Laikos

 

 

 

 

 

IL-BIBBJA

IL-QUDDIESA

IL-BREVJAR

NITOLBU

MILL-PAPA

MILL-ISQFIJIET

AĦBARIJIET

AVVIŻI

LIBRERIJA

 
 
 

Il-Laikos: aġġornat kuljum b'riżorsi pastorali ġodda ...

Idħol fil-Video Channels tal-Laikos ...

ŻIDIET RIĊENTI

Diskors tal-Papa Franġisku fl-Angelus tat-Tieni Ħadd tar-Randan. 17/03/2019.


Eżerċizzi Spiritwali għall-Koppji. Kors ta' ħames riflessjonijiet immexxija minn Dun Noel Debono.


Messaġġ tal-Papa Franġisku għas-56 Jum Dinji tal-Vokazzjonijiet 2019. Il-kuraġġ li nirriskjaw għall-wegħda ta' Alla.  Ċelebrat fir-Raba' Ħadd tal-Għid.


Via Sagra għat-Tfal mill-Kummissjoni Djoċesana Tfal tal-Arċidjoċesi ta' Malta. (2017).


Ir-Randan mal-Kelma t'Alla. Poster u silta mill-Bibbja ghal kull jum tar-Randan. (2019).


Eżerċizzi Spiritwali għar-Randan mogħtija minn Fr Hayden (2019) u oħrajn minn snin preċedenti.


Mixja tar-Randan. Poster u ħsieb għal kull jum matul ir-Randan. (2019).


Diskors tal-Papa Franġisku waqt l-Angelus fl-Ewwel Ħadd tar-Randan. 10/03/2019.


Omelija tal-Arċisqof Charles J. Scicluna fil-quddiesa wara l-Pellegrinaġġ Penitenzjali f'Ħaż-Żabbar. 10/03/2019.


Omelija tal-Isqof Mario Grech fil-festa ta' San Girgor. Santwarju Parrokkjali ta' Kerċem. 10/03/2019.


Ħafna aktar minn ftitra.  Kitba tal-Isqof Awżiljarju Joseph Galea Curmi f'gazzetta lokali. 10/03/2019.


Messaġġ tal-Isqof Mario Grech lis-Saċerdoti ta' Għawdex fi tmiem Eżerċizzi Spiritwali tar-Randan fis-Sala tas-Santwarju tal-Madonna ta' Pinu. Għarb. 09/03/2019.


Il-Pastorali tal-Isqfijiet Maltin għar-Randan 2019. Tibżgħux tieħdu għandkom lil Marija. 09/03/2019.


Il-Papa Franġisku f'Dar Santa Marta. L-Insara m'għandhomx ikunu ipokriti bil-maskra. 08/03/2019.


Il-Papa Franġisku f'Dar Santa Marta.  Ma ninsewx dak li Alla għamel f'ħajjitna. 07/03/2019.


Vlog tal-Arċisqof Charles J. Scicluna. Tibżgħux tieħdu lil Marija għandkom.  07/03/2019.


Omelija tal-Papa Franġisku waqt il-quddiesa tat-tberik u tqegħid tal-irmied. Bażilika ta' Santa Sabina. 06/03/2019.


Omelija tal-Arċisqof Charles J. Scicluna waqt il-quddiesa tat-tberik u tqegħid tal-Irmied. Konkatidral ta' San Ġwann, Valletta. 06/03/2019.


Omelija tal-Isqof Mario Grech fil-quddiesa tat-tberik u tqegħid tal-Irmied fil-Katidral ta' Għawdex, Victorai. 06/03/2019.


Litanija ta' Rikonċiljazzjoni. Miktuba fil-Katidral ta' Coventry 18-il sena wara l-bumbardament tiegħu f'Novembru 1940.


Id-disa' katekeżi tal-Papa Franġisku dwar il-Missierna.  Tiġi Saltnatek. Udjenza Ġenerali. 06/03/2019.


Diskors tal-Papa Franġisku waqt l-Angelus tat-8 Ħadd matul is-Sena. 03/03/2019.


Tibżax tieħu għandek lil Marija. Sensiela ta' 24 riflessjoni dwar il-Beata Verġni Marija. Rikordjati awdjo. 2019.


Omelija tal-Arċisqof Charles J. Scicluna f’Quddiesa bl-għoti tal-Ministeru tal-Lettorat. Seminarju, Tal-Virtù, Rabat. 04/03/2019.


Ċelebrazzjonijiet Liturġiċi li ser jitmex/xew mill-Arċisqof Charles J. Scicluna matul Marzu 2019.


Il-Fehma tal-Papa Franġisku għat-talb matul ix-xahar ta' Marzu 2019.


Il-Papa Franġisku minn Dar Santa Marta. Alla hu ħanin imma jagħdab ukoll. 28/02/2019.


Erba' diskorsi tal-Papa San Ġwanni Pawlu II waqt il-Pellegrinaġġ Appostoliku tieghu f'Fatima fil-Portugal. Mejju 1982.


Il-Messaġġ tal-Papa Franġisku għar-Randan 2019. “Il-ħlejjaq kollha qegħdin jistennew ħerqana r-rivelazzjoni ta’ wlied Alla” (Rum 8:19)


It-Tmien Katekeżi tal-Papa Franġisku dwar il-Missierna. Tiġi Saltnatek. Udjenza Ġenerali. 27/02/2019.


Fl-Iskola ta' Marija. Omelija tal-Isqof Awżiljarju Joseph Galea-Curmi lill-Grupp Kultura Marjana fil-Knisja ta' San Ġakbu, Valletta. 26/02/2019.


Omelija tal-Isqof Awżiljarju Joseph Galea-Curmi fil-festa tal-Beata Adeodata Pisani. Monasteru tal-Benedittini, Mdina. 25/02/2019.


Diskors tal-Papa Franġisku lill-Akkademja Pontifiċja għall-Ħajja. 25/02/2019.


Omelija tal-Isqof Awżiljarju Joseph Galea-Curmi fil-Quddiesa tal-funeral ta’ Fr Noel Vella, fil-Parroċċa ta’ San Girgor, Sliema. 25/02/2019.


Diskors tal-Papa Franġisku fi tmiem il-laqgħa dwar il-Protezzjoni tal-Minuri fil-Knisja. 24/11/2019.


Diskors tal-Papa Franġisku waqt l-Angelus fis-7 Ħadd matul is-Sena. 24/02/2019.


Diskors tal-Papa Franġisku lill-Arċidjoċesi ta' Benevento. Bażilika tal-Vatikan. 20/02/2019.


Il-Madonna Ta' Pinu. Il-ġrajja rrakkuntata minn min dammha.


Introdzzjoni mill-Papa Franġisku fil-laqgħat għall-Protezzjoni tal-Minuri fil-Knisja. Awla tas-Sinodu. 21/02/2019.


L-Arċisqof Scicluna jwiegħed li se jipproteġi l-minuri akkost ta’ kollox. It-tieni preżentazzjoni tas-summit dwar il-protezzjoni tal-minuri fil-Knisja. 21/02/2019.


Taking Responsibility and Prevention of Abuse. Diskors fil-Vatikan, fl-ewwel jum tas-summit dwar il-protezzjoni tal-minuri fil-Knisja. 21/02/2019.


Intervista mill-istazzjon tat-TV Kanadiż lill-Arċisqof Charles J. Scicluna fil-programm, Witness. 20/02/2019.


Is-Seba' Katekeżi tal-Papa Franġisku dwar il-Missierna. Udjenza Ġenerali. 20/02/2019.


Vlogg tal-Arċisqof: Ir-responsabbiltà u d-determinazzjoni tal-Knisja għall-protezzjoni tal-minuri. 20/02/2019.


Il-Papa f’Santa Marta: Id-dgħajfa jħallsu l-kontijiet tal-gwerer, id-dulluvju tal-lum. 19/02/2019.


L-Ateiżmu: Id-dramm spiritwali ta' żminijietna. 10/10/1980.


Il-Papa minn Dar Santa Marta. X'post għandu f'qalba ħuna bil-ġuħ, marid jew fil-habs. 18/02/2019.


Diskors tal-Papa Franġisku waqt l-Angelus fis-Sitt Ħadd matul is-Sena. 17/02/2019.


Il-Brevjar kollu tax-xahar ta' Marzu jew ġurnata ġurnata ...  

-   jew inkella tista' tniżżel tax-xahar kollu ...


Omelija tal-Isqof Mario Grech fl-okkażjoni ta' Jum il-Morda. Sptar Ġenerali ta' Għawdex. 17/02/2017.


Aktar Katekeżi mill-Papa Ġwannni Pawlu II dwar sehem il-lajċi fil-Knisja. Udjenzi Ġenerali 1994.


Diskors tal-Papa Franġisku lill-Assoċjazzjoni Nazzjonali tal-Maġistrati. 09/02/2019.


Ġieħ lil min jistħoqqlu. Omelija mill-Isqof Awziljarju Joseph Galea-Curmi, fil-Knisja Parrokkjali tal-Immakulata Kunċizzjoni, Ħamrun. 14/02/2019.


Istruzzjoni dwar il-Magħmudija tat-Trabi. Publikata mill-Kongregazzjoni għad-Duttrina tal-Fidi fl-20 ta' Ottubru 1980.


Is-Sitt Katekeżi tal-Papa Franġisku fuq il-Missierna. Missier ta' kulħadd. Udjenza Ġenerali. 13/02/2019.


Omelija tal-Isqof Awżiljarju Joseph Galea-Curmi fil-Jum Dinji tal-Morda u festa tal-Madonna ta' Lourdes. 11/02/2019.


Diskors tal-Papa Franġisku waqt l-Angelus tal-Ħames Ħadd matul is-Sena. 10/02/2019.


Omelija tal-Arċisqof Charles J. Scicluna fil-festa ta' San Pawl Nawfragu. Knisja Parrokkjali ta' San Pawl Nawfragu, Valletta.


San Pawl, l-Ewkaristija u l-Ħadd. Vlog tal-Arċisqof Charles J. Scicluna. 10/02/2019.


Omelija tal-Isqof Mario Grech fil-festa ta' San Pawl Nawfragu. Knisja Parrokkjali, Munxar. 10/02/2019.


L-Isqof Mario Grech ikellem lill-Adolexxenti li ser jagħmlu l-Griżma. Knisja Parrokkjali, Munxar. 10/02/2019.


Il-Papa f'Dar Santa Marta. Il-ħajja fiha valur meta tingħata. 08/02/2019.


Messaġġ mill-Ħames Assemblea Ġenerali tas-Sinodu tal-Isqfijiet. Messaġġ lill-Familji Nsara fid-Dinja tallum.  25/10/1980.


Posters tal-Qari tal-Quddiesa għall-Ħdud tar-Randan, Sena Ċ u għall-Festa ta' Marija Addolorata.


X'tistenna l-Knisja f'Malta minna l-konsagrati. Messaġġ tal-Isqof Awżiljarju Joseph Galea-Curmi  fl-okkażjoni ta' Jum il-Ħajja Konsagrata. Santwarju tal-Ħniena Divina. Naxxar. 31/01/2019.


Diskors tal-Isqof Mario Grech waqt il-Laqgħa Ġenerali Annwali ta' Dar Ġużeppa Debono. 08/02/2019.


Il-Papa Franġisku f'Dar Santa Marta. Biex niftħu l-qlub tal-oħrajn ninħtieġu l-umiltà u manswetudni. 07/02/2019.


Diskors tal-Papa Franġisku waqt l-Udjenza Ġenerali dwar il-Vjaġġ Appostoliku fl-Emirati Għarab Magħquda. 06/02/2019.


Il-Vjaġġ Appostoliku tal-Papa Franġisku fl-Emirati Għarab Magħquda. Konferenza Stampa waqt it-titjira lura. 05/02/2019.


Il-Vjaġġ Appostoliku tal-Papa Franġisku fl-Emirati Għarab Magħquda. Omelija waqt il-Quddiesa f'Zayed Sports City. 05/02/2019.


Il-Vjaġġ Appostoliku tal-Papa Franġisku fl-Emirati Għarab Magħquda. Diskors tal-Papa waqt il-laqgħa Interreliġjuża. 4/02/2019.


Il-Fratellanza Umana għall-Paċi fid-Dinja u l-Konvivenza Komuni. Dokument iffirmat mill-Qdusija Tiegħu l-Papa Franġisku u l-Imam il-Kbir ta’ Al-Ahzar, Ahmad Al-Tayyeb. Waqt il-Vjaġġ Appostoliku tal-Papa Franġisku fl-Emirati Għarab Magħquda. 01/02/2019.


L-ewwel tliet katekeżijiet tal-Papa Ġwanni Pawlu II dwar ir-rwol tal-lajċi fil-Knisja. Mogħtija f'Ottubru u Novembru 1993.


Diskors tal-Papa Franġisku waqt l-Angelus fir-Raba' Ħadd matul is-Sena. 03/02/2019.


Omelija tal-Isqof Awżiljarju Joseph Galea-Curmi fl-okkażjoni ta' Jum il-Ħajja. Konkatidral ta' San Ġwann, Valletta. 03/02/2019.


Omelija tal-Isqof Mario Grech f'Jum il-Ħajja. Santwarju Nazzjonali tal-Madonna ta' Pinu, Għarb. 03/02/2019.


Omelija tal-Papa Franġisku fil-festa tal-Preżentazzjoni tal-Mulej. Bażilika tal-Vatikan. 02/02/2019.


Omelija tal-Arċisqof Charles J. Scicluna fil-festa tal-preżentazzjoni tal-Mulej. Konkatidral ta' San Ġwann. Valletta. 02/02/2019.


Omelija tal-Isqof Mario Grech fil-festa tal-Preżentazzjoni tal-Mulej. Katidral ta' Għawdex, Victoria. 02/02/2019.


Il-Papa Franġisku f'Dar Santa Marta. Stabru fil-waqtiet tal-miżerja. 01/02/2019.


Ċelebrazzjonijiet Liturġiċi li ser jitmexxew mill-Arċisqof Charles J. Scicluna matul Frar 2019.


Il-Fehma tal-Papa għat-talb matul Frar 2019. Biex il-vittmi ta' traffikar, prostituzzjoni sfurzata u vjolenza jsibu min jilqagħhom b'qalb ġeneruża.


 Ara żidiet oħra li saru qabel [...]

MESSAĠĠ TAL-PAPA GĦAR-RANDAN

Nitolbu lil Alla jgħinna nibdew mixja ta’ konverżjoni vera. Nagħtu daharna lill-egoiżmu, il-ħarsa magħluqa fuqna nfusna, u nduru lejn l-Għid ta’ Ġesù; nersqu qrib ta’ ħutna li qed ibatu, u naqsmu magħhom il-ġid spiritwali u materjali tagħna.

IL-QARI TAL-QUDDIESA

 

IL-PASTORALI TAR-RANDAN

 

IL-PAPA DWAR IR-RANDAN

Ara l-qari tal-Quddiesa tal-lum ...

Ara wkoll ħsieb qasir dwar dan il-qari ...

 

Tibżgħux tieħdu għandkom lil Marija. Ittra Pastorali tal-Isqfijiet Maltin għar-Randan 2019. Vidjos, test bil-Malti, bl-Ingliż u bil-Lingwa tas-Sinjali ...

 

Il-Messaġġ tal-Papa Franġisku għar-Randan: Il-Fidwa tal-Ħolqien - Il-Qawwa qerrieda tad-Dnub - Il-Qawwa tal-Indiema u l-Maħfra ...

KIF GĦANDEK ISSUM

 

IT-TRIQ TAS-SALIB

 

LECTIO DIVINA GĦAR-RANDAN

Is-Sawm. Kif għandek issum. Preżentazzjoni powerpoint bi ħdax-il stampa u akkumpanjati bil-mużika fl-isfond ...

 

Għadd ta' meditazzjonijiet differenti dwar l-aħħar passi ta' Ġesù fi triqtu lejn il-Kalvarju. Għajnuna tajba għar-Randan ...

 

Fl-Ewwel Ħadd tar-Randan: L-Ispirtu ħa lill-Ġesù fid-deżert.  Lectio Divina dar l-Evanġelju tal-ewwel Ħadd tar-Randan ...

IL-FEHMA TAL-PAPA GĦAL MARZU

 

ĠWANNI PAWLU II DWAR IR-RANDAN

 

RIŻORSI GĦAR-RANDAN

Biex il-komunitajiet Insara, speċjalment dawk ippersegwitati, iħossu lil Kristu qrib tagħhom u jkollhom id-drittijiet tagħhom imħarsa.

 

Il-Messaġġi kollha għar-Randan li kiteb il-Papa San Ġwanni Pawlu II tul il-Pontifikat tiegħu bejn l-1978 u l-2005 ...

 

L-Erbgħa 6 ta' Marzu jibda r-Randan.  Fil-Laikos tista' ssib bosta riżorsi pastorali għalik u għall-komunità tiegħek ...

               
Mgr Victor Grech Fr Mario Attard Fr Philip Cutajar Joe Fenech Angelo Xuereb George Calleja S.J.A.F.  

Laikos.org

Sit uffiċjali tas-Segretarjat għal-Lajċi. Arċidjoċesi ta' Malta

 

Il-Bibbja bil-Malti

Mill-Papa Franġisku u Papiet oħra

Mill-Isqfijiet f'Malta u Għawdex

Mill-Arċidjoċesi ta' Malta

Mid-Djoċesi ta' Għawdex

Talb u Devozzjonijiet

 

 

Missirijiet il-Knisja

Konċilji tal-Knisja

Katekiżmu tal-Knisja

Liġi Kanonika tal-Knisja

LITURĠIJA

Il-Brevjar ta' kuljum

Il-Quddiesa

Is-Sagramenti

Ordo Sena Liturġika 2018-9

Kalendarju Universalis

 

 

 

DATA POLICIES

Id-Data Policies ta' dan is-sit huma l-istess bħal dawk tal-Arċidjoċesi ta' Malta ...

PUBLIKAZZJONIJIET

Aħna Lilkom, MSSP

Flimkien, Kulleġġ tal-Kappilani

Fondazzjoni St Jeanne Antide

Kartelluni. Mill-Għaqda Maltija tal-Kristofri

Il-Kelma tal-Ħajja, Fokolarini

Kitbiet mir Rivista Pastor

Il-Leħen. Gazzeta publikata mill-AKM

Newsheet Għaqdiet, Għawdex

Newletter tas-Soċjeta Patristika Maltija

Rivista, Madonna ta' Pinu

SJAF  e-magazine

Sussidji, Kummissjoni Teoloġika

It-Triq. Grupp ta' talb fost il-Ħaddiema

 

MEDIA SOĊJALI

TV - Video - Audio Channels

Blog

Facebook

Ħolqa ma' siti oħra

 

AKTAR MIL-LAIKOS

Aħbarijiet mid-Dinja Nisranija

Arkivju tal-Laikos

Avviżi Komunitarji

Direttorju Ekkleżjastiku 

Librerija - Werrej tematiku