-żerriegħa tal-imħabba. Omelija waqt Quddiesa ċċelebrata mal-Moviment tal-Fokolari matul il-Mariapolis. 02/11/2018.

Messaġġ fil-ftuħ taċ-ċentru parrokkjali l-ġdid f’Ħal Balzan. 01/11/2018.

X’valur fihom id-dettalji ċkejkin? Omelija f'Quddiesa f’għeluq l-20 sena mit-tberik tal-knisja ta’ Mlit, il-Mosta. 30/10/2018.

Tifħir, ringrazzjament u inkoraġġiment. Messaġġ waqt il-Konfereza Nazzjonali tal-Kariżmatiċi 2018. 28/10/2018.

Tista’ toħroġ xi ħaġa tajba minn Nazaret? Omelija fil-festa ta’ Ġesù Nazzarenu. Knisja Ġesù Nazzarenu, iż-Żejtun. 20/10/2018.

Nimxu fuq il-passi ta’ San Alwiġi. Omelija f'Quddiesa f’Jum il-Fondazzjoni tal-Kulleġġ San Alwiġi. Santwarju ta’ Santa Tereża, B'Kara. 16/10/2018.

Il-qawwa taż-żgħożija fil-Knisja. Omelija f'Quddiesa fil-bidu tal-Missjoni ż-Żgħira u l-festa ta’ Santa Tereża ta’ Lisieux. Knisja Parrokkjali, Ħal Luqa. 10/10/2018.

Responsabbilta’ lejn il-Ħolqien. Omelija f’Jum l-Ambjent. Knisja ta’ Ġieżu, ir-Rabat. 07/10/2018.

Minn fejn iġib il-qawwa tiegħu l-Papa Franġisku? Omelija waqt Quddiesa ta’ ringrazzjament għall-ħajja organizzata minn Caritas Malta. Bażilika Minuri, il-Mosta. 05/10/2018.

10 punti ta’ inkoraġġiment liċ-chaplains u l-pastoral teams fl-iskejjel tal-Knisja. 02/10/2018.

Is-sejħa tiegħi hi l-imħabba. Omelija f'Quddiesa lejlet il-festa ta’ Santa Tereża tal-Bambin Ġesù. Santawarju ta’ Santa Tereża tal-Bambin Ġesù, Birkirkara. 30/09/2018.

L-Ewkaristija tgħinna nkunu strumenti ta’ għaqda. Omelija waqt Quddiesa mal-Fergħa Ewkaristika.Ċentru Ewkaristiku, il-Marsa. 29/09/2018.

Fik ittamaw u inti ħlisthom. Omelija f'Quddiesa fil-festa tal-Madonna tal-Mellieħa. Santwarju tal-Madonna, Mellieħa. 23/09/2018.

Komunjoni u Missjoni fil-qalba tal-ħajja tal-parroċċa. Omelija waqt Quddiesa f’għeluq it-53 sena mit-twaqqif tal-Knisja Parrokkjali ta' San Ġwann. 21/09/2018.

X’jagħmel tassew ġieħ lin-Nisrani? Omelija waqt Quddiesa fl-okkażjoni ta’ Ġieħ Ħal Balzan. Knisja Parrokkjali Ħal Balzan. 16/09/2018.

Bil-ġrieħi ta’ Kristu ksibna l-fejqan tagħna. Omelija waqt Quddiesa fil-festa tal-Għoti tal-Istimmati ta’ San Franġisk ta’ Assisi. Knisja Parrokkjali, Qawra. 02/09/2018.

Dawk li huma l-aktar vulnerabbli jeħtieġu l-akbar għajnuna.  Omelija fil-festa ta’ Santa Jeanne Jugan, il-fundatriċi. Little Sisters of the Poor, il-Ħamrun. 30/08/2018.

Xandar tal-għożża tal-ħajja. Omelija f'Quddiesa ta’ radd il-ħajr lil Alla ġimgħa wara l-ordinazzjoni episkopali. Knisja Parrokkjali Ħal Balzan. 11/08/2018.

L-Ewwel Messaġġ tal-Isqof Awżiljarju Joseph Galea-Curmi. 04/08/2018.

Live: Velja ta’ talb lejlet l-ordinazzjoni episkopali ta’ Mons. Joseph Galea-Curmi. 03/08/2018.

Filmat: L-istedina tal-Isqof Awżiljarju il-ġdid, Mons. Joseph Galea-Curmi. 03/08/2018.

L-ordinazzjoni episkopali tal-Isqof Awżiljarju Elett Mons. Joseph Galea-Curmi. 21/07/2018.

L-Isqof Awżiljarju elett intervistat minn The Malta Independent. 20/07/2018.

Naqsmu mal-oħrajn dak li hu tajjeb, sabiħ u għażiż. Omelija tal-Isqof Awżiljarju-elett Joseph Galea-Curmi. Kappella ta’ San Kosma u Damjan, Lourdes 30/06/2018.

Mons. Joseph Galea-Curmi maħtur mill-Papa bħala Isqof Awżiljari ta’ Malta. 23/06/2018.