Riflessjoni  fuq l-Evanġelju tal-Ħdud u Festi

minn Fr Hayden ofm cap

SENA "B"

Żmien l-Avvent

L-1 Ħadd tal-Avvent. Moħħok hemm! Mk 13: 33-37.

It-2 Ħadd tal-Avvent. Aħbar tajba! Mk 1: 1-8.

It-3 Ħadd tal-Avvent. Lil min qed jibgħatlek Alla? Ġw 1: 6–8, 19–28.

Ir-4 Ħadd tal-Avvent. Ġesu' twieled għalik! Lq 1: 67-79.

 

Żmien il-Milied

Is-Solennita' tat-Twelid ta' Sidna Ġesu' Kristu.

Il-Ħadd fost l-Ottava tal-Milied. Il-Familja Mqaddsa. Lq 2: 22-40.

L-Epifanija tal-Mulej. L-Ewwel Ħadd wara l-ewwel tas-sena. Mt 2: 1-12. 

 

Żmien ir-Randan

L-1 Ħadd tar-Randan. Time up! Mk 1: 12-15.

It-2 Ħadd tar-Randan. X'bidla! Mk 9: 2-10.

It-3 Ħadd tar-Randan. Tindifa waħda A1! Ġw 2: 13-25.

Ir-4 Ħadd tar-Randan. Hekk ħabbna! Ġw 3: 14-21.

Il-5 Ħadd tar-Randan. Nixtiequ narawh! Ġw 12: 20-33.

Ħadd il-Palm u Ħadd il-Passjoni tal-Mulej. Mk 15: 1-39.

(Illum jinqara r-rakkont tal-Passjoni tal-Mulej skont San Mark)

 

Żmien il-Għid

Għid il-Kbir. Qam mill-mewt! Ġw 20: 1-9.

It-2 Ħadd tal-Għid. Ħniena Divina. Ġw 20: 19-31.

It-3 Ħadd tal-Għid. Għalxiex imtaqqlin? Lq 24: 35-48.

Ir-4 Ħadd tal-Għid. Ragħaj Sabiħ. Ġw 10: 11-18.

Il-5 Ħadd tal-Għid. Ma tagħmlu xejn! Ġw 15: 1-8.

Is-6 Ħadd tal-Għid. Imwaħħlin fl-imħabba ta’ Ġesù. Ġw 15: 9-17.  

 

It-Tlugħ tal-Mulej fis-Sena. B'missjoni! Mk 16: 15-20.  

Għid il-Ħamsin. Mimlija bl-Ispirtu s-Santu. Atti 2: 1-11.

It-Trinità Qaddisa. F'Alla Trinita'. Mt 28: 16-20.

Il-Ġisem u d-Demm tal-Mulej. Dan hu Ġismi. Mk 14: 12-16, 22-26.

 

Żmien matul is-Sena "B"

It-2 Ħadd matul is-Sena. Sibnih! Ġw 1: 35-42.

It-3 Ħadd matul is-Sena. Ejja! Mk 1: 14-20.

Ir-4 Ħadd matul is-Sena. Oħroġ Satana! Mk 1: 21-28.

Il-5 Ħadd matul is-Sena. Fejqan fil-Familja. Mk 1: 29-39.

 

Is-6 Ħadd matul is-Sena. Kun imfejjaq! Mk 1: 40-45.

L-10 Ħadd matul is-Sena. Il-Qerq tax-Xitan. Mk 3: 20-25.

Il-11-Ħadd matul is-Sena. Jikber fil-Moħbi. Mk 4: 26-34.

It-12-Ħadd matul is-Sena.

 

It-13-Ħadd matul is-Sena. Nitolbok għat-Tfal! Mk 5: 21-43.

L-14-Ħadd matul is-Sena. Tagħmel il-ġid u taqla' fuq wiċċek! Mk 6: 1-6.

Il-15-il Ħadd matul is-Sena. Għandek Missjoni! Mk 6: 7-13.

 

Is-16-il Ħadd matul is-Sena. Kliem u Fatti! Mk 6: 30-34.

Is-17-il Ħadd matul is-Sena. Il-Ftit li Jsir Ħafna. Ġw 6: 1-15.

It-18-il Ħadd matul is-Sena. Ġesu' Ewkaristija. Ġw 6: 24-35.

Id-19-il Ħadd matul is-Sena. Kemm se ddum tgorr? Ġw 6: 41-51.

L-20 Ħadd matul is-Sena. Agħtini nifs! Ġw 6: 51-58.

 

Il-21 Ħadd matul is-Sena. Kemm hi iebsa! Ġw 6: 60-69.

It-22 Ħadd matul is-Sena.  Nodfa minn ġewwa. Mk 7: 1-8, 14-15, 21-23.

It-23 Ħadd matul is-Sena. Il-bżonn li nisimgħu. Mk 7: 31-37. 

L-24 Ħadd matul is-Sena. Nistqarru lil Ġesù. Mk 8: 27-35. 

Il-25 Ħadd matul is-Sena. Nitgħallmu naqdu. Mk 9: 30-37.

 

Is-26 Ħadd matul is-Sena. L-Infern għażla tiegħek. Mk 9: 38-43, 45, 47-48.

Is-27 Ħadd matul is-Sena. F'adulterju għax ... Mk 10: 2-16.  

It-28 Ħadd matul is-Sena. Ħares u Ħabb. Mk 10: 17-30.  

Id-29 Ħadd matul is-Sena. Il-Glorja Vera! Mk 10: 35-45.  

It-30 Ħadd matul is-Sena. Xbajt! Ħenn għalija! Mk 10: 46-52.

 

It-31 Ħadd matul is-Sena. Iftaħ widnejk! Mk 12: 28-34.

Il-32 Ħadd matul is-Sena. Ipokriti! Mk 12: 38-44.

It-33 Ħadd matul is-Sena. Fl-Aħħar Ninħeles! Mk 13: 24-32.

L-34 Ħadd matul is-Sena. L-Iskandlu tal-Imħabba! Ġw 18: 33-37.

 

Festi ta' matul is-Sena li jaħbtu l-Ħadd

Solennita' tat-Twelid ta' San Ġwann il-Battista. Twelid Diffiċli. Lq 1: -57-66. 80.

 


Żmien ir-Randan (2015)

L-1 Ħadd tar-Randan. F'Ġesu', Rebbieħa fuq Satana. Mk 1: 12-15.  [i] - [ii]

It-2 Ħadd tar-Randan. Ġesu' Trasfigurat. Mk 9: 2-10.  [i] - [ii]

It-3 Ħadd tar-Randan. Ġesu', it-Tempju l-Ġdid. Ġw 2: 13-25.  [i] [ii]

Ir-4 Ħadd tar-Randan. Ġesu' jagħtina d-dawl. Ġw 9: 1-41.  [i] - [ii]

Il-5 Ħadd tar-Randan. Ix-Xewqa għal Ġesu'. Ġw 12: 20-33.  [i] - [ii]

Ħadd il-Palm u Ħadd il-Passjoni tal-Mulej.   [i] - [ii] 

(Illum jinqara r-rakkont tal-Passjoni tal-Mulej skont San Mark)

 

Żmien il-Għid (2015)

Ħadd il-Għid. Id-Dixxipli ta' Għemmaws. Lq 24: 13-55.  [i]  - [ii]

It-2 Ħadd tal-Għid. Il-Ħniena Divina. Ġw 20: 19-31.  [i] -  [ii]

It-3 Ħadd tal-Għid. Ġesù huwa Ħaj. Lq 24: 35-48.  [i] -  [ii]

Ir-4 Ħadd tal-Għid. Ġesù r-Ragħaj it-Tajjeb. Ġw 10: 11-18.  [i] - [ii]

Il-5 Ħadd tal-Għid. Ġesù d-Dielja vera. Ġw 15: 1-8.  [i] - [ii]

Is-6 Ħadd tal-Għid. Nibqgħu fl-imħabba ta’ Ġesù. Ġw 15: 9-17.  [i] -   [ii]

It-Tlugħ tal-Mulej fis-Sena. Inxandru lil Ġesù. Mk 16: 15-20.  [i] - [ii]

Għid il-Ħamsin. L-ispirtu s-Santu jinżel fuq il-Knisja. Atti 2: 1-11.  [i] -  [ii]

It-Trinità Qaddisa. Il-Missjoni tal-Knisja. Mt 28: 16-20.  [i] - [ii]

L-Ewkaristija.  – Il-Ġisem u d-Demm tal-Mulej Ġesù. Mk 14: 12-16, 21-25.  [i] -  [ii]

 

Żmien matul is-Sena "B" (2015)

It-2 Ħadd matul is-Sena. Araw lil Ġesu'. Ġw 1: 35-42.  [i] - [ii]

It-3 Ħadd matul is-Sena. Nindmu u Nemmnu. Mk 1: 14-20.  [i] - [ii]

Ir-4 Ħadd matul is-Sena. L-Awtorita' ta' Ġesu'. Mk 1: 21-28.  [i] - [ii]

Il-5 Ħadd matul is-Sena. Ġesu' għadu jfejjaq illum. Mk 1: 29-39.  [i] - [ii]

Is-6 Ħadd matul is-Sena. Ġesu' jfejqek. Mk 1: 40-45.  [i] - [ii]

Il-11-il Ħadd matul is-Sena.  Is-Saltna ta' Alla. Mk 4: 26-34.   [i] - [ii]

It-12-il Ħadd matul is-Sena. Ġesù jaħkem fuq il-maltemp. Mk 4: 35-41.  [i] [ii]

It-13-il Ħadd matul is-Sena. Ġesù jfejjaq lil uliedek. Mk 5: 21-43.  [i] - [ii]

L-14-il Ħadd matul is-Sena. Ġesù miċħud. Mk 6: 1-6.  [i] - [ii]

Il-15-il Ħadd matul is-Sena. Il-Missjoni tal-Appostli. Mk 6: 7-13.  [i] - [ii]

Is-16-il Ħadd matul is-Sena. Mistrieħ u tagħlim. Mk 6: 30-34.  [i] - [ii]

Is-17-il Ħadd matul is-Sena. Ġesù jkattar il-Ħobż. Ġw 6: 1-15.  [i] - [ii]

It-18-il Ħadd matul is-Sena. Nemmnu f'Ġesù. Ġw 6: 24-35.  [i] - [ii]

Id-19-il Ħadd matul is-Sena. Ġesù  il-Ħajja tagħna. Ġw 6: 41-51.  [i] - [ii]

L-20 matul is-Sena. Ħajjin f'Ġesù. Ġw 6: 51-58.  [i] - [ii]

Il-21 Ħadd matul is-Sena.  Kemm int diffiċli, Ġesù. Ġw 6: 60-69.  [i] - [ii]

It-22 Ħadd matul is-Sena.  X'hemm fik? Mk 7: 1-8, 14-15, 21-23.  [i] - [ii]

It-23 Ħadd matul is-Sena. Trid tisma' u titkellem? Mk 7: 31-37.  [i] - [ii]

L-24 Ħadd matul is-Sena. Min hu Ġesù? Mk 8: 27-35.  [i]  - [ii]

Il-25 Ħadd matul is-Sena. Min hu l-akbar? Mk 9: 30-37.  [i]  - [ii]

Is-26 Ħadd matul is-Sena. Mixja wara Ġesù. Mk 9: 38-43, 45, 47-48.  [i] - [ii]

Is-27 Ħadd matul is-Sena. Iż-Żwieġ Nisrani. Mk 10: 2-16.  [i] - [ii]

It-28 Ħadd matul is-Sena. L-Għonja Ferħana? Mk 10: 17-30.  [i] - [ii]

Id-29 Ħadd matul is-Sena. Awtorita' li taqdi. Mk 10: 35-45.  [i] - [ii]

It-30 Ħadd matul is-Sena. Ġesu' ħenn għalija. Mk 10: 46-52.  [i] - [ii]

Il-31 Ħadd

It-32 Ħadd matul is-Sena. L-Ipokrezija. Mk 12: 38-44.  [i] - [ii]

It-33 Ħadd matul is-Sena. Ġesu' reġa' ġej. Mk 13: 24-32.  [i] - [ii]

L-34 Ħadd matul is-Sena. Solennità ta' Kristu Sultan tal-Ħolqien kollu. Ġw 18: 33-37.  [pi] - [pii].