Il-Kelma tal-Isqof ta' Għawdex, Monsinjur Mario Grech  ...

Sena 2018

Omelija waqt Quddiesa tat-Te Deum b’radd il-ħajr għas-sena 2018. Bażilika ta’ San Ġorġ, il-Belt Victoria. 31/12/2018.

Omelija waqt Quddiesa f’Jum il-Milied. Katidral ta’ Għawdex. 25/12/2018.

Omelija fil-Vġili tat-Twelid ta’ Sidna Ġesù Kristu, Quddiesa ta’ Nofsillejl tal-Milied. Katidral tal-Assunta, il-Belt Victoria. 24/12/2018.

Omelija waqt Quddiesa tal-Funeral tas-Supretendent Edel Mary Camilleri.  Bażilika ta’ Marija Bambina, ix-Xagħra. 19/12/2018.

Messaġġ għall-Milied 2018. 18/12/2018.

Omelija Fis-Solennità tal-Immakulata Kunċizzjoni. Santwarju tal-Kunċizzjoni, il-Qala. 08/12/2018.

Omelija fil-Vġili tal-Immakulata Kunċizzjoni. Knisja tal-Patrijiet Franġiskani Konventwali, il-Belt Victoria. 07/12/2018.

Omelija fl-Għoti tal-Ministeru tal-Akkolitat lis-seminarista Mario Mercieca.  Bażilika ta’ San Pietru u San Pawl, in-Nadur. 01/12/2018.

Messaġġ waqt Nofstanhar ta’ Spiritwalità għall-Kleru fil-Bidu tal-Avvent. Knisja tar-Ragħaj it-Tajjeb, il-Belt Victoria. 01/12/2018.

Omelija fil-Manifestazzjoni djoċesana ta’ Kristu Re li fiha nfetħet is-Sena Djoċesana Marjana. Santwarju tal-Madonna Ta’ Pinu. 25/11/2018.

Ittra Pastorali fl-okkażjoni tal-erba’ mitt anniversarju mill-Kwadru Ta’ Pinu. Tħabbira tas-Sena Marjana. 24/11/2018.

Omelija fil-bidu tal-Ministeru Pastorali tal-Kan. Gwann Sultana bħala Arċipriet tal-Parroċċa ta’ Marija Assunta, iż-Żebbuġ,  Għawdex. 11/11/2018.

Omelija fil-Festa ta’ San Koronatu Martri.  Bażilika u Kolleġġjata ta’ San Pietru u San Pawl, in-Nadur. 11/11/2018.

Oħtna l-Mewt. Omelija Fit-Tifkira Solenni tal-Erwieh Kollha tal-Purgatorju. Katidral tal-Assunta, il-Belt Victoria. 02/11/2018.

Omelija fis-Solennità tal-Qaddisin Kollha. Katidral tal-Assunta, il-Belt Victoria. 01/11/2018.

Ittra lill-Poplu ta’ Alla. Solennità tal-Qaddisin kollha. Djocesi ta’ Għawdex. 01/11/2018.

Omelija fl-okkażjoni tal-Assemblea Ġenerali tal-Azzjoni Kattolika f’Għawdex. Santwarju Nazzjonali tal-Madonna Ta’ Pinu, l-Għarb. 13/10/2018.

Omelija f’Jum il-Forzi Armati. Konkatidral ta’ San Ġwann, il-Belt Valletta. 10/10/2018.

Omelija fil-Quddiesa ta’ Radd il-Ħajr għall-elf ħarġa tar-Rivista Djoċesana ‘Il-Ħajja f’Għawdex’. Santwarju Nazzjonali tal-Madonna Ta’ Pinu, l-Għarb. 06/10/2018.

Omelija fil-Ftuh tas-Sena Akkademika. Seminarju Maġġuri tal-Qalb ta’ Gesù, il-Belt Victoria. 05/10/2018.

Omelija fil-Festa ta’ San Franġisk ta’ Assisi. Knisja ta’ San Franġisk, il-Belt Victoria. 04/10/2018.

Il-Pjaga tas-Solitudni. Santwarju tas-Sacro Cuor, Tas-Sliema. 30/09/2018.

Ittra lill-għalliema kollha li jgħallmu fl-iskejjel tal-Istat u tal-Knisja f’Għawdex fl-okkażjoni tal-inawgurazzjoni tas-sena skolastika. Santwarju Ta’ Pinu, Għarb. 25/09/2018.

Omelija fil-Ftuħ tas-Sena Kateketika. Santwarju Nazzjonali tal-Madonna Ta’ Pinu, l-Għarb. 22/09/2018.

Omelija waqt Quddiesa quddiem is-Santu Sepulkru. Bażilika tal-Qabar Imqaddes, Ġerusalemm. 19/09/2018.

Omelija waqt Quddiesa fis-Santwarju tal-Ġetsemani fil-Bażilika tal-Agunija, l-Għolja taz-Żebbuġ, Ġerusalemm. 18/09/2018.

Omelija waqt Quddiesa fis-Santwarju tal-Qawmien ta’ Lazzru, Betanja. 16/09/2018.

Omelija waqt Quddiesa fis-Santwarju ta’ San Pietru, Kafarnahum. 15/09/2018.

Inawgurazzjoni tax-xbieha tal-Madonna Ta’ Pinu f’Nazaret. 15/09/2018.

Omelija waqt Quddiesa fil-Kunvent tal-Karmelu Pellegrinaġġ Djoċesan fl-Art Imqaddsa. Santwarju fuq l-Għolja tal-Karmelu, Iżrael. 13/09/2018.

Omelija fil-Funeral ta’ Joseph G. Grech.  Bażilika ta’ San Ġorġ, il-Belt Victoria. 10/09/2018.

Mandat Missjunarju lil Dun Mario Curmi. 08/09/2018.

Hostels għaż-żgħażagħ Għawdxin f’Malta. Ittra lill-Poplu ta’ Alla. 01/09/2018.

Omelija fl-okkażjoni ta’ Quddiesa ta’ Radd il-Ħajr fil-Ġublew Presbiterali tad-Deheb ta’ saċerdoti mix-Xagħra.  Bażilika ta’ Marija Bambina, ix-Xagħra. 31/08/2018.

Omelija waqt il-Pontifikal Solenni tal-Festa tal-Martirju ta’ San Ġwann il-Battista. Knisja Rotunda tax-Xewkija. 29/08/2018.

Diskors fuq l-Ittra tal-Papa Franġisku lill-Poplu ta’ Alla dwar l-abbużi sesswali li ġraw f’Pennsylvania. 21/08/2018.

Omelija fil-Manisfestazzjoni Marjana favur Ambjent Moralment Nadif. Marsalforn. 21/08/2018.

Omelija fis-Solennità tal-Assunta waqt il-Pontifikal ta’ filgħodu. Katidral ta’  Għawdex. 15/08/2018.

Is-Serħan tagħna huwa Ġesù Kristu. Omelija fil-Velja tal-Għid tal-Assunta fuq iz-Zuntier tas-Santwarju tal-Madonna Ta’ Pinu, l-Għarb. 14/08/2018.

Kont barrani u lqajtuni. Ittra lill-Poplu ta' Alla. 11/07/2018.

Omelija dwar is-solidarjetà mal-immigranti fil-Festa tal-Madonna tas-Sokkors f’Kerċem. 08/07/2018.

Stqarrija mill-Isqfijiet Maltin dwar il-kaz tal-vapur Lifeline. 27/06/2018.

Messaġġ dwar il-valur tal-hajja elebrazzjoni tat-Tberik tat-Tarbija fil-Guf, fis-Santwarju Nazzjonali tal-Madonna Ta’ Pinu. 23/06/2018.

Omelija fil-Festa tas-Sejha tal-Madonna Ta’ Pinu. Santwarju Nazzjonali Ta’ Pinu, Għarb. 22/06/2018.

Omelija fl-okkazjoni ta’ Quddiesa ta’ Radd il-Ħajr ta' tlett anniversarji. Bażilika ta’ San Pietru u San Pawl, in-Nadur. 20/06/2018.

Stqarrija mill-Isqfijiet Maltin dwar il-każ tal-vapur Aquarius. 20/06/2018.

Omelija fit-tmiem tas-Sena ta’ Formazzjoni u b’suffraġju ta’ Patri Arthur J. Vella SJ. Seminarju Maġġuri, il-Belt Victoria. 19/06/2018.

Omelija fl-Ordinazzjoni Presbiterali ta’ Dun Joseph Hili, mill-Parroċċa ta’ Marija Bambina, ix-Xagħra. Katidral tal-Assunta, il-Belt Victoria. 15/06/2018.

Omelija fil-Funeral ta’ Ġuza Grech. Bażilika ta’ San Ġorġ, il-Belt Victoria. 14/06/2018.

Velja ta' Talb lejlet l-Ordinazzjoni Presbiterali. 14/06/2018.

Omelija fil-Festa ta’ Sant’Antnin ta’ Padova. Knisja tal-Patrijiet Franiġskani Minuri, Għajnsielem. 10/06/2018.

Omelija fiċ-ċelebrazzjoni tal-Griżma tal-Isqof. Bażilika ta’ San Pietru u San Pawl, in-Nadur. 09/06/2018.

Omelija waqt Quddiesa ta’ qabel il-ħruġ min-nicca ta’ San Filep, Ħaż-Żebbuġ, Malta. 03/06/2018.

Diskors f'Simposju Marjologiku-Marjan bit-tema “Marija Omm il-Knisja u fi ħdan il-Knisja”. Santwarju Nazzjonali tal-Madonna Ta’ Pinu, l-Għarb. 02/06/2018.

Il-Ħarsa ta’ Ġesù tisraq il-qlub. Omelija fil-Funeral tal-Kan. Guzepp Hili. Bażilika ta’ San Pietru u San Pawl, in-Nadur. 28/05/2018.

"L-Ispirtu s-Santu don lil Imqarbin". Omelija fis-Solennità ta’ Għid il-Ħamsin. Katidral ta’ Għawdex. 20/05/2018.

Omelija waqt Quddiesa fl-għoti tas-Sagrament tal-Konfirmazzjoni. Bażilika ta’ San Ġorġ, il-Belt Victoria. 20/05/2018.

Omelija waqt Quddiesa fl-għoti tas-Sagrament tal-Konfirmazzjoni. Bażilika ta’ Marija Bambina, ix-Xagħra. 18/05/2018.

Omelija fil-Festa parrokkjali ta’ San Ġużepp. Bażilika ta’ Marija Bambina, ix-Xagħra. 06/05/2018.

L-Ewkaristija Ħobż tal-Ħajjin. Omelija fl-Għeluq tal-Kwaranturi Mqaddsa. Pjazza Indipendenza, Il-Belt Victoria. 06/05/2018.

Omelija fl-okkażjoni tal-Ewwel Quddiesa Solenni ta’ Dun Giovann Tabone MSSP. Bażilika ta’ San Pietru u San Pawl, in-Nadur. 28/04/2018.

Messaġġ fil-Ftuħ tal-Kampanja favur Ambjent Moralment Nadif u b’Saħħtu. Santwarju Nazzjonali tal-Madonna Ta’ Pinu, l-Għarb. 25/04/2018.

Omelija fl-okkażjoni tal-Festa liturġika ta’ San Ġorġ. Bażilika ta’ San Ġorġ, il-Belt Victoria. 23/04/2018.

Ma nilagħbux bil-ħajja. Kitba ta’ l-Isqof Mario Grech. 19/04/2018.

Diskors fil-Laqgħa djoċesana għall-kreżimandi Għawdxin. Bażilika ta’ San Ġorġ, il-Belt Victoria. 19/04/2018.

Int il-Mulej Tiegħi. Omelija fil-Quddiesa tal-għoti tal-Konfirmazzjoni lil żewġ adulti. Bażilika ta’ Marija Bambina, ix-Xagħra. 08/04/2018.

Diskors fiż-Żjara tar-Relikwa tal-Ingwanta ta’ San Piju tal-Pjagi. Santwarju Nazzjonali tal-Madonna Ta’ Pinu, l-Għarb. 05/04/2018.

Omelija fl-okkażjoni tal-Funeral ta’ Dun Ġwann Attard. Rotunda parrokkjali ta’ San Ġwann Battista, ix-Xewkija. 02/04/2018.

Omelija fil-funzjoni tal-Għid il-Kbir, fil-Katidral ta’ Għawdex. 01/04/2018.

Ċelebrazzjoni tas-Siegħa tal-Omm. antwarju Nazzjonali tal-Madonna Ta’ Pinu, Għarb. 31/03/2018.

Omelija fil-funzjoni tal-Lejl Qaddis tal-Għid. Katidral ta’ Għawdex. 31/03/2018.

Omelija fil-Quddiesa tat-Tberik taż-Żjut, f’Ħamis ix-Xirka, filgħodu. Katidral tal-Assunta, il-Belt Victoria. 29/03/2018.

Omelija f’Ħamis ix-Xirka filgħaxija, fit-Tifkira Solenni tal-Ikla tal-Mulej. Katidral tal-Assunta, il-Belt Victoria. 29/03/2018.

Omelija waqt Quddiesa ta' Ħadd il-Palm. Katidral tal-Assunta, il-Belt Victoria. 25/03/2018.

Ma naħslux idejna bħal Pilatu. Omelija fil-Festa devozzjonali tad-Duluri. Kwartieri tal-Pulizija, il-Belt Victoria. 23/03/2018.

Il-Maternità ma għandhiex prezz. Omelija fil-Festa devozzjonali ta’ Marija Addolorata. Knisja ta’ San Ġakbu, il-Belt Victoria. 23/03/2018.

Omelija waqt Quddiesa tal-funeral tal-Kan. Joe Portelli. 22/03/2018.

Soċjetà li taċċetta l-abort hija soċjetà omiċida. Diskors waqt il-laqgħa ġenerali annwali tad-Dar Ġużeppa Debono. 17/03/2018.

Omelija fi tmiem il-Pellegrinaġġ penitenzjali tar-Redentur. -Parroċċa ta’ San Ġwann Battista, ix-Xewkija. 16/03/2018.

Komunità li taħsbu f’xulxin, li titolbu għal xulxin. Omelija f’għeluq il-125 sena mit-twaqqif tal-Parroċċa. Knisja parrokkjali ta’ San Lawrenz.

Omelija fil-Festa ta’ San Girgor il-Kbir. Santwarju Parrokkjali tal-Madonna tas-Sokkors, Kerċem. 11/03/2018.

Ngħożżu dak li hu sabiħ u tajjeb. Ittra Pastorali għar-Randan 2018 għat-Tfal.

Omelija l-Għoti tal-Ministeru tal-Lettorat lis-seminaristi Andrew Grima (San Lawrenz), Mario u Daniel Mercieca (Katidral). Bażilika ta’ San Pietru u San Pawl, in-Nadur. 04/03/2018.

Omelija fil-Funeral tas-Surmast Prof. Joseph Vella, Maestro di Cappella tal-Bażilika ta’ San Ġorġ u Surmast Direttur tas-Soċjetà Filarmonika La Stella. Bażilika ta’ San Ġorġ, Victoria. 03/03/2018.

Is-Sirja “laboratorju tal-krudeltà”. Ittra lill-Poplu ta’ Alla dwar it-traġedja li minnha għaddej il-poplu Sirjan.Ittra Pastorali tal-Isqfijiet għar-Randan 2018. 22/02/2018.

Ittra miftuħa lill-Forzi Armati ta’ Malta wara żjara li għamlilhom. 22/02/2018.

Parroċċa li tħares ’il quddiem. Omelija fl-erba’ mitt anniversarju mit-twaqqif tal-Parroċċa tal-Qrendi. Knisja parrokkjali ta’ Santa Marija, il-Qrendi. 18/02/2018.

Invaraw id-dgħajsa f’ilmijiet ġodda. Messaġġ lis-saċerdoti waqt nofstanhar ta’ spiritwalità fil-bidu tar-Randan imqaddes. Knisja tar-Ragħaj it-Tajjeb, il-Belt Victoria. 17/02/2018.

Ir-Randan Żmien ta’ Namur. Omelija tal-Isqof ta’ Għawdex Monsinjur Mario Grech fil-Katidral tal-Assunta, Il-Belt Victoria, fl-Erbgħa tar-Rmied. 14/02/2018.

Omelija fis-Solennità tan-Nawfraġju ta’ San Pawl. Knisja Parrokkjali ta’ San Pawl, il-Munxar. 10/02/2018.

Iċ-Ċiviltà tagħna hija favur il-Ħajja. Omelija fit-Tberik tat-Trabi fil-Ġuf. Santwarju Nazzjonali tal-Madonna Ta’ Pinu, l-Għarb. 04/02/2018.

Preżenza li titkellem. Omelija fil-Festa ta’ San Ġwann Bosco. Kappella tal-Oratorju Don Bosco. 04/02/2018.

Omelija fil-funeral ta’ Joe Attard, Superjur tal-Museum. Bażilika ta’ Marija Bambina, ix-Xagħra. 03/02/2018.

Il-Ħajja Kkonsagrata bħal qamar li jilma billejl. Omelija fil-Festa tal-Preżentazzjoni tal-Mulej. 02/02/2018.

Ma nistgħux nagħlqu widnejna għall-karba ta’ min jitlef ħajtu fil-Mediterran. Stqarrija tal-Isqfijiet Maltin. 31/01/2018.

Noħolmu Katekeżi Mġedda. Omelija FIl-Quddiesa ta’ Radd il-Ħajr f’għeluq it-tnax-il sena mill-Konsagrazzjoni Episkopali. Knisja tar-Ragħaj it-Tajjeb, il-Belt Victoria. 22/01/2018.

Inneħħu l-kappestru reliġjuż. Omelija fl-okkażjoni tal-Festa ta’ Sant’Anton Abbati. Knisja ta’ Sant’Anton Abbati, ix-Xagħra. 21/01/2018.

“Iż-żgħażagħ, ix-xorb u d-droga. X’tista’ tagħmel il-familja?” Messaġġ matul Konferenza Djoċesana imtellgħa mill-Kummissjoni Djoċesana Familja ta' Għawdex. Villa Fiorita, Marsalforn. 20/01/2018.

Żmien sabiħ għall-poplu ta’ Alla. Diskors tal-Awguri tas-Sena l-ġdida lill-kleru. Seminarju Maġġuri ta’ Għawdex. 13/01/2018

Il-Lumen Christi Publications ħarġet il-ktieb Mario Grech jiġbor 46 Ittra Pastorali fuq medda ta’ tnax-il sena. 10/01/2018.

Imxennqa għal Alla. Omelija b’messaġġ lill-Knisja fil-bidu tas-Sena l-ġdida 2018, fis-Solennità ta’ Marija Omm Alla. Bażilika ta’ San Ġorġ, il-Belt Victoria. 01/01/2018.