Laikos

Il-Kelma tal-Arċisqof  Mons. Charles J. Scicluna  ...

Sena 2016

Omelija tal-Arċisqof Charles J. Scicluna fil-quddiesa ta' nofsillejl tal-Milied. Katidral tal-Imdina. 24/12/2016.

Omelija tal-Arċisqof Charles J. Scicluna fil-quddiesa tal-pussess ta' Patri Raymond Calleja OC bħala Kappillan tal-Parroċċa tal-Fgura. 23/12/2016.

Messaġġ ta' awguri għall-Milied u s-Sena 2017 mill-Arċisqof Charles J. Scicluna lill-impjegati tal-Kurja u r-Rappreżentanti tal-entitajiet tal-Arċidjocesi ta' Malta. 23/12/2016.

Messaġġ tal-Arċisqof Charles J. Scicluna fl-okkażjoni tal-Milied. Pjazza Kastilja, Valletta. 20/12/2016.

Diskors tal-Arċisqof Charles J. Scicluna waqt il-kunċert mill-Orkestra Filarmonika ta' Malta fil-Bażilika ta' San Paolo fuori le Mura, Ruma. 17/12/2016.

Omelija tal-Arċisqof Charles J. Scicluna fil-pussess ta' Dun Luke Seguna, l-kappillan ġdid fil-parroċċa ta' Marsaxlokk. 11/12/2016.Omelija tal-Arċisqof Charles J. Scicluna lir-Residenti Nisa fil-Faċilitą Korrettiva ta' Kordin. 11/12/2016

Omelija tal-Arċisqof Charles Scicluna lill-Familji. Konkatidral ta' San Gwann, Valletta. 10/12/2016.

Intervista lill-Arċisqof Charles J. Scicluna mill-gażetta, The Malta Independent.

Diskors tal-Arċisqof Charles Scicluna fil-preżentazzjoni tal-presepju għall-Pjazza San Pietru lill-Papa Franġisku. 09/12/2016.

Omelija tal-Arċisqof Charles Scicluna lill-Istudenti mill-Iskejjel tal-Istat. Konkatidral ta' San Gwann. Valletta. 06/12/2016.

Omelija tal-Arċisqof Charles Scicluna fl-Iskola Nazzjonali tal-Isports, Pembroke. 05/12/2016.

Messaġġ tal-Arċisqof Charles Scicluna fl-Universitą, Tal-Qroqq. 05/12/2016.

Omelija tal-Arċisqof Charles Scicluna fil-quddiesa tal-pussess ta' Arċipriet ġdid fil-Mosta. 03/12/2016.

Omelija tal-Arċisqof Charles Scicluna fil-mitt sena mill-mewt tal-Beatu Charles de Foucauld. Konkatidral ta' San Gwann, Valletta. 02/12/2016.

Messaġġ tal-Arċisqof Charles Scicluna lil Baned Armati. 01/12/2016.

Omelija tal-Arċisqof Charles Scicluna. Amministrazzjoni tal-Griżma tal-Isqof. Ħal-Luqa. 27/11/2016.

Omelija tal-Arċisqof Charles Scicluna lill-gradwati l-ġodda. Konkatidral ta' San Gwann. Valletta. 21/11/2016.

Messaġġ tal-Arċisqof Charles Scicluna lill-Istudenti tas-sekondarja. Kullegg Sacred Heart, San Ġiljan. 21/11/2016.

Omelija tal-Arċisqof Charles Scicluna fis-Solennitą ta' Kristu Sultan tal-Ħolqien kollu. Katidral, Imdina, 20/11/2016.

Omelija tal-Arċisqof Charles Scicluna fis-Santwarju tal-Hniena Divina. Naxxar. 19/11/2016.

Diskors tal-Arċisqof Charles Scicluna waqt l-Oratorju, Canticum Vitę fil-Konkatidral ta' San Gwann. 17/11/2016.

Omelija tal-Arċisqof Charles Scicluna liż-Żgħażagħ. Parroċċa Sant' Elena, Birkirkara. 13/11/2016.

Omelija tal-Arċisqof Charles Scicluna fil-quddiesa ta' Jum it-Tifkira. Konkatidral ta' San Gwann. Valletta. 13/11/2016.

Omelija tal-Arċisqof Charles Scicluna fl-okkażjoni tal-Ġublew tal-ħabsin. Faċilitą Korrettiva ta' Kordin. 06/11/2016.

Diskors tal-Arċisqof Charles Scicluna fid-Dar tal-Providenza. 04/11/2016.

Omelija tal-Arċisqof Charles Scicluna fil-quddiesa ta' tifkira tal-Mejtin Kollha. Ċimiterju tal-Addolorata, Raħal Ġdid. 02/11/2016.

Omelija tal-Arċisqof Charles Scicluna fis-Solennitą tal-Qaddisin Kollha. Kon-Katidral ta' San Ġwann, Valletta. 01/11/2016.

Omelija tal-Arċisqof Charles Scicluna waqt l-amministrazzjoni tas-Sagrament tal-Griżma tal-Isqof fil-parroċċa ta' San Ġiljan. 30/10/2016.

Omelija tal-Arċisqof Charles Scicluna fil-Ġublew tal-Familja. Seminarju. 30/10/2016.

Diskors lill-Konferenza Nazzjonali tat-Tiġdid Kariżmatiku Kattoliku. Skola ta' Sant'Agata, Rabat. 30/10/2016.

Omelija tal-Arċisqof Charles Scicluna lill-Komunitą Ġermaniża f'Malta. Knisja ta' San Franġisk, Valletta. 30/10/2016.

Omelija tal-Arċisqof Charles Scicluna fl-Ordinazzjoni ta' ħames Djakni ġodda. Konkatidral ta' San Gwann, Valletta. 28/10/2016.

Omelija tal-Arċisqof Charles Scicluna fl-Amministrazzjoni tas-Sagrament tal-Griżma tal-Isqof fil-Baħrija. 23/10/2016.

Omelija tal-Arċisqof Charles Scicluna fl-okkazjoni tal-1050 anniversarju mill-magħmudija tal-Polonja. Imdina, 22/10/2016.

Omelija tal-Arċisqof Charles Scicluna waqt l-amministrazzjoni tas-Sagrament tal-Griżma tal-Isqof. 16/10/2016.

Omelija tal-Arċisqof Charles Scicluna waqt il-quddiesa tal-Wegħda taċ-Ċelebat mis-Seminaristi li ser isiru Djakni. 15/10/2016.

Diskors tal-Arċisqof Charles Scicluna fl-Oratorju tal-Beata Marija Adeodata Pisani. Katidral, Imdina. 14/10/2016.

Omelija tal-Arċisqof Charles Scicluna fil-Pro-Katidral ta' San Pawl. 10/10/2016

Omelija tal-Arċisqof Charles Scicluna waqt quddiesa fic-Chaplaincy tal-Universitą ta' Malta. 03/10/2016.

Omelija tal-Arċisqof Charles Scicluna fil-ftuħ tas-Sena Forensi. 03/10/2016.

Omelija tal-Arċisqof Charles Scicluna fil-knisja parrokkjali ta' Haż-Żebbuġ. 02/10/2016.

Messaġġ tal-Arċisqof Charles Scicluna fiċ-ċelebrazzjoni ekumenika, Undivided. Smart City, Kalkara. 02/10/2016.

Omelija tal-Arċisqof Charles Scicluna fil-Knisja tal-Kunċizzjoni, il-Ħamrun. 01/10/2016.

Omelija tal-Arċisqof Charles Scicluna fil-festa tal-Arkanġli Qaddisa, Kunvent tal-Kapuċċini, Floriana. 29/09/2016.

Omelija tal-Arċisqof Charles Scicluna fi tmiem il-pellegrinaġġ lejn is-Santwarju tal-Madonna fil-Mellieħa. 21/09/2016.

Omelija tal-Arċisqof Charles Scicluna f'Jum l-Indipendenza: 21/09/2016.

Messaġġ tal-Arċisqof Charles Scicluna lill-Edukaturi ġodda fl-iskejjel tal-Knisja. 19/09/2016.

Omelija tal-Arċisqof Charles Scicluna fil-Knisja tas-Samra, il-Ħamrun. 12/09/2016.

Messaġġ tal-Arċisqof Charles Scicluna fil-festa tal-Madonna tal-Grazzja fil-parroċċa ta' Haż-Żabbar. 11/09/2016.

Messaġġ tal-Arċisqof Charles Scicluna fil-Velja ta' Talb għall-Isqof-elett Mons. Carmel Zammit. Gudja. 06/09/2016.

Intervista mal-Arċisqof Charles Scicluna. 04/09/2016.

Omelija tal-Arċisqof Charles Scicluna f'Westminster Cathedral, Londra. 03/09/2016.

Omelija tal-Arċisqof Charles Scicluna fil-Knisa Arċipretali tan-Naxxar. 29/08/2016.

Omelija tal-Arċisqof Charles Scicluna fil-Knisja Parrokkjali ta' San Ġiljan. 28/08/2016

Omelija tal-Arċisqof Charles Scicluna fil-festa ta' Santa Marija. L-Imġarr. 20/08/2016.

Omelija tal-Arċisqof Charles Scicluna fil-festa ta' Santa Marija. Mosta, 15/08/2016.

The Midas Curse. Artiklu tal-Arċisqof Charles Scicluna. Malta Independent on Sunday. 14/08/2016.

Omelija tal-Arċisqof Charles Scicluna lill-miżżewġin. Ħal Għaxaq. 13/08/2016.

Messaġġ tal-Arċisqof Charles Scicluna f'laqgħa maż-Żgħażagħ tal-Mixja Neo-Katekumenali. il-Ħamrun, 12/08/2016.

Messaġġ tal-Arċisqof Charles Scicluna liż-Żgħażagż li marru l-JDŻ 2016. 11/08/2016.

Ittra Pastorali tal-Isqfijiet Maltin fis-Solennitą ta' Santa Marija. 06/08/2016.

Omelija tal-Arċisqof CharlesScicluna fil-Ġublew mal-Kappillani, Imdina. 03/08/2016.

Ittra tal-Isqfijiet lill-Membri Parlamentari Maltin dwar il-mewt medikament assistita. 24/07/2016.

Omelija tal-Arċisqof Charles Scicluna fil-festa tal-Madonna tal-Karmnu fiż-Żurrieq. 24/07/2016.

Messaġġ tal-Arċisqof Charles Sciucluna fil-Katekumenju, il-Ħamrun. 18/07/2016.

Messaġġ tal-Arċisqof Charles Scicluna fl-inawgurazzjoni tal-bibien Ġodda fis-Santwarju Hniena Divina. 17/07/2016.

Omelija tal-Arċisqof Charles Scicluna f'quddiesa mal-Kapitlu tal-Katidral fis-Santwarju tal-Madonna ta' Pinu. 14/07/2016.

Omelija tal-Arċisqof Charles Scicluna f'Jum il-Pulizija. Kon Katidral, Valletta. 12/07/2016.

Omelija tal-Arċisqof Charles Scicluna mas-Saċerdoti ċodda. Santwarju tal-Mellieħa. 09/07/2016.

Messaġġ tal-Arċisqof Charles Scicluna fiċ-Ċentru San Blas, Haż-Żebbuġ. 08/07/2016.

Omelija tal-Arċisqof Charles Scicluna fl-Isptar Monte Carmeli, Ħ'Attard. 06/07/2016.

Messaġġ tal-Arċisqof Charles Scicluna fil-preżentazzjoni tal-ktieb, Kelma ta' Ħabib. 05/07/2016.

Omelija tal-Arċisqof Charles Scicluna fil-quddiesa mal-gradwati Ġodda fil-Kullegg De La Salle, Cottonera. 04/07/2016.

Omelija tal-Arċisqof Charles Scicluna fl-amministrazzjoni tas-Sagrament tal-Griżma tal-Isqof fil-parroċċa ta' San Pawl il-Baħar. 03/07/2016.

Omelija tal-Arċisqof Charles Scicluna fil-Knisja Parrokkjali tal-Gżira. 02/07/2016.

Omelija tal-Arċisqof Charles Scicluna fil-festa tal-Beatu Nazju Falzon. Knisja ta' Ġieżu, Valletta. 01/07/02016.

Omelija tal-Arċisqof Charles Scicluna fl-ordinazzjoni ta' tmien saċerdoti ġodda. KonKatidral, Valletta. 29/06/2016.

Omelija tal-Arċisqof Charles Scicluna fil-festa ta' San Pietru u San Pawl. Katidral, Imdina. 29/06/2016.

Omelija tal-Arċisqof Charles Scicluna lejliet il-festa ta' San Pietru u San Pawl. Katidral, Imdina. 28/06/2016.

Messaġġ tal-Arċisqof Charles Scicluna f'Angela House, Gwardamanġa. 27/06/2016.

Messaġġ tal-Arċisqof Charles Scicluna fis-Santwarju tal-Madonna fil-Mellieħa. 26/06/2016.

Omelija tal-Arċisqof Charles Scicluna. Santwarju tal-Madonna ta' Pinu. Għawdex. 22/06/2016.

Messaġġ mill-Isqfijiet Maltin dwar il-Morning-after Pill. 18/06/2016.

Omelija tal-Arċisqof Charles Scicluna waqt żjara fil-kumpanija, Farsons, l-Imrieħel. 17/06/2016.

Omelija waqt quddiesa ta' Radd il-Ħajr fil-Pro-Katidral ta' San Pawl, Valletta. 12/06/2016.

Omelija fil-festa ta' San Filep. Ħaż-ŻebbuĠ. 12/06/2016.

Intervista minn Radju Vatikan lill-Arċisqof Charles J. Scicluna dwar il-Motu Proprio tal-Papa Franġisku, Bħal Omm li Tħobb. 09/06/2016.

Diskors lis-Symposium dwar il-Hniena u l-Immigranti. Villa Francia, Lija. 06/06/2016.

Omelija fil-quddiesa mal-Komunitą Filippina f'Malta. 05/06/2016.

Omelija fl-pussess tal-ArĊipriet Dun Karm Mercieca fiż-Żurrieq. 04/06/2016.

Omelija fil-Knisja ta' San Duminku,Valletta. 31/05/2016.

Omelija fis-Solennitą tal-Ġisem u d-Demm ta' Kristu. KonKatidral, Valletta. 29/05/2016.

Omelija fil-konsagrazzjoni ta' Artal Ġdid. Oratorju tal-MSSP, Birkirkara. 28/05/2016.

It's cool to be a Christian. Omelija fl-amministrazzjoni tas-Sagrament tal-Griżma tal-Isqof fl-Iklin. 27/05/2016.

Alla jara l-qalb u jħobbok kif int. Omelija fir-residenza San Vinċenz de Paule, Il-Marsa. 22/05/2016.

Message on board the ship of mercy, The Phoenix. World Communication Day. 21/05/2016.

Itolbu lill-Ispirtu s-Santu biex bit-talenti tagħna nagħmlu d-dinja aħjar. Omelija mal-Catenian Ass. Katidral, 15/05/2016.

Ejjew nagħżlu lill-Mulej li jagħtina l-vera libertą. Omelija fis-Solennitą ta' Għid il-Ħamsin. Kon Katidral, 15/05/2016.

Qxur li jghattu l-fidi. Omelija quddiem il-Qabar ta' Kristu. {erusalemm. 10/05/2016.

Fil-Ġtsemani niltaqgħu wiċċ imb'wiċċ mad-dgħufija tagħna. Omelija fil-bażilika tal-Ġetsemani. 09/05/2016.

Kliem Ġesł jgħinna ninħallu mill-faxex li ma jħalluniex nimxu. Omelija f'Betanja u l-qabar ta' Lazzru. 07/05/2016.

Jalla djar l-Insara jkunu djar il-fejqan. Omelija Memorjal ta' San Pietru, Kafarnahum. 06/05/2016.

Omelija waqt il-quddiesa fil-Bażilika tal-Annunzazzjoni f'Nazaret. 05/05/2016.

Omelija fil-quddiesa mal-Membri tal-Kunsill tan-Nisa. Katidral tal-Imdina. 30/04/2016.

Omelija fil-pussess tal-Kappillan Dun Mario Tong. Knisja parrokkjali Tal-Ibraġġ. 24/04/2016.

Omelija fil-festa liturġika ta' San Ġorġ Martri. Knisja Parrokkjali ta' San Ġorġ, Ħal Qormi. 23/04/2016.

Omelija fil-festa ta' San Ġużepp. Knisja ta' Ġieżu, ir-Rabat. 17/04/2016.

Irid ikollna saċerdoti li jidħlu fi djalogu u ta' Servizz lill-Komunitą. Omelija fil-knisja ta' Wied il-Għajn. 16/04/2016.

Appell mill-Papa Franġisku għal ġabra għall-Knisja fl-Ukrajna mtenni mill-Isqfijiet Maltin. 15/04/2016.

Meta niftħu ħalqna ma nidhrux ahħa, imma jitkellem Ġesł. Omelija waqt l-gĦoti tal-Lettorat. Seminarju. 11/04/2016.

Dover li naĦdmu flimkien. Omelija fil-festa ta' San Pubilju. Floriana. 10/04/2016.

Messaġġ mill-Isqfijiet ta' Malta u Għawdex. Tħassib dwar is-sitwazzjoni bħalissa f'pajjiżna. 09/04/2016.

Il-Ħniena tal-Mulej hija t-triq tal-paċi. Omelija fis-Santwarju tal-Hniena Divina, Naxxar. 03/04/2016.

Meta l-Mulej jaħfirlek, jagħtik bidu ġdid. Omelija fil-Faċilita’ Korrettiva ta’ Kordin, Raħal Ġdid. 03/04/2016.

Iż-Żgħażagħ hemm bżonn iħossuhom protagonisti fil-ħajja soċjali u parrokkjali. Omelija fil-Parroċċa ta’ San Gejtanu, il-Ħamrun. 02/04/2016.

Omelija waqt il-quddiesa fil-kappella tal-Isptar Mater Dei. 29/03/2016.

Omelija fil-quddiesa stazzjonali tal-Għid il-Kbir. 27/03/2016.

Omelija fil-quddiesa tal-Vġili tal-Għid. Kon-Katidral ta' San Ġwann, Valletta. 26/03/2016.

Omelija fit-Tifkira Liturġika tal-Passjoni u l-Mewt tal-Mulej. KonKatidral ta' San Ġwann, Valletta. 25/03/2016.

Omelija waqt il-quddiesa tat-Tifkira Solenni tal-Ikla tal-Mulej. KonKatidral, Valletta. 24/03/2016.

Omelija waqt il-quddiesa tal-Griżma f'Ħamis ix-Xirka filgħodu. KonKatidral, Valletta. 24/03/2016.

L-Arċisqof Gużeppi Mercieca kien Ragħaj għal kull staġun. Omelija fil-funeral tal-Arċisqof Mercieca. KonKatidral, Valletta. 23/03/2016.

Omelija f'Ħadd il-Palm. Kon-Katidral ta' San Gwann, Valletta. 20/03/2016.

Omelija waqt il-quddiesa fil-Junior College f'Jum id-Duluri ta' Marija. 18/03/2016.

Omelija fil-quddiesa mal-membri tal-Ordni Militari Sovran ta' Malta. 13/03/2016.

Omelija. Pellegrinaġġ penitenzjali fl-Isla. Bażilika ta' Marija Bambina. 04/03/2016.

Omelija. Pellegrinaġġ penitenzjali. Knisja ta' Ġesł Nazzarenu, Sliema. 26/02/2016.

Omelija fl-okkazjoni tal-20 sena mit-twaqqif tal-Uffiċċju tal-Ombudsman. 17/02/2016.

Omelija fil-quddiesa wara l-pelligrinaġġ f'Ħadd in-Nies, Ħaż-Żabbar. 14/02/2016.

Omelija f'Jum il-Ħajja. Kon-Katidral ta' San Ġwann, Valletta. 14/02/2016.

Ittra Pastorali għar-Randan 2016. Kristu mediċina għall-mard tagħna. 14/02/2016.

Omelija f'Jum il-Morda. Santwarju S. Tereża, Birkirkara. 11/02/2016.

Omelija nhar l-Erbgħa tal-Irmied, Kappella tas-Sorijiet tal-Karitą, Ħal Tarxien. 10/02/2016.

Messaġġ lic-Chaplain Teams tal-Iskejjel tal-Knisja. Seminarju tal-Virtł, Rabat. 05/02/2016.

Omelija tal-Arċisqof Charles J. Scicluna fil-quddiesa tal-Preżentazzjoni tal-Mulej fit-Tempju. Konkatidral ta' San Ġwann. 02/02/2016.

Omelija fil-festa tal-Konverżjoni ta' San Pawl, Katidral, Imdina, 23/01/2016.

Omelija f'quddiesa ċelebrata f'Jum l-Emigrani u r-Refuġjati. Kappella tar-Ragħaj it-Tajjeb, Balzan. 17/01/2016.

Omelija waqt quddiesa ċelebrata mal-Kappillani waqt il-live-in annwali. Seminarju, Rabat, 13/01/2016.

Omelija waqt il-quddiesa fl-400 anniversarju mill-Parroċċa ta' Ħaż-Żabbar. 10/01/2016.

Omelija fil-ftuħ tal-Bieb tal-Hniena fl-Oratorju tal-Kurċifiss mal-Bażilika tal-Isla. 09/01/2016.

Digriet dwar l-allegati fenomini mistiċi marbuta mas-Sur Angelik Caruana u Borġ in-Nadur. 09/01/2016.

Traskrizzjoni tad-diskors li Mons. Charles J Scicluna kien għamel fid-19 ta' Mejju 2009 waqt Konferenzza dwar id-Dehriet Marjani.

Publikata mill-Arċidjoċesi ta' Malta 09/01/2016.

Il-Knisja f'Malta tilqa' żewġ kandidati għas-saċerdozju. Omelija fil-Kon-Katidral ta' San Ġwann, Valletta. 03/01/2016.

Quddiesa fl-Epifanija tal-Mulej fil-Kon-Katidral ta' San Ġwann, Valletta. 03/01/2016

Omelija waqt quddiesa mar-Residenti tad-Dar tal-Providenza. 01/01/2016.