ŻIDIET RIĊENTI ...

Istemma u l-Motto Episkopali tal-Isqof Anton Teuma. U baqa' miexi magħhom.

Quddiesa u Rużarju mill-Arċisqof Charles J. Scicluna fit-Tifkira ta San Ponzjanu u San Ippolitu fil-Kurja, Floriana. 13/08/2020.

Infejqu d-dinja. It-2 katekeżi tal-Papa Franġisku. Udjenza Ġenerali. 12/08/2020.

Quddiesa u Rużarju mill-Arċisqof Charles J. Scicluna fil-Kurja, Floriana. 11/08/2020.

Quddiesa u Rużarju mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi fil-Kurja, Floriana. 10/08/2020.

Il-Papa Franġisku fl-Angelus tad-19-il Ħadd matul is-Sena. 09/08/2020.

Omelija tal-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi fil-Parroċċa tal-Lunzjata, Balzan. 09/08/2020.

Omelija tal-Isqof-maħtur Anton Teuma fil-Festa ta’ San Lawrenz. Knisja parrokkjali ta’ San Lawrenz, Għawdex.09/08/2020.

Quddiesa mill-Arċisqof Charles J. Scicluna fil-Kappella ta’ Santa Marija Maddalena, Ħad-Dingli. 09/08/2020.

Quddies mill-Arċisqof Charles J. Scicluna fil-Festa ta' San Duminku. Knisja Parrokkjali ta’ San Duminku, Valletta. 08/08/2020.

Diskors tal-Papa Benedittu XVI f'laqgħa mal-fidili ta' Loreto. 02/09/2007.

Diskors tal-Papa Benedittu XVI fl-Angelus waqt żjara f'Loreto. 02/09/2007.

Tweġibiet  tal-Papa Benedittu XVI għall-mistoqsijiet taż-Żgħażagħ f'Loreto. 01/09/2007.

Quddiesa u Rużarju mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi fil-Kurja, Floriana. 07/08/2020.

Min se jifridna mill-imħabba ta' Kristu? Kelma tal-Ħajja ghall-Awwissu 2020.

L-Arċisqof Charles J. Scicluna fil-Quddiesa Pontifikali fil-Festa tat-Trasfigurazzjoni tal-Mulej. Knisja Parrokkjali ta' Ħal Lija. 06/08/2020,

Infejqu d-dinja. Katekeżi tal-Papa Franġisku. Udjenza Ġenerali. 05/08/2020.

Quddiesa mill-Arċisqof Charles J. Scicluna għar-ruħ tal-Isqof Baldassare Cagliares. Palazz tal-Arċisqof, Valletta. 04/08/2020.

Quddiesa u Rużarju mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi fil-Kurja, Floriana. 04/08/2020.

Quddiesa u Rużarju mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi fil-Kurja, Floriana. 03/08/2020.

Il-Papa Franġisku fl-Angelus tat-18-il Ħadd matul is-Sena. 02/08/2020.

Omelija mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi fil-Parroċċa tal-Lunzjata, Balzan. 02/08/2020.

Omelija tal-Isqof Mario Grech fil-Festa titulari ta’ San Ġużepp. Santwarju ta’ San Ġużepp, il-Qala. 02/08/2020.

Quddiesa mill-Arċisqof Charles J. Scicluna fil-Kappella ta’ Santa Marija Maddalena, Ħad-Dingli. 02/08/2020.

Quddiesa mill-Arċisqof Charles J. Scicluna fil-Knisja Parrokkjali ta’ San Pietru fil-Ktajjen, Birżebbuġa.01/08/2020.

L-intenzjoni tal-Papa Franġisku għat-talb matul Awwissu 2020.

Ċelebrazzjonijiet liturġiċi mmexxija mill-Arċisqof matul Awwissu 2020.

Fittex aktar ...