ŻIDIET RIĊENTI ...

Oriġene ta’ Lixandra. II: It-tagħlim. Katekeżi tal-Papa Benedittu XVI. 02/05/2007.

Messaġġ mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi fl-għeluq tal-Aġġornament tal-Kleru. 16/06/2021.

Oriġene ta’ Lixandra. I: Ħajtu u kitbietu. Katekeżi tal-Papa Benedittu XVI dwar personaġġi kbar tal-Knisja tal-qedem. 25/04/2007.

It-talba saċerdotali ta’ Ġesù. It-38 katekeżi tal-Papa Franġisku dwar it-talb. Udjenza Ġenerali. 16/06/2021.

Klement ta' Lixandra. Katekeżi tal-Papa Benedittu XVI dwar personalitajiet kbar tal-Knisja tal-qedem. 18/04/2007,

Diskors tal-Papa Franġisku waqt laqgħa mal-parteċipanti tal-Uffiċċju Kateketiku Nazzjonali Taljan. 30/01/2021.

Ġid lil kulħadd, deni lil ħadd. Omelija mill-Arċisqof Charles J. Scicluna tat-Tlieta tal-Ħdax-il Ġimgħa matul is-sena. Kappella tal-Kurja, Floriana. 15/06/2021.

Inkissru ċ-ċirku tal-mibegħda. Omelija mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi tat-Tnejn tal-Ħdax-il Ġimgħa matul is-sena. Kappella tal-Kurja, Floriana. 14/06/2021.

Omelija tal-Isqof Anton Teuma fil-Festa ta’ Sant’Antnin ta’ Padova. Knisja tal-Patrijiet, Għajnsielem. 13/06/2021.

Il-Papa Franġisku waqt l-Angelus tal-11-il Ħadd matul is-sena. Pjazza San Pietru. 13/06/2021.

Il-valur tal-ordinarju. Omelija mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi fil-11-il Ħadd matul is-sena. Knisja Marija Annunzjata, Balzan. 13/06/2021.

Nitgħallmu nistennew liż-żerriegħa tikber. Omelija mill-Arċisqof Charles J. Scicluna fil-11-il Ħadd matul is-sena fil-Kappella ta’ Santa Ubaldeska, Raħal Ġdid. 13/06/2021.

Omelija mill-Isqof Anton Teuma fil-11-il Ħadd matul is-sena. Istitut tal-Familja Ġwanni Pawlu II, il-Belt Victoria. 13/06/2021.

Il-viżjoni teoloġika tal-Ittri Pastorali. Id-19-il katekeżi tal-Papa Benedittu XVI dwar San Pawl. 28/01/2009.

L-attakki tal-ħażen niġġildulhom bit-tajjeb. Katekeżi tal-Papa Pawlu VI fl-Udjenza Ġenerali. 25/01/1978.

Il-viżjoni teoloġika tal-Ittri lill-Kolossin u lill-Efesin. It-18-il katekeżi tal-Papa Benedittu XVI dwar San Pawl. 14/01/2009.

Il-qima spiritwali. Is-17-il katekeżi tal-Papa Benedittu XVI dwar San Pawl. 07/01/2009.

Riflessjoni mill-Isqof Anton Teuma fl-Adorazzjoni tal-Kleru tal-Qalb ta’ Ġesù. Santwarju tal-Qalb ta’ Ġesu’, Fontana. 11/06/2021.

Omelija mill-Isqof Anton Teuma fis-Solennità tal-Qalb ta’ Ġesù. Santwarju tal-Qalb ta’ Ġesu’, Fontana. 11/06/2021.

Omelija tal-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi fis-Solennità tal-Qalb ta’ Ġesù. Knisja Marija Annunzjata, Balzan. 11/06/2021.

Ir-rwol tas-sagramenti. Is-16-il katekeżi tal-Papa Benedittu XVI dwar San Pawl. 10/12/2008.

Jikber fil-moħbi. Ħsieb vidjo minn P. Hayden ofm cap dwar l-Evanġelju tal-ħdax-il Ħadd, Sena B.

Aktar posters bi ħsieb mill-Evanġelju tal-Ħadd.  Il-ħdax-il Ħadd matul is-Sena B.

Adam u Kristu: mid-dnub (oriġinali) għal-libertà. Il-15-il katekeżi tal-Papa Benedittu XVI dwar San Pawl. 03/12/2008.

Diskors tal-Papa Franġisku lis-Seminaristi ta' Ancona. 10/06/2021.

Att ta konsagrazzjoni lill-Qalb Imqaddsa ta' Ġesù.

Inpoġġu l-għeruq tagħna fl-imħabba. Omelija mill-Arċisqof Charles J. Scicluna fis-Solennità tal-Qalb Imqaddsa ta’ Ġesù. Kappella ta’ San Vinċenz De Paul. 11/06/2021.

Malta u Għawdex f'kuruna ta' rużarju madwar id-dinja kollha mill-Kalkara, minn Ta' Pinu u minn Ħad-Dingli. 11/06/2021.

Il-vokazzjoni tal-familja. It-tielet sussidju għas-Sena Familja Amoris Laetitia 2021-2022,

Id-duttrina tal-ġustifikazzjoni: mill-fidi għall-opri. L-14-il katekeżi tal-Papa Benedittu XVI dwar San Pawl. 26/11/2008.

Se nħallu r-rabja titkibna? Omelija mill-Arċisqof Charles J. Scicluna tal-Ħamis tal-Għaxar Ġimgħa matul is-sena. Kappella tal-Kurja, Floriana. 10/06/2021.

Id-duttrina tal-ġustifikazzjoni: mill-opri għall-fidi. It-13-il katekeżi tal-Papa Benedittu XVI dwar San Pawl. 19/11/2008.

Nipperseveraw fl-imħabba. Is-37 katekeżi tal-Papa Franġisku dwar fuq it-talb. Udjenza Ġenerali. 09/06/2021.

Il-Papa Franġisku jikkundanna l-Mafja. 07/06/2021.

Eskatoloġija: l-istennija tal-Parusija. It-12-il katekeżi tal-Papa Benedittu XVI dwar San Pawl. 12/11/2008.

L-importanza tal-Kristoloġija: id-deċiżività tal-Qawmien. Il-11-il katekeżi tal-Papa Benedittu XVI dwar San Pawl. 05/11/2008.

Omelija mill-Arċisqof Charles J. Scicluna tal-Quddiesa tat-Tlieta tal-Għaxar Ġimgħa matul is-sena. Kappella tal-Kurja, Floriana. 08/06/2021.

Omelija mill-Papa Franġisku fis-Solennità tal-Ġisem u d-Demm ta' Kristu. Bażilika ta' San Pietru. 06/06/2021.

Mill-Papa Pawlu VI. L-ewwel tliet katekeżi  waqt l-Udjenzi Ġenerali ta' Jannar 1978.

Ferħ li jibqa'. Omelija mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi tat-Tnejn tal-Għaxar Ġimgħa matul is-sena. Kappella tal-Kurja, Floriana. 07/06/2021.

In-niket tal-Papa Franġisku għas-sejba fi skola Kanadiża. Angelus. 06/06/2021.

L-Afrika teħtieġ il-paċi. Il-Papa jitlob għall-Burkina Faso. Angelus. 06/06/2021.

Talba uffiċjali għall-X Laqgħa Dinjija tal-Familji, 22-26 ta’ Ġunju 2022.

Il-Papa Franġisku waqt l-Angelus fis-Solennità tal-Ġisem u d-Demm tal-Mulej. Pjazza San Pietru. 06/06/2021.

San Pawl. L-importanza tal-Kristoloġija: it-teoloġija tas-Salib. L-10 katekeżi mill-Papa Benedittu XVI. 29/10/2008.

Omelija mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi fis-Solennità tal-Ġisem u d-Demm tal-Mulej. Knisja Marija Annunzjata, Balzan. 06/06/2021.

Omelija mill-Isqof Anton Teuma fil-Quddiesa tal-Griżma tal-Isqof fil-Parroċċa ta’ San Pietru u San Pawl, Nadur. 06/06/2021.

L-Ewkaristija: L-ikel u x-xorb tar-ruħ. Omelija mill-Arċisqof Charles J. Scicluna fis-Solennità tal-Ġisem u d-Demm tal-Mulej. Katidral ta’ San Pawl, Mdina.06/06/2021.

Aktar omeliji mill-Papa Ġwanni Pawlu II. Jannar 1981.

L-importanza tal-Kristoloġija: preeżistenza u inkarnazzjoni. Id-9 katekeżi tal-Papa Benedittu XVI dwar San Pawl. 22/10/2008.

Id-dimensjoni ekkleżjoloġika tal-ħsieb ta’ Pawlu. It-9 katekeżi tal-Papa Benedittu XVI dwar l-Appostlu Pawlu. 15/10/2008.

Il-periklu li ningħalqu fina nfusna. Diskors tal-Arċisqof Charles J. Scicluna waqt il-laqgħa, L-istat tan-nazzjon. Palazz Verdala, il-Buskett. 04/06/2021.

San Pawl. Ir-relazzjoni ma' Ġesù storiku. Is-7 katekeżi tal-Papa Benedittu XVI dwar l-Appostlu Pawlu. 08/10/2008.

Iħobb jistaqsi. Omelija mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi tal-Ġimgħa fid-Disa’ Ġimgħa matul is-sena. Kappella tal-Kurja, Floriana. 04/05/2021.

Ninfetħu għall-oħrajn. Sintesi Nru 6 dwar l-Enċiklika Fratelli tutti tal-Papa Franġisku.

Katekeżi tal-Papa Franġisku fuq it-talb. Ġesù, mudell u ruħ ta’ kull talba. Udjenza Ġenerali. 02/06/2021.

Il-“Konċilju” ta’ Ġerusalemm u l-inċident ta’ Antjokja. Is-6 katekeżi tal-Papa Benedittu XVI dwar San Pawl. 01/10/2008.

Omelija mill-Arċisqof Charles J. Scicluna, l-Erbgħa tad-Disa’ Ġimgħa matul is-sena. Kappella tal-Kurja, Floriana. 02/05/2021.

Diskors tall-Papa Pawlu VI fl-aħħar laqgħa pubblika tal-Konċilju Vatikan II. 07/12/1965.

Pawlu, it-Tnax u l-Knisja pre-Pawlina, Il-5 katekeżi tal-Papa Benedittu XVI dwar l-Appostlu Pawlu. 24/09/2008.

Ittra tal-Papa Franġisku lil Enzo Bianchi. 09/02/2021.

Omelija mill-Arċisqof Charles J. Scicluna, it-Tlieta tad-Disa’ Ġimgħa matul is-sena. Kappella tal-Kurja, Floriana. 01/06/2021.

Il-barrani fit-triq. Il-ġlieda kontra l-indifferenza. Sintesi Nru 5 dwar l-Enċiklika Fratelli tutti tal-Papa Franġisku.

Flimkien ta' Ġunju 2021. Magażin publikat mill-Kulleġġ tal-Kappillani.

Ċelebrazzjonijiet li ser jitmexxew mill-Arċisqof Charles J. Scicluna matul Ġunju 2021.

Il-Fehma tal-Papa għall-Ġunju 2021. Nitolbu għaż-żgħażagħ li qed iħejju ruħhom għaż-żwieġ bl-għajnuna tal-komunità Nisranija.

 

Fittex aktar ...