SENA "Ċ"

Żmien l-Avvent (2015)

L-1 Ħadd tal-Avvent. Kif nistennew lil Ġesu' ġej. Lq 21, 25-28.34-36.  [i] ... [ii]

It-2 Ħadd tal-Avvent. Ġesù jrid jidħol f'ħajtek. Lq 3, 1-6.  [i]   ...   [ii]

It-3 Ħadd tal-Avvent. Nikkonvertu fil-prattika. Lq 3, 10-18.  [i]   ...   [ii]

Ir-4 Ħadd tal-Avvent. Embryo Freezing & Abortion.   [i]   ...   [ii]

 

SENA "Ċ"

Żmien l-Avvent (2018)

L-1 Ħadd tal-Avvent. Ta' min hi l-aħħar kelma? Lq 21, 25-28.34-36.

It-2 Ħadd tal-Avvent. Alla jidħol f'ħajtek! Lq 3,1-6.

It-3 Ħadd tal-Avvent. Sinjali ta' Konverzjoni.  Lq 3,10-18.

Ir-4 Ħadd tal-Avvent. Marija għand Eliżabbetta. Lq 1,39-45.

 

Żmien il-Milied (2015-2016)

Il-Ħadd fost l-Ottava tal-Milied. Il-Familja Mqaddsa. Lq 2, 41-52.

L-Epifanija tal-Mulej. Is-Slaten Maġi. Mt 2, 1-12.

Il-Magħmudija tal-Mulej. Lq 3, 15-22.

 

Żmien il-Milied (2018-2019)

Il-Ħadd fost l-Ottava tal-Milied. Il-Familja ta' Nazaret. Lq 2, 41-52.

L-Epifanija tal-Mulej. Ħadd ma huwa eskluż! Mt 2, 1-12.

Il-Magħmudija tal-Mulej. Mgħammda fl-Ispirtu. Lq 3, 15-22.
 

Żmien ir-Randan (2016)

L-1 Ħadd tar-Randan. Ġesù u Satana. Lq 4, 1-13.

It-2 Ħadd tar-Randan. It-Trasfigurazzjoni ta' Ġesù. Lq 9, 28-36.

It-3 Ħadd tar-Randan. Żmien ta' Konverżjoni. Lq 13, 1-9.

Ir-4 Ħadd tar-Randan. Missier għani fil-Ħniena. Lq 15, 1-3, 11-32.

Il-5 Ħadd tar-Randan. Maqbuda fil-fatt. Ġw 8, 1-11.

Ħadd il-Palm u Ħadd il-Passjoni tal-Mulej. (illum fil-quddies jinqara r-rakkont tal-Passjoni tal-Mulej skont San Luqa)

 

Żmien ir-Randan (2019)

L-1 Ħadd tar-Randan. Fit-taqbida max-Xitan. Lq 4, 1-13.

It-2 Ħadd tar-Randan. Fuq it-Tabor ma' Ġesu'. Lq 9, 28-36.

It-3 Ħadd tar-Randan. Huwa urgenti li tikkonverti! Lq 13,1-9.

Ir-4 Ħadd tar-Randan. Pa! Aħfirli b'bewsa! Lq 15,1-3,11-32.

Il-5 Ħadd tar-Randan. Maqbud fil-fatt! Ġw 8, 1-12.

 

 

Żmien il-Għid (2016)

Ħadd il-Għid. Qam mill-Mewt. Lq 24, 13-25.

It-2 Ħadd tal-Għid. Ħadd il-Ħniena Divina. Ġw 20, 19-31.

It-3 Ħadd tal-Għid. Tħobbni int? Ġw 21, 1-19.

Ir-4 Ħadd tal-Għid. Ġesu' hu r-Ragħaj it-Tajjeb. Ġw 10, 27-30.

Il-5 Ħadd tal-Għid. Nintgħarfu mill-Imħabba. Ġw 13, 31-35.

Is-6 Ħadd tal-Għid. Intimità ma' Ġesù. Ġw 14, 23-29.

Is-7 Ħadd tal-Għid. Tlugħ il-Mulej fis-Sema. Xhieda fl-Ispirtu. Lq 24, 46-53.

Għid il-Ħamsin. L-Ispirtu s-Santu jinżel fuq il-Knisja. Atti 2, 1-11.

It-Trinità Qaddisa. Ġw 16, 12-15.

Is-Solennità tal-Ġisem u d-Demm tal-Mulej. Ġesu' jgħallem, ifejjaq u jitma. Lq 9, 11-17.

 

Żmien il-Għid (2019)

It-2 Ħadd tal-Għid. l-Ħniena Divina. Ġw 20, 19-31.

It-3 Ħadd tal-Għid. Back to square one? Ġw 21, 1-14.

Ir-4 Ħadd tal-Għid. Dak il-leħen! Ġw 10, 27-30.

Il-5 Ħadd tal-Għid. Id-Divorzju bejn l-Imħabba u l-Verita. Ġw 13,31–35.

Is-6 Ħadd tal-Għid. Inħobb kif irrid jien? Ġw 14,23–29.

Is-7 Ħadd tal-Għid. Tlugħ il-Mulej fis-Sema. Int għandek missjoni... anke jekk dgħajjef! Mk 16,15-20.

Għid il-Ħamsin. Mibdula bil-qawwa tal-Ispirtu. Atti 1,1-11.

It-Trinita' Qaddisa. Alla Trinita'. Ġw 16, 12-15.

Is-Solennita' tal-Ġisem u d-Demm tal-Mulej. Ġisem u Demm Ġesu'. Lq 9, 11-17.

Żmien matul is-Sena (2016)

It-2 Ħadd matul is-Sena. It-Tieġ ta' Kana. Ġw 2, 1-11.

It-3 Ħadd matul is-Sena. Ġesù fis-Sinagoga ta' Nazaret. Lq 4, 14-21.

Ir-4 Ħadd matul is-Sena. Ġesù miċħud f'Nazaret. Lq 4, 21-30.

Il-5 Ħadd matul is-Sena, Qabda kbira. Lq 5, 1-11.

L-10 Ħadd matul is-Sena. Qum. Lq 7, 11-17.

Il-11-il Ħadd matul is-Sena. Midimba kuraġġuża. Lq 7, 36-8,3.

It-12-il Ħadd matul is-Sena. Min tgħidu li jien? Lq 9, 18-24.

It-13-il Ħadd matul is-Sena. Determinati. Lq 9, 51-62.

L-14-il Ħadd matul is-Sena. Inti għandek missjoni! Lq 10, 1-12, 17-20.

Il-15il Ħadd matul is-Sena. Is-Sammaritan il-Ħanin. Lq 10, 25-37.

Is-16-il Ħadd matul is-Sena. Xogħol u Talb. Lq 10, 38-42.

Is-17-il Ħadd matul is-Sena. Il-Missierna. Lq 11, 1-13.

It-18-il Ħadd matul is-Sena. Ir-Regħba. Lq 12, 13-21.

Id-19-il Ħadd matul is-Sena. Tibżax merħla ċkejkna. Lq 12, 32-34.

L-20 Ħadd matul is-Sena. Nar ġejt inqabbad! Lq 12, 49-53.

Il-21 Ħadd matul is-Sena. Mill-bieb id-dejjaq! Lq 13, 22-30.

It-22 Ħadd matul is-Sena. Inżommu postna! Lq 14, 7-14.

It-23 Ħadd matul is-Sena. Ġesù qabel kollox! Lq 14, 25-33.

L-24 Ħadd matul is-Sena. Mgħannqin mill-ġdid! Lq 15, 1-32.

Il-25 Ħadd matul is-Sena. Inħaddmu moħħna! Lq 16, 1-13.

Is-26 Ħadd matul is-Sena. Aljenati mill-oħrajn? Lq 16, 19-31.

Is-27 Ħadd matul is-Sena. Inħaddmu l-Fidi! Lq 17, 5-10.

It-28 Ħadd matul is-Sena. Imweġġa'?  Fejn sejjer? Lq 17, 11-19.

Id-29 Ħadd matul is-Sena. Nitolbu on the go! Lq 18, 1-8.

It-30 Ħadd matul is-Sena. Ħniena, Mulej! Lq 18, 9-14.

Il-31 Ħadd matul is-Sena. Inżel minn hemm! Lq 19, 1-10.

It-32 Ħadd matul is-Sena. U wara l-mewt? Lq 20, 37-38.

It-33 Ħadd matul is-Sena. Ippersegwitati! Lq 21, 5-19.

L-34 Ħadd matul is-Sena. Saltan fija, Mulej! Lq 23, 35-43.

 

Żmien matul is-Sena (2019)

It-2 Ħadd matul is-Sena. Fil-ħajja ta' kuljum. Ġw 2, 1-11.

It-3 Ħadd matul is-Sena. Ġesù jfejjaq u jeħles! Lq 4, 14-21.

Ir-4 Ħadd matul is-Sena. Kemm malajr nibdlu l-fehma! Lq 4, 21-30.

Il-5 Ħadd matul is-Sena.

Is-6 Ħadd matul is-Sena. Min hu ferħan? Lq 6, 17.20-26.

Is-7 Ħadd matul is-Sena. X'nagħmel bl-għadu? Lq 6, 27-38.

It-8 Ħadd matul is-Sena. Kollha għomja? Lq 6, 39-45.

It-13-il Ħadd matul is-Sena. Determinat! Lq 9, 51-62.

L-14-il Ħadd matul is-Sena. Mibgħuta b'missjoni. Lq 10, 1-12, 17-20.

Il-15-il Ħadd matul is-Sena. Nitħassru u nieqfu! Lq 10, 25-37.

Is-16-il Ħadd matul is-Sena. Ħaġa waħda meħtieġa! Lq 10, 38-42.

Is-17-il Ħadd matul is-Sena. Għallimna nitolbu. Lq 11, 1-13.

It-18-il Ħadd matul is-Sena. Ir-rebgħa tkissrek!  Lq 12, 13-21.

Id-19-il Ħadd matul is-Sena. Inħossni qed nispiċċa! Lq 10, 32-48.

L-20-il Ħadd matul is-Sena. Naqbdu bl-imħabba. Lq 12, 49-53.

It-21 Ħadd matul is-Sena. Kemm se jsalvaw? Lq 13, 22-30.

It-22 Ħadd matul is-Sena. Dak li tieħu tippoppa quddiem! Lq 14, 7-14.

It-23 Ħadd matul is-Sena. Ħadd u xejn qabel Ġesu'! Lq 14, 25-33.

L-24 Ħadd matul is-Sena. Kuraġġ! Tista' tibda mill-ġdid. Lq 15, 1-32.

Il-25 Ħadd matul is-Sena. Ħaddem moħħok! Lq 16, 1-13.

Is-26 Ħadd matul is-Sena. Is-sinjur jistgħana u l-fqir jiftaqar!  Lq 16, 19-31.

Is-27 Ħadd matul is-Sena. Kemm nixtieq li nemmen! Lq 17, 5-10.

It-28 Ħadd matul is-Sena. Ħenn għalija Mulej u fejjaqni! Lq 17, 11-19.

Id-29 Ħadd matul is-Sena. U kemm se ndum nitlob! Lq 18, 1-8.

It-30 Ħadd matul is-Sena. X'tisbita! Lq 18, 9-14.

Il-31 Ħadd matul is-Sena. Inżel minn hemm! Lq 19, 1-10.

It-32 Ħadd matul is-Sena. Ngħix wara li mmut? Lq 20, 37-38.

It-33 Ħadd matul is-Sena. Tgħid se joqtluni? Lq 21, 5-19.

L-34 Ħadd matul is-Sena. Ċaħda mibdula fi ħniena! Lq 23, 35-43.