Il-Kelma tal-Arċisqof Mons. Charles J. Scicluna  ...

Sena 2018

Omelija Lejlet l-Ewwel tas-Sena. Konkatidral ta’ San Ġwann, il-Belt Valletta. 31/12/2018.

Vlogg tal-Arċisqof Charles J. Scicluna: Sena ta’ solidarjetà man-nisa. 26/12/2018.

Jalla f’dan il-post issiru iktar midħla tal-Mulej. Omelija waqt Quddiesa mar-residenti tal-Faċilità Korrettiva ta’ Kordin. 26/12/2018.

Omelija waqt Quddiesa fis‑Solennità tat‑Twelid ta’ Sidna Ġesù Kristu. Konkatidral ta’ San Ġwann, il-Belt Valletta. 25/12/2018.

Il-Messaġġ tal-Milied mill-Arċisqof Charles J. Scicluna. 24/12/2018.

Omelija waqt Quddiesa ta' nofsilejl fis-Solennità tat-Twelid ta’ Sidna Ġesù Kristu. Katidral ta’ San Pawl, l-Imdina. 24/12/2018.

Bħala komunità Nisranija rridu nkunu xhieda tad-dinjità tal-bniedem. Messaġġ fl-awguri lill-pubbliku. Kurja tal-Arċisqof, Furjana. 23/12/2018.

Milied ta’ solidarjetà. Messaġġ waqt Milied Flimiek. Pjazza Tritoni, il-Belt Valletta. 20/12/2018.

F’San Ġwann hemm it-tama li l-umanità se teħles mid-dlam. Omelija waqt Quddiesa tal-Milied mal-ħaddiema tal-Kurja. Kappella tal-Kurja tal-Arċisqof, il-Furjana. 19/12/2018.

Dan il-Milied nippruvaw insibu ħin għalina nfusna. Messaġġ waqt  l-awguri tal-Milied lilll-impjegati tal-Kurja u r-rapprezentanti tal-entitajiet tal-Arcidjoċesi ta’ Malta. 19/12/2018.

Omelija waqt Quddiesa f’għeluq il-75 sena mill-mewt tal-Isqof Mauro Caruana. Knisja Parrokkjali ta’ San Girgor il-Kbir, Tas-Sliema. 16/12/12018.

Omelija waqt Quddiesa għall-familji organizzata mill-GRUFAN. Konkatidral ta’ San Ġwann. 15/12/2018.

Vlogg tal-Arċisqof Charles J. Scicluna: La tibżax mill-isfidi, mill-mard u mid-diżappunt. 13/12/2018.

Kif se nħoss lill-Mulej miegħi dan il-Milied? Omelija waqt Quddiesa għall-istudenti li jattendu skejjel tal-Istat, tal-Knisja u dawk Indipendenti. Konkatidral ta’ San Ġwann. 10/12/2018.

Il-merħla mhijiex tagħna imma hija ta’ Ġesù. Omelija waqt Quddiesa fl-għoti tal-pussess ta’ Dun George Schembri bħala kappillan il-ġdid. Knisja Parrokkkajli tal-Imġarr. 08/12/2018.

Omelija fil-festa tal-Kunċizzjoni. Knisja Parrokkjali tal-Immakulata Kunċiżżjoni, il-Ħamrun. 08/12/2018.

Omelija waqt Quddiesa f'għeluq il-150 sena tas-Sorijiet tal-Karità. Konkatidral ta’ San Ġwann. 01/12/2018.

Ir-rakkont ta’ Għemmaws fiċ-ċentru tal-viżjoni pastorali tal-Arċidjoċesi. Messaġġ fi tmiem l-Assemblea Djoċesana. 26/11/2018.

Omelija waqt iċ-ċelebrazzjoni djoċesana fil-festa ta’ Kristu Re. Konkatidral ta’ San Ġwann. 25/11/2018.

Kif nistgħu nimxu fuq l-eżempju ta’ Santa Katarina? Omelija waqt Quddiesa f’għeluq il-200 tal-istatwa ta’ Santa Katarina fiż-Żurrieq. Knisja Arċipretali, iż-Żurrieq. 25/11/2018.

Stedina għall-festa ta’ Kristu Re 2018. 22/11/2018.

In-nies jistaqsu l-eżistenza ta’ Alla minħabba l-krudeltà tal-bniedem. Omelija waqt Quddiesa Pontifikali fil-f’għeluq il-100 anniversarju mit-tmiem tal-Ewwel Gwerra Dinjija. Konkatidral ta’ San Ġwann, il-Belt Valletta. 11/11/2018.

Omelija waqt Quddiesa fl-okkażjoni tal-50 anniversarju mit-twaqqif ta’ Caritas Malta. Konkatidral ta’ San Ġwann, il-Belt Valletta. 09/11/2018.

Omelija waqt Quddiesa b’suffraġju għall-erwieħ tal-isqfijiet, saċerdoti u reliġjużi li ħallewna matul is-sena. Katidral tal-Imdina. 6/11/2018.

Il-Knisja qed tħares lejkom b’tama. Omelija waqt Quddiesa Lli fiha ħames seminaristi ġew istitwiti fil-Ministeru tal-Akkolitat. Seminarju tal-Arċisqof, Tal-Virtù, ir-Rabat. 05/11/2018.

Sew jekk ngħixu, sew jekk immutu, aħna tal-Mulej. Omelija waqt Quddiesa fit-tifkira tal-mejtin kollha. Knisja taċ-Ċimiterju tal-Addolorata, Raħal Ġdid. 02/11/2018.

Liema triq twassal għall-qdusija? Omelija waqt Quddiesa fil-festa tal-Qaddisin Kollha. Konkatidral ta’ San Ġwann, il-Belt Valletta. 01/11/2018.

Ċelebrazzjonijiet liturġiċi mmexxija mill-Arċisqof Charles J. Scicluna f’Novembru 2018. 31/10/2018.

Il-messaġġ tal-Arċisqof Charles J. Scicluna għall-Ġurnata Missjunarja. 21/10/2018.

Messaġġ mill-Arċisqof Charles J. Scicluna fl-ewwel anniversarju mill-assassinju ta’ Daphne Caruana Galizia. 16/10/2018.

L-Arċisqof Charles J. Scicluna jindirizza konferenza tal-aħbarijiet dwar is-Sinodu tal-Isqfijiet fil-Vatikan. 08/10/2018.

Ċelebrazzjonijiet liturġiċi mmexxija mill-Arċisqof Charles J. Scicluna matul Ottubru 2018. 30/09/2018.

Inkunu qaddejja tal-ġustizzja u niddefendu lill-poplu mill-arroganza tal-poter u mill-inġustizzja.  Omelija waqt Quddiesa fil-ftuħ tas-Sena Forensi. Konkatidral ta’ San Ġwann, il-Belt Valletta. 01/10/2018.

Omelija waqt Quddies f'għeluq il-100 anniversarju tal-Parroċċa u l-inkurunazzjoni tal-istatwa titulari. Santwarju tal-Madonna tas-Sacro Cuor, Tas-Sliema. 29/09/2018.

X’għamel San Vinċenz de Paule meta qala’ daqqa ta’ ħarta? Omelija waqt Quddiesa fil-festa ta’ San Vinċenz de Paule. Residenza tal-Anzjani San Vinċenz de Paul, Ħal Luqa. 27/09/2018.

Rispett sħiħ lejn l-għalliema u qatt kompliċi ta’ inġustizzja. Messaġġ lill-istudenti fl-okkażjoni ta’ sena skolastika ġdida. 25/09/2018.

Kif jixtieqna niftakruh San Ġorġ Preca? Omelija waqt Quddiesa fl-okkażjoni tal-inawgurazzjoni u t-tberik tal-istatwa ta’ San Ġorġ Preca. Parroċċa tas-Swatar. 23/09/2018.

Solidarjetà. Omelija waqt Quddiesa f’Jum l-Indipendenza 2018.  Konkatidral ta’ San Ġwann, il-Belt Valletta. 21/09/2018.

L-Arċisqof Charles J. Scicluna dwar is-sejħa tal-Papa lill-Konferenzi Episkopali tad-dinja. 17/09/2018.

Omelija waqt Quddiesa fi tmiem tal-konferenza Plexus organizzata mill-MCYN. Motherhouse tas-Soċjetà Missjunarja ta’ San Pawl, ir-Rabat. 09/09/2018.

Nitlob lill-Verġni Marija biex tnissel fis-soċjetà Maltija kuxjenza soċjali. Quddiesa Pontifikali fil‑festa tat‑Twelid tal‑Verġni Marija. Konkatidral ta’ San Ġwann, il‑Belt Valletta. 08/09/2018.

Nibnu djarna fuq il-blat. Ittra Pastorali mill-Isqfijiet fil-Bambina. 08/09/2018.

Omelija waqt Quddiesa lejliet il-Festa ta’ Marija Bambina. Knisja Arċipretali ta’ Marija Bambina, in-Naxxar. 07/08/2018.

Omelija waqt Quddiesa fl-400 anniversarju mill-wasla tal-istatwa tal-Bambina. Bażilika Minuri ta’ Marija Bambina, l-Isla. 04/09/2018.

Ċelebrazzjonijiet liturġiċi mmexxija mill-Arċisqof Charles J. Scicluna matul Settembru 2018. 31/08/2018.

“Kulhadd jista’ jsalva”. Omelija waqt Quddiesa il-festa ta’ San Bartilmew. Knisja Parrokkjali, Ħal Għargħur. 26/08/2018.

“Irridu naghdru u nifhmu lil xulxin, u napprezzaw ir-rieda tajba ta’ xulxin”.   Omelija waqt Quddiesa tal-Magħmudija. Knisja Parrokkjali, f’Burmarrad. 25/08/2018.

Omelija waqt Quddiesa il-festa ta’ Santa Marija. Knisja Parrokkjali, Imġarr. 19/08/2018.

Ma nistgħux inkunu Nsara u ma naħsbux kontinwament f’min għandu bzonn. Omelija waqt Quddiesa fil-festa ta’ Ommna Marija Mtellgħa s-Sema. Bażilika Minuri, il-Mosta. 15/08/2018.

“Alla jħobbna, għażel destin sabiħ għalina”.  Omelija waqt Quddiesa tal-aħħar tridu tal-festa ta’ Santa Marija. Knisja Parrokkjali, il-Qrendi. 13/08/2018.

Aħna rridu niltaqgħu mal-Mulej fil-proxxmu tagħna u fis-sagramenti. Omelija waqt Quddiesa fejn ġie kkonsagrat l-altar il-ġdid. Bażilika Minuri, il-Mosta. 10/08/2018.

“Id-destin tagħna hu li nkunu sbieħ bħas-Salvatur”. Omelija waqt Quddiesa Pontifikali fil-festa tas-Salvatur. Knisja Parrokkjali, Ħal Lija. 06/08/2018.

Bonus Altor (Missier twajjeb). Omelija waqt l-ordinazzjoni episkopali ta’ Mons. Joseph Galea-Curmi, Isqof Awżiljarju ta’ Malta. Katidral ta’ San Pawl, l-Imdina. 04/08/2018.

Ċelebrazzjonijiet liturġiċi mmexxija mill-Arċisqof Charles J. Scicluna matul Awwissu 2018. 31/07/2018.

Li tkun bażilika tfisser li jkollna qalbna tad-deheb”. Omelija waqt Quddiesa fl-okkażjoni tal-għoti tat-titlu ta’ bażilika minuri lill-knisja tal-Mosta. 29/07/2018.

Permezz tal-immaġini tiegħek, ma naqtgħux qalbna u ma nitbegħdux minnek. Omelija waqt Quddiesa tal-proġett ta’ evanġelizzazzjoni tal-Komunità Abramo bl-isem ta’ ‘L-Akbar Imħabba’. Knisja tal-Erwieħ, Ħal Tarxien. 21/07/2018.

Meta tfittex it-tjubija, l-imħabba, is-sbuħija, is-sewwa, il-verità u l-ġustizzja, tkun qed tfittex lill-Mulej. Omelija waqt Quddiesa fil-Kappella ta’ Santa Marija Maddalena, fuq l-irdum ta’ Ħad-Dingli. 20/07/2018.

Messaġġ waqt il-maratona televiżiva Oħloq Tbissima 2018. Dar San Ġużepp, Santa Venera. 20/07/2018.

Nuru solidarjetà ma’ ħutna fuq il-Baħar Mediterran u nitolbu s-solidarjetà ta’ pajjiżi oħrajn. Omelija waqt Quddiesa fil-festa tal-Madonna tal-Karmnu. Santwarju tal-Madonna tal-Karmnu, il-Belt Valletta. 16/07/2018.

Omelija waqt Quddiesa lejlet il-festa ta’ San Sebastjan. Knisja Parrokkjali San Sebastjan, Ħal Qormi. 14/07/2018.

Omelija waqt Quddiesa ta’ ringrazzjament fl-okkażjoni ta’ Jum il-Pulizija. Konkatidral ta’ San Ġwann, il-Belt Valletta. 14/07/2018.

Omelija waqt Quddiesa fl-okkażjoni tal-festa ta’ San Ġużepp. Knisja Parrokkjali San Ġużepp, Imsida. 13/07/2018.

Meta tilqa’ lil min qiegħed fil-periklu tal-mewt, inti jkollok il-barka.  Omelija waqt Quddiesa fil-festa ta' San Benedittu. Monasteru ta’ San Pietru, l-Imdina. 11/07/2018.

Ċelebrazzjonijiet liturġiċi mmexxija mill-Arċisqof Charles J. Scicluna matul Lulju 2018. 30/06/2018.

 Omelija waqt Quddiesa Pontifikali fis‑Solennità ta’ San Pietru u San Pawl. Katidral tal‑Imdina.  29/06/2018.

Stqarrija mill-Isqfijiet Maltin dwar il-każ tal-vapur Lifeline. 27/06/2018.

Omelija waqt Quddiesa Pontifikali tat-twelid ta’ San Gwann.  Konkatidral ta’ San Ġwann, il-Belt Valletta. 24/06/2018.

“Persważ li l-Isqof Awżiljarju l-ġdid ikompli jkun ta’ għajnuna fil-ħidma pastorali tad-djoċesi”.  Messaġġ fit-tħabbira tan-nomina ta’ Isqof Awżiljari ġdid. 23/06/2018.

L-Isqof Charles J. Scicluna fil-Pontifikal ta’ Filgħaxija tal-Festa tas-Sejħa tal-Madonna Ta’ Pinu. 22/06/2018.

Messaġġ fiċ-ċerimonja annwali tal-gradwazzjoni tal-Caritas għal dawk li temmew b’suċċess il-programm ta’ rijabilitazzjoni mid-droga. Ċentru Terapewtiku ta’ San Blas, Ħaż-Żebbuġ. 20/06/2018.

Laqgħa mal-lajċi, s-saċerdoti u r-reliġjużi ta’ Osorno, Cilì. 16/06/2018.

Stqarrija mill-Isqfijiet Maltin dwar il-każ tal-vapur Aquarius. 20/06/2018.

Omelija waqt Quddiesa fil-festa tal-Qalb ta’ Ġesù. Knisja Parrokkjali, Ħal Lija. 10/06/2018.

Omelija waqt Quddiesa lejlet il‑festa ta’ San Filep ta’ Aġira. Knisja Parrokjali ta’ Ħaż-Żebbuġ.  09/06/2018.

“L-Ewkaristija hija l-ikel tal-pellegrini”. Omelija waqt Quddiesa Pontifikali fis‑Solennità tal‑Ġisem u d‑Demm Imqaddes ta’ Ġesù (Corpus Christi). Katidral ta' San Pawl, tal‑Imdina. 03/06/2018.

Ċelebrazzjonijiet liturġiċi mmexxija mill-Arċisqof Charles J. Scicluna matul Ġunju 2018. 31/05/2018.

L-Arċisqof Charles J. Scicluna mitlub jerġa’ jmur iċ-Ċilì. 31/05/2018.

L-Arċisqof Charles J. Scicluna ippreżenta l-verżjoni bil-Malti tal-aħħar eżortazzjoni appostolika tal-Papa ‘Gaudete et Exsultate’. 31/05/2018.

“Il-libsa sabiħa ta’ barra hija bħall-qalb sabiha ta’ gewwa”. Omelija waqt Quddiesa għal-tfal li rcevew l-Ewwel Tqarbina. Knisja Parokkjali ta’ San Nikola, is-Siġġiewi. 27/05/2018.

“Jalla ssibu ħbieb li jgħinukom tkunu qaddisin” . Omelija waqt Quddiesa li fiha adolexxenti rċevew is-sagrament tal-Griżma. Knisja Parrokkjali, il-Qawra. 26/05/2018.

Stedina għall-preżentazzajoni tal-Eżortazzjoni Gaudete et Exsultate (Ifirhu u Thennew) bil-Malti. 25/05/2018.

Omelija waqt Quddiesa tal-pussess ta’ Dun Christopher Ellul bħala l-Arċipriet tal-Parroċċa ta’ Marija Annunzjata, Ħal Tarxien.25/05/2018.

“Il-Mulej għażlu biex jagħmel il-frott”. Omelija fil-funeral ta’ Fr Arthur Vella S.J. Parroċċa ta’ Marija Assunta, l-Mosta. 24/05/2018.

“Tibżgħux tkunu u turu li intom Insara.” Omelija waqt Quddiesa li fiha adolexxenti rċevew is-sagrament tal-Griżma. Santwarju tal-Madonna tal-Karmnu, il-Belt Valletta. 20/05/2018.

Omelija waqt Quddiesa li fiha adolexxenti rċevew is-sagrament tal-Griżma. Knisja Parrokkjali, Ibraġ.19/05/2018,

“L-Ispirtu qaddis tal-Mulej huwa wkoll l-ispirtu tal-maħfra”. Omelija waqt Quddiesa f’għeluq il-25 anniversarju ta’ Richmond Foundation. Konkatidral ta San Ġwann, il-Belt Valletta. 19/05/2018.

Omelija waqt Quddiesa mal-membri tal-A.L.P.S. (Association of Lyceum Past Students) Kappella ta’ Sant’Anna, il-Pwales, San Pawl il-Baħar. 12/05/2018.

Omelija waqt Quddiesa fl-okkażjoni tal-festa ta’ San Ġorġ Preca. Knisja Parrokkjali, Santa Venera. 09/05/2018.

 Omelija waqt Quddiesa f’għeluq l-10 snin tal-Kulleġġ San Injazju. Kulleġġ San Injazju, Tal-Ħandaq. 09/05/2018,

Omelija waqt quddiesa ’Jum id-Devozzjoni lill-Madonna tar-Rużarju ta’ Pompej. Knisja Parrokkjali, Marsaxlokk. 08/05/2018.

L-Arċisqof Charles J. Scicluna jistaqsi: Kif nista’ nsir ħabib ta’ Ġesù? Omelija waqt Quddiesa mat-tfal bħala parti mill-Viżta Pastorali f’Ħal Safi. 06/05/2018.

Omelija waqt Quddiesa fil-bidu tal-Viżta Pastorali f’Ħal Safi. Knisja Parrokkjali, Ħal Safi. 05/05/2018.

Id-devozzjoni lejn il-Madonna trid tgħaqqadna mhux iġġellidna! Omelija waqt Quddiesa tal-pussess ta’ Dun Norman Zammit bħala l-Arċipriet tal-Parroċċa ta’ Marija Assunta, il-Gudja. 04/05/2018.

Int imsejjaħ biex tqanqal is-sejħa ta’ Ġesù fiż-żgħażagħ ta’ Ħad-Dingli. Omelija waqt Quddiesa tal-pussess ta’ Dun Mark Mallia Pawley bħala l-Arċipriet il-ġdid tal-Parroċċa ta’ Ħad-Dingli. 01/05/2018.

L-Omelija waqt Quddiesa tal-pussess ta’ Patri Publius Mair OFM Cap. bħala l-Kappillan tal-Parroċċa Marija Reġina, il-Marsa. 01/05/2018.

Ċelebrazzjonijiet liturġiċi mmexxija mill-Arċisqof Charles J. Scicluna matul Mejju 2018. 30/04/2018.

“Il-bieb tal-qalb ta’ Ġesù huwa bieb speċjali għax ma jissakkarx, dejjem imbexxaq”. Omelija waqt  Quddiesa matul il-Viżta Pastorali f’Ħ’Attard. 29/04/2018.

Omelija waqt Quddiesa tal-pussess ta’ Dun Karm Busuttil bħala l-Arċipriet il-ġdid tal-Parroċċa ta’ San Lawrenz, il-Birgu. 29/04/2018.

Messaġġ waqt seminar organizzat mill-UĦM bit-tema: Lealta’, Valuri u Professjonalità. Istitut Kattoliku, il-Furjana. 27/04/2018.

Omelija waqt  Quddiesa f’għeluq il-170 anniversarju mit-twaqqif tal-Kamra tal-Kummerċ. Sala Agostino Portelli, il-Kamra tal-Kummerċ, il-Belt Valletta. 24/04/2018.

Omelija waqt Quddiesa fil‑Konferenza Ewropea tas‑Sant’ Infanzja. Konkatidral ta’ San Ġwann, il‑Belt Valletta.23/04/2018.

Agħti ħajtek, fittex li l-kelma tiegħek iġġib l-għaqda fil-verità u fil-karità. Omelija waqt l-Ordinazzjoni Djakonali ta’ erba’ djakni ġodda. Katidral ta’ San Pawl, l-Imdina. 22/04/2018.

Omelija waqt Quddiesa fil-bidu tal-Viżta Pastorali fil-Parroċċa ta’ Ħ’Attard. Kappella tad-Dar Santa Katerina, Ħ’Attard. 21/04/2018.

Ninsew u nneħħu kull tip ta’ preġudizzju u nemmnu fil-kapaċità tal-bniedem. Messaġġ fl-inawgurazzajoni u tbgerik ta' Dar Charles Miceli, id-dar il-ġdida ta’ Caritas fil-Mosta. 20/04/2018.

Omelija waqt Quddiesa f’għeluq is-sitt xahar mill-qtil tal-ġurnalista Daphne Caruana Galizia. Knisja ta’ San Franġisk ta’ Assisi, il-Belt Valletta. 16/04/2018.

Diskors waqt l-iffirmar tal-ftehim mal-Hospice f’Malta. 16/04/2018.

Omelija waqt Quddiesa tal‑wegħda taċ‑ċelibat ta’ erba’ seminaristi li ser jiġu ordnati djakni. Seminarju tal‑Arċisqof, Tal‑Virtù. 16/04/2018.

Omelija waqt Quddiesa Pontifikali fil‑festa ta' San Publiju. Knisja Parrokkjali, il‑Furjana. 15/04/2018.

Omelija waqt Quddiesa f'għeluq il‑festival għaż‑żgħażagħ 'Encounter', organizzat mill‑MCYN. Park Nazzjonali, Ta' Qali. 14/04/2018.

Omelija waqt Quddiesa tal-pussess ta’ Dun Ewkarist Zammit bħala l-Kappillan il-ġdid tal-Parroċċa ta’San Sebastjan, Ħal Qormi. 14/04/2018.

Wassal għand il-familji tal-Furjana l-imħabba ta’ Ġesù. Omelija waqt Quddiesa tal‑pussess ta' Dun Charles Cini bħala l‑Arċipriet il‑ġdid tal‑Parroċċa San Publiju, il‑Furjana. 11/04/2018.

Omelija waqt Quddiesa mas-Saċerdoti ġodda. Santwarju tal-Madonna, Mellieħa. 10/04/2018.

Omelija waqt Quddiesa fis-Solennita’ tat-Tħabbira tal-Mulej. Il-Lunzjata Rabat. 09/04/2018.

Omelija fil-festa tal-Ħniena Divina. Santwarju tal-Ħniena Divina, San Pawl tat-Tarġa. 08/04/2018.

L-ikbar hniena hija li taħfer lill-għedewwa.  Omelija fil-festa tal-Ħniena Divina. Katidral ta’ San Pawl, l-Imdina. 08/04/2018.

Omelija fil-festa tal-Ħniena Divina. Kappela tal-Isptar Mater Dei, Tal-Qroqq. 08/04/2018.

Omelija waqt tal‑Ordinazzjoni Presbiterali ta' żewġ djakni djoċesani u seba' reliġjuzi. Konkatidral ta' San Ġwann, il‑Belt Valletta. 07/04/2018.

Omelija waqt Quddiesa fis-Santwarju tal-Madonna tal-Karmnu, il-Belt Valletta. 04/04/2018.

Ċelebrazzjonijiet liturġiċi mmexxija mill-Arċisqof Charles J. Scicluna matul April 2018. 1/04/2018.

The Church’s Youthfulness Renewed. Artiklu li deher fil-Malta Independent. 1/04/2018.

Omelija waqt Quddiesa Stazzjonali tal‑Għid il‑Kbir tal‑Mulej. Konkatidral ta’ San Ġwann. 1/04/2018.

Illum tiġġedded iż-żgħożija tal-Knisja. Omelija fil-Vġili tal‑Għid. Konkatidral ta' San Ġwann, il‑Belt Valletta. 31/03/2018.

Omelija waqt l‑Azzjoni Liturġika tal‑Passjoni u l‑Mewt tal‑Mulej. Konkatidral ta’ San Ġwann, il‑Belt Valletta. 30/03/2018.

Omelija waqt Quddiesa tal‑Ikla tal‑Mulej. Konkatidral ta' San Ġwann, il-Belt Valletta. 29/03/2018.

“Aħna mibgħuta fid-dinja biex inkunu dawl u ħmira ħhal kull Nisrani”.  Omelija waqt Quddiesa tal‑Griżma. Konkatidral ta’San Ġwann, il‑Belt Valletta. 29/03/2018.

Omelija waqt Quddiesa ta' ringrazzjament mas-Sorijiet tal-Monasteru tal-Qaddisa Omm Alla, ir-Rabat. 28/03/2018.

Żjara lill-pruġunieri żgħażagħ. Faċilità Korrettiva tal-CoRRS, l-Imtaħleb. 28/03/2018.

Inkomplu nitolbu għaż-żgħażagħ tagħna. Omelija waqt Via Sacra Djoċesana. 28/03/2018.

L-għotja kbira ta’ ħniena u mħabba aħna se nilqugħa? Omelija waqt ċelebrazzjoni ta' Ħadd il-Palm. Konkatidral ta’San Ġwann, il-Belt Valletta. 25/03/2018.

Omelija waqt Quddiesa f'Jum id-Duluri. Knisja ta Santa Marija ta’Ġesù, il-Belt Valletta. 23/03/2018.

Fil-Madonna naraw tbatijiet attwali. Omelija f'Quddiesa f'Jum id-Duluri. MCAST, Raħal Ġdid.  23/03/2018.

Ċelebrazzjonijiet mill-Arċisqof Charles J. Scicluna matul il-Ġimgħa Mqaddsa 2018. 22/03/2018.

Il-familja hija l-vera ċentru tas-soċjetà. Omelija  fil-Quddiesa tal-funeral ta’ Mons. Charles Vella, fundatur tal-Moviment Ta’ Kana. Knisja Parrokkjali San Girgor, tas-Sliema. 22/03/2018.

Omelija waqt Quddiesa b'sufraġju tal-Arċisqof Ġużeppi Mercieca. Knisja Parrokkjali, Żejtun. 21/03/2018.

Omelija waqt Quddiesa tal‑pussess ta' Dun Martin Cardona bħala Kappillan ġdid tal‑Parroċċa ta’Ħal Kirkop. 17/03/2018.

L-Arċisqof Charles J. Scicluna dwar il-ħajja fil-ġuf. 13/03/2018.

Omelija waqt Quddiesa fl-okkażjoni tal-50 anniversarju ta' Savio College, Ħad-Dingli. 11/03/2018.

Omelija waqt Quddiesa wara pellegrinaġġ bl‑istatwa devota ta’Ġesù Redentur. Bażilika ta' Marija Bambina, l‑Isla. 09/03/2018.

Ittra Pastorali għar-Randan 2018 għat-Tfal. 05/03/2018.

Ċelebrazzjonijiet liturġiċi  mmexxija mill-Arċisqof Charles J. Scicluna matul Marzu 2018. 01/03/2018.

Ittra Pastorali tal-Isqfijiet għar-Randan 2018. 24/02/2018.

Dan ir-Randan irid jibda mill-qalb. Omelija waqt Quddiesa tal‑Erbgħa tal‑Irmied. Konkatidral ta’San Ġwann, il‑Belt Valletta. 15/02/2018.

Jekk trid tkun ħabib tal-Kelma, għixha! Omelija waqt Quddiesa tal‑Ministeru tal‑Lettorat ta' ħames seminaristi. Seminarju tal‑Arċisqof, Tal‑Virtù. 12/02/2018.

Omelija waqt Quddiesa fil-festa ta’San Pawl Nawfragu. Knisja ta’San Pawl Milqi, Burmarrad. 10/02/2018.

Omelija waqt Quddiesa tal‑pussess ta' Dun Gordon Refalo bħala Kappillan ġdid tal‑Parroċċa ta’Ħal Għaxaq. 09/02/2018.

Sib ftit ħin ta’ silenzju kuljum u nġabar quddiem Kurċifiss. Omelija waqt Quddiesa waqt Vista Pastorali. Knisja Parrokkjali, Ħal Balzan.  04/02/2018.

Omelija waqt Quddiesa fil-bidu ta' Vista Pastorali. Knisja Parrokkjali, Ħal Balzan 03/02/2018.

“It-triq tad-dawl hija wkoll it-triq tas-salib”.  Omelija waqt Quddiesa fil‑festa tal‑Preżentazzjoni tal‑Mulej. Kappella tal‑Monasteru tas‑Sorijiet Klarissi, San Ġiljan. 02/02/2018.

Ir-rwol tal-Knisja kif għandu jinbidel? Intervista fuq Radju RTK. 01/02/2018.

“Aħna aħwa ta’ xulxin imma b’mod differenti”. Omelija waqt Quddiesa fl‑okkażjoni tal‑50 anniversarju mit‑twaqqif tal‑Parroċċa tal‑Madonna ta’ Fatima, Gwardamanġa. 01/02/2018.

L-Arċisqof Charles J. Scicluna jippreżenta l-ktieb ‘Enrico Dandreia’. 01/02/2018.

Ċelebrazzjonijiet liturġiċi  mmexxija mill-Arċisqof Charles J. Scicluna matul Frar 2018. 01/02/2018.

Ma nistgħux nagħlqu widnejna għall-karba ta’ min jitlef ħajtu fil-Mediterran. Stqarrija tal-Isqfijiet Maltin. 31/01/2018.

Omelija waqt Quddiesa tal-funeral tal-Isqof Emanuel Barbara O.F.M. Cap. Katidral ta' San Pawl, l-Imdina. 27/01/2018.

Omelija waqt Pontifikal Solenni fil‑festa tan‑Nawfraġju ta’Missierna San Pawl. Knisja ta' San Pawl Nawfragu, il‑Belt Valletta. 27/01/2018.

Omelija waqt Quddiesa tal-funeral Isqof Sylvester Carmel Magro O.F.M. Katidral ta' San Pawl, l‑Imdina. 22/01/2018.

Omelija waqt Quddiesa tal‑pussess ta' Kan. Dun Joseph Mizzi bħala Kappillan ġdid tal‑Parroċċa ta Santa Luċija. 21/01/2018.

Messaġġ għall-Ġimgħa ta’ Talb għall-Għaqda fost l-Insara 2018. Bażilika ta' Marija Bambina, l-Isla. 19/01/2018.

Omelija fil-funeral ta’ Fr Teddy Cumbo. 17/01/2018.

Omelija waqt Quddiesa fil‑bidu tal‑Viżta Pastorali. Knisja Parrokkjali tal‑Qawra. 14/01/2018.

Tħallux it-tieġ inessikom iż-żwieġ. Omelija waqt Quddiesa għall‑koppji li ser jiżżewġu matul l‑2018. Konkatidral ta' San Ġwann, il‑Belt Valletta. 13/01/2018.

Omelija waqt Quddiesa tal-Epifanija li matulha laqa’ 4 seminaristi bħala kandidati għas-saċerdozju. 07/01/2018.

Omelija waqt Quddiesa fl‑anniversarju tat‑tieni dehra mistika ta’San Gejtanu. Parroċċa ta’San Gejtanu, il‑Ħamrun. 06/01/2018.

“Qum! Ħa jiddi wiċċek! Id-dawl tiegħek wasal!” (Is 60,1). Omelija waqt il-funeral tal-Isqof Adeodato Micallef. Konkatidral ta' San Ġwann, il‑Belt Valletta. 06/01/2018.

Il-Kappillan huwa rigal ta’ Alla. Omelija waqt Quddiesa tal‑pussess ta' Kan. Dun Michael Zammit bħala Kappillan ġdid tal‑Parroċċa ta’Ħal Luqa. 05/01/2018.

Omelija waqt  Quddiesa fl-uffiċċini tal-Aġenzija Appoġġ għall‑impjegati tal‑Fondazzjoni għal Servizzi ta’ Ħarsien Soċjali. 05/01/2018.

Ejjew inkunu soċjetà li nafu nhennu, naħfru u nbierku lil xulxin. Omelija waqt Quddiesa fis‑Solennità ta’Marija Omm Alla u l‑Jum Dinji tal‑Paċi. Dar tal‑Providenza, is‑Siġġiewi. 01/01/2018.

Celebrazzjonijiet liturġiċi  mmexxija mill-Arċisqof Charles J. Scicluna matul Jannar 2018. 01/01/2018.