NAQRAWHA MILL-ĠDID

DWAR ID-DAR KOMUNI TAGĦNA

Bżonn ta' konverżjoni ekoloġika għax l-isfidi ambjentali li qed ngħixu jolqtuna u jmissuna lkoll.  Niskopru r-rilevanza kbira tal-Laudato Si' speċjalment illum fi żmien il-pandemija globali tal-Covid-19.

It-test kollu tal-Enċiklika bil-Malti u għadd ta' riżorsi dwarha ...