Laikos

Il-Kelma tal-Arċisqof, Mons. Charles J. Scicluna  ...

 

Sena 2015

L-Isqfijiet jawguraw lill-pubbliku fl-okkażjoni ta’ żmien il-Milied. 27/12/2015.

Ftuħ tal-Bieb tal-Ħniena fis-Santwarju tal-Madonna tal-Mellieħa. 27/12/2015.

L-Arċisqof jiċċelebra Quddiesa mal-familji. 26/12/2015.

L-Arċisqof jiċċelebra l-Quddiesa tal-Milied fil-Faċilità Korrettiva ta’ Kordin. 25/12/2015.

Il-Messaġġ tal-Milied mill-Arċisqof Charles J. Scicluna. 24/12/2015.

L-Arċisqof jiċċelebra l-Quddiesa ta’ Nofsillejl. 24/12/2015.

Il-Messaġġ tal-Arċisqof fl-okkażjoni ta’ ‘Milied Flimkien’. 19/12/2015.

Jiftaħ il-Ġublew Straordinarju tal-Ħniena f’Malta. 13/12/2015.

L-Arċisqof jiċċelebra Quddiesa għat-tfal tal-iskejjel tal-Istat. 10/12/2015.

L-Arċisqof jiċċelebra Quddiesa għall-koppji li żżewġu fl-2015. 08/12/2015.

L-Arċisqof jiċċelebra Quddiesa għall-impjegati tal-Kurja. 04/12/2015.

L-Arċisqof jinawgura l-15-il edizzjoni tal-‘Orange Campaign’. 02/12/2015.

L-Arċisqof jiċċelebra Quddiesa għall-gradwati l-ġodda tal-MCAST. 01/12/2015.

Min jishar jaf jitgħallem ikun sid tiegħu nnifsu u hekk tassew igawdi l-ħajja. 28/11/2015.

L-Arċisqof jiċċelebra Quddiesa f’Dar Sagra Familja, in-Naxxar. 23/11/2015.

Is-Saltna t’Alla hija Saltna ta’ paċi, maħfra u għaqda. 22/11/2015.

L-Arċisqof dwar il-viżjoni tiegħu għall-Knisja f’Malta. 21/11/2015.

Ir-reazzjoni tal-Arċisqof Charles J. Scicluna għall-attakki f’Pariġi. 14/11/2015.

Stqarrija tal-Isqfijiet Maltin dwar il-Valletta Summit. 12/11/2015.

Tinsew qatt id-dimensjoni spiritwali fil-ħajja tagħkom. 11/11/2015.

167 persuna jiggradwaw mill-Istitut ta’ Formazzjoni Pastorali. 10/11/2015.

Il-Mulej isaffi l-intenzjoni ta’ kull min jidħol għall-politika u għas-servizz tan-nazzjon. 08/11/2015.

Ħudu ħsieb li bħala djakni tal-Knisja, tpoġġu l-balzmu li jġib is-serħan kull fejn taraw li hemm ferita. 30/10/2015.

L-Arċisqof jiċċelebra Quddiesa fl-okkażjoni tal-Kanonizzazzjoni ta’ Louis u Zélie Martin. 22/10/2015.

Biex it-tfal inressquhom lejn Ġesù rridu nħalluhom jgħixu. 04/10/2015.

L-Arċisqof Charles J. Scicluna jiċċelebra Quddiesa fil-ftuħ tas-Sena Forensi. 01/10/2015.

L-Arċisqof jiċċelebra Quddiesa fl-okkażjoni tal-54 sena mit-twaqqif tal-Awtorita’ tax-Xandir. 29/9/2015.

Quddiesa Pontifikali fl-okkażjoni ta’ Jum l-Indipendenza 2015. 21/9/2015.

Quddiesa fl-okkażjoni tal-50 anniversarju mit-twaqqif tad-Dar tal-Providenza. 18/9/2015.

Id-Dar tal-Providenza tiċċelebra għeluq il-50 sena b’quddiesa fil-Bażilika ta’ San Paolo Fuori Le Mura f’Ruma. 12/9/2015.

L-Arċisqof jiċċelebra Quddiesa f’għeluq l-40 anniversarju tal-Komunità Marana thà. 10/9/2015.

L-Arċisqof jiċċelebra Quddiesa fl-okkażjoni tal-50 sena anniversarju tal-Fergħa Ewkaristika. 09/9/2015.

L-Arċisqof jiċċelebra Quddiesa fl-okkażjoni ta’ Jum il-Vitorja 2015. 08/9/2015.

L-Arċisqof jiċċelebra Quddiesa fil-Knisja Parrokkjali tal-Mellieħa fl-okkażjoni ta’ Jum il-Vitorja. 07/9/2015.

L-Arċisqof jiċċelebra Quddiesa fl-okkażjoni tal-Festa ta’ Santa Katerina fiż-Żurrieq u jinseġ il-paniġierku. 06/9/2015.

Tifkira tal-Assedju l-Kbir. 05/9/2015.

Jibda l-proċess għall-Beatifikazzjoni u għall-Kanonizzazzjoni ta’ Henry u Inez Casolani. 29/8/2015

L-Arċisqof imexxi velja ta’ talb għal Mons. George Bugeja Isqof-elett ta’ Tripli. 27/8/2015.

L-Arċisqof jiċċelebra l-Festa ta’ Sidtna Marija Mtellgħa s-Sema f’Ħad-Dingli. 22/8/2015.

Quddiesa fis-Solennitá tat-Tlugħ fis-Sema tal-Verġni Marija. 15/8/2015.

L-Arċisqof jiċċelebra Quddiesa maż-żgħażagħ li jattendu l-Youth Fellowship. 18/7/2015.

Itolbu għalija biex is-sinjifikat tal-pallium ma jkunx għalija kliem vojt imma jkun programm ta’ ħajja. 11/7/2015.

L-Arċisqof jiċċelebra Quddiesa fl-okkażjoni ta’ Jum il-Pulizija 2015. 10/7/2015.

Omelija tal-Arċisqof fil-Funeral ta’ Missieru. 08/7/2015.

L-Omelija fl-okkażjoni tal-festa tat-twelid ta’ San Ġwann il-Battista. 21/6/2015.

L-Arċisqof jindirizza lis-saċerdoti fi tmiem l-Aġġornament tal-Kleru 2015. 11/6/2015.

L-Arċisqof jiċċelebra Quddiesa Pontifikali fil-festa ta’ Corpus Domini. 7/6/2015.

L-Arċisqof jindirizza seminar mill-Fondazzjoni Centesimus Annus Pro Pontifice. 3/6/2015.

L-Arċisqof iżur lill-pazjenti u l-voluntiera tal-Hospice Movement. 2/6/2015.

L-Arċisqof jindirizza Forum dwar l-etika fuq il-post tax-xogħol. 29/5/2015.

L-Arċisqof fl-ewwel Żjara uffiċjali tiegħu fid-Djoċesi t’Għawdex. 27/5/2015.

L-Arċisqof jiċċelebra Quddiesa fl-okkażjoni tal-festa ta’ Pentekosté. 24/5/2015.

Ejjew naħdmu biex verament ikun hawn ambjent ta’ djalogu demokratiku. 18/5/2015.

Li tilqa’ tifel ċkejken huwa att ta’ tama kbira fl-umanità. 15/5/2015.

L-Arċisqof jagħti l-Ministeru tal-Lettorat lil tliet seminaristi. 14/5/2015.

L-Arċisqof jitlob li jibda l-proċess għall-beatifikazzjoni ta’ Dun Mikiel Azzopardi. 13/5/2015.

L-għoti tad-demm huwa mħabba konkreta għall-proxxmu. 09/5/2015.

B’dan it-talb li għallimna San Ġorġ Preca aħna nifħtu l-bieb għad-doni ta’ Alla. 09/5/2015.

Tistħux tgħidu r-Rużarju. 08/5/2015.

L-Arċisqof iżur il-P.B.S. Creativity Hub f’Guardamangia. 06/5/2015.

“Għandi bżonnkom” – L-Arċisqof lill-membri tal-M.U.S.E.U.M. 06/5/2015.

L-Arċisqof jiċċelebra Quddiesa ta’ Ringrazzjament f’Ħal Lija. 03/5/2015.

L-Arċisqof iżur l-ekwipaġġ tal-bastiment ‘Phoenix’ tal-Fondazzjoni MOAS. 29/4/2015.

L-Arċisqof jindirizza l-parteċipanti tal-Konvenzjoni tal-Maltin li jgħixu barra. 27/4/2015.

L-Arċisqof jiċċelebra Quddiesa Pontifikali fil-festa ta’ San Publju. 19/4/2015.

L-Arċisqof jiċċelebra Quddiesa fl-okkażjoni taż-żjara statali tal-Granmastru tal-Ordni ta’ San Ġwann. 16/4/2015.

Il-Professjoni Solenni ta’ Sr Lilian Borg u l-25 Sena mill-Professjoni ta’ Sr Christine Borg fil-Festa tal-Ħniena Divina. 12/4/2015.

L-Arċisqof Charles J. Scicluna jilqa’ lill-Isqfijiet Maltin tal-Kenja. 10/4/2015.

L-Arċisqof jmexxi l-pellegrinaġġ tradizzjonali ta’ San Girgor. 08/4/2015.

Il-Paċi Magħkom. 08/4/2015.

Messaġġ tal-Arċisqof lill-Isqfijiet f’Garissa, il-Kenja. 03/4/2015.

L-Arċisqof Charles J. Scicluna jżur l-MCAST f’Raħal Ġdid. 27/3/2015.

L-Ingress Solenni tal-Arċisqof Charles J. Scicluna. 21/3/2015.

Żjara ta’ korteżija mill-Arċisqof-elett Mons. Charles J. Scicluna lill-Kap tal-Oppożizzjoni. 16/3/2015.

L-Arċisqof-elett imexxi pellegrinaġġ penitenzjali fl-Isla. 13/3/2015.

Żjara ta’ korteżija mill-Arċisqof-elett Mons. Charles J. Scicluna lill-President ta’ Malta. 06/3/2015.

Żjara ta’ korteżija mill-Arċisqof-elett lill-Ispeaker tal-Kamra tar-Rappreżentanti. 06/3/2015.

Żjara ta’ korteżija mill-Arċisqof-elett lill-Prim Ministru. 06/3/2015.

L-Arċisqof-elett imexxi pellegrinaġġ penitenzjali fiż-Żurrieq. 06/3/2015.

L-ewwel żjara pastorali tal-Arċisqof-elett fid-Dar tal-Providenza. 01/3/2015.

Omelija tal-Arċisqof-elett fil-pussess tal-Arċipriet tan-Naxxar Fr David Gauci. 01/3/2015.

L-Arċisqof-elett jiċċelebra Quddiesa fil-parroċċa ta’ Ħal Lija. 28/2/2015.

Message expressing gratitude to Holy Father Pope Francis. 27/2/2015.

L-ewwel messaġġ tal-Arċisqof-elett Charles J. Scicluna lill-Poplu Malti. 27/2/2015.

L-Arċisqof-elett imexxi pellegrinaġġ penitenzjali f’Tas-Sliema. 27/2/2015.

Nhar l-Erbgħa tal-Irmied. 18/2/2015.

Paniġierku fis-Solennita tan-Nawfraġju ta’ San Pawl. 10/2/2015.