IL-KNISJA FIL-PJAN TA' ALLA

NEMMNU FIL-KNISJA, IMMA AĦNA KNISJA

Wara 25 sena, il-viżjoni profetika ta' Ġwanni Pawlu II tidher aktar attwali llum milli dakinhar. Nistgħu nkunu Knisja tassew u ninjoraw dak li kien qalilna dan il-Papa Qaddis?

Klikkja ...