laikos.org

Sit Uffiċjali tas-Segretarjat għal-Lajċi, Malta.

   

IL-KOTBA TAT-TESTMENT IL-ĠDID

Ara l-Kotba tat-Tesment il-Qadim

 

San Mattew

Galatin

Lhud

San Mark

Efesin

Ġakbu

San Luqa

Filippin

1 Pietru

San Ġwann

Kolossin

2 Pietru

 

1 Tessalonikin

Ġuda

Atti tal-Appostli

2 Tessalonikin

1 Ġwanni

 

1 Timotju

2 Ġwanni

Rumani

2 Timotju

3 Ġwanni

1 Korintin

Titu

 

2 Korintin

Filemon

Apokalissi

Ikklikkja fuq isem il-ktieb li tixtieq mil-lista ta' hawn fuq.