Laikos

 

 

 

 

 

IL-BIBBJA

IL-QUDDIESA

IL-BREVJAR

NITOLBU

MILL-PAPA

MILL-ISQFIJIET

AĦBARIJIET

AVVIŻI

LIBRERIJA

 

 
 
 

Il-Laikos: aġġornat kuljum b'riżorsi pastorali ġodda ...

Idħol fil-Life Channel tal-Laikos ...

ŻIDIET RIĊENTI

Mhumiex il-mistednin imma huma parti minna.  L-Arċisqof Charles J. Scicluna il-każ ta' Lasse Ciasse - storja ta' mibgħeda razzjali.  L-Universit'a ta' Malta. 24/05/2019.

Kull fejn tkun, sejjaħ lill-Missier. Is-sittax-il katekeżi tal-Papa Franġisku dwar il-Missierna. 22/05/2019.

Messaġġ tal-Arċisqof Charles J. Scicluna fl-okkażoni tat-Tberik tan-Niċċa tal-Madonna taħt il-pont tal-Kappara. 22/05/2019.

Omelija tal-Arċisqof Charles J. Scicluna f'San Miguel Resources Centre, Pembroke. 22/05/2019.

Il-Paċi ta' Ġesù tixbaħ il-kalma ta' qiegħ il-baħar.  Il-Papa Franġisku f'Dar Santa Marta. 21/05/2019.

Diskors tal-Papa Franġisku waqt ir-Regina Coeli tal-Ħames Ħadd tal-Għid. Pjazza San Pietru. 19/05/2019.

Omelija tal-Isqof Awżiljarju Joseph Galea-Curmi waqt il-Viżta Pastorali fil-Parroċċa ta' San Ġwann tas-Salib, Ta' Xbiex. 19/05/2019.

Vlogg tal-Arċisqof Charles J. Scicluna dwar il-Caritas Malta u servizz iehor ta' tama lill-pajjiż. 18/05/2019.

Ecclesiam Suam. Ittra Enċiklika tal-San Papa Pawlu VI dwar il-Knisja. Publikata 6 ta' Awwissu 1964. Test ġdid bil-Malti.

Messaġġ tal-Arċisqof Charles J. Scicluna fit-tberik ta' ġebla kommemorattiva taċ-Ċentru Terapewtiku għall-Adolexxenti Tal-Ibwar. 17/05/2019.

137 Katekeżi mill-Papa San Ġwanni Pawlu II dwar il-Knisja. Lulju 1991 - Awwissu 1995. Issa kollha bil-Malti.

Novena bi tħejjija għal Għid il-Ħamsin.

Imma eħlisna mid-deni. Il-15-il Katekeżi tal-Papa Franġisku dwar il-Missierna. Udjenza Ġenerali. 15/05/2019.

Omelija tal-Arċisqof Charles J. Scicluna fit-300 Anniversarju mill-mewt ta' San Ġwann Battista De La Salle. Kulleġġ De La Salle, Kottonera. 15/05/2019.

Messaġġ tal-Isqof Awżiljarju Joseph Galea-Curmi fl-Iskola ta' St Dorothy. Ħaż-Żebbuġ. 13/05/2019.

Għand Ġesù permezz ta' Marija. Omelija tal-Isqof Mario Grech fil-Kunvent tas-Sorijiet Salesjani, Victoria. 13/05/2019.

Diskors tal-Papa Franġisku waqt it-talba tar-Regina Coeli fir-Raba' Ħadd tal-Għid. Pjazza San Pietru. 12/05/2019.

Inwegħdkom il-ferħ tal-Ispirtu s-Santu. Omelija tal-Arċisqof Charles J. Scicluna fl-Ordinazzjoni ta' ħames Djakni ġodda. Konkatidral ta' San Ġwann, Valletta. 12/05/2019.

Frott imbierek tal-ġuf tiegħek. Omelija tal-Isqof Awżiljarju Joseph Galea-Curmi fil-festa tal-Madonna tal-Mirakli. Ħal-Lija. 11/05/2019.

Nintelqu f'dirgħajn Ommna Marija. Ittra Pastorali tal-Isqof Mario Grech fl-okkażjoni ta' Jum l-Omm. 11/05/2019.

L-Insara namrati mal-liġi ta' Alla, imma qatt rashom iebsa.  Il-Papa Franġisku f'Dar Santa Marta. 10/05/2019.

Diskors tal-Isqof Awżiljarju Joseph Galea-Curmi fl-ftuħ tal-esibizzjoni tal-arti fl-okkażjoni tal-50 anniversarju tal-Caritas Malta. Kurja, Floriana. 10/05/2019.

Konferenza tal-Aħbarijiet mill-Arċisqof Charles J. Scicluna fil-Vatikan. 09/05/2019.

Diskors tal-Papa Franġisku dwar il-Vjaġġ Appostoliku tiegħu fil-Bulgarija u l-Maċedonja ta' Fuq. Udjenza Ġenerali. 08/05/2019.

Konferenza Stampa mill-Papa Franġisku waqt it-titjira minn Skopje lejn Ruma. 07/05/2019.

Vjaġġ tal-Papa Franġisku fil-Maċedonja. Talba waqt iż-żjara lill-Memorjal ta' Madre Teresa. 07/05/2019.

Vjaġġ Appostoliku tal-Papa Franġisku fil-Maċedonja ta' Fuq. Diskors tal-Papa fil-laqgħa mal-Awtoritajiet. Skopje. 07/05/2019.

Vjaġġ Appostoliku tal-Papa Franġisku fil-Maċedonja ta' Fuq. Diskors tal-Papa fil-Laqgħa Ekumenika. Skopje. 07/05/2019.

Vjaġġ Appostoliku tal-Papa Franġisku fil-Maċedonja ta' Fuq. Omelija tal-Papa fi Pjazza Maċedonja, Skopje. 07/05/2019.

Vjaġġ Appostoliku tal-Papa Franġisku fil-Bulgarija. Diskors lill-Komunità Kattolika. Sofija. 06/05/2017.

Vjaġġ Appostoliku tal-Papa Franġisku fil-Bulgarija. Diskors fil-kamp tar-Refuġjati. Sofija. 06/05/2019.

Il-kuraġġ li nirriskaw għall-wegħda ta' Alla.  Messaġġ tal-Papa Franġisku għal Jum il-Vokazzjonijiet 2019.

Vjaġġ Appostoliku tal-Papa Franġisku fil-Bulgarija. Diskors tal-Papa waqt il-laqgħa għall-Paċi. Sofija. 06/05/2019.

Vjaġġ Appostoliku tal-Papa Franġisku fil-Bugarija. Omelija waqt il-Quddiesa bl-Ewwel Tqarbina. Rakovsky. 06/05/2019.

Vjaġġ Appostoliku tal-Papa Franġisku fil-Bulgarija. Omelija fi Pjazza Knyaz Alexander I, Sofija. 05/05/2019.

Vjaġġ Appostoliku tal-Papa Franġisku fil-Bulgarija. Regina Coeli. Sofija. 05/05/2019.

Vjaġġ Appostoliku tal-Papa Franġisku fil-Bulgarija. Diskors lill-Awtoritajiet. 05/05/2019.

Ngħidu le għall-vjolenza. Omelija tal-Arċisqof Charles J. Scicluna waqt il-Pontifikal fil-festa ta' San Publiju. Knisja Parrokkjali tal-Floriana. 05/05/2019.

San Publiju u l-Patrimonju Malti. Vlogg tal-Arċisqof Charles J. Scicluna. 05/05/2019.

Omelija tal-Isqof Mario Grech fil-festa parrokkjali ta' San Ġużepp. Bażilika ta' Marija Bambina, Ix-Xagħra. 05/05/2019.

Publiju: F'qalbu il-protezzjoni tal-ħajja umana. Omelija tal-Isqof Awżiljarju Joseph Galea-Curmi lejliet il-festa ta' San Publiju. Knisja Parrokkjali, Floriana. 04/05/2019.

Soċjetà li ma twarrabx is-sinjal tas-Salib. Omelija tal-Arċisqof Charles J. Scicluna fil-quddiesa bit-tberik tal-Kurċifiss Ta' Ġieżu. Valletta. 03/05/2019.

La ddaħħallniex fit-tiġrib.  L-14-il katekeżi tal-Papa Franġisku dwar il-Missierna. Udjenza Ġenerali. 01/05/2019.

Omelija tal-Isqof Mario Grech fil-125 sena tas-Sorijiet Agostinjani f'Malta. Santwarju tal-Madonna Ta' Pinu. Għarb. 01/05/2019.

Ċelebrazzjonijiet Liturġiċi li ser jitmexxew mill-Arċisqof Charles J. Scicluna matul Mejju 2019.

Inħallu l-Ispirtu s-Santu jkun protagonista f'ħajjitna.  Il-Papa Franġisku f'Dar Santa Marta. 30/04/2019.

Omelija tal-Isqof Mario Grech fis-Solennità Liturġika ta' San Ġorġ. Bażilika ta' San Ġorġ, Victoria. 29/04/2019.

Omelija tal-Isqof Mario Grech fl-okkażjoni ta' Jum il-Ħaddiem. Victoria. 29/04/2019.

Diskors tal-Papa Franġisku waqt ir-Regina Coeli fit-Tieni Ħadd tal-Għid u festa tal-Ħniena Divina. Pjazza San Pietru. 28/04/2019.

Il-Ħniena li tfejjaqna. Omelija tal-Arċisqof Charles J. Scicluna fil-festa tal-Ħnien Divina. Santwarju tal-Ħniena Divina, San Pawl tat-Tarġa. 28/04/2019.

Omelija tal-Arċisqof Charles J. Scicluna fil-pusses ta' Fr Charlon Muscat bħala kappillan tal-parroċċa ta' San Ġusepp Ħaddiem, Bitrkirkara. 27/04/2019.

Agħtu ħajjitkom biex il-ferħ tagħkom fil-Mulej ma jonqosx. Omelija tal-Arċisqof Charles J. Scicluna fl-Ordinazzjoni Presbiterali ta' erba' sacċerdoti ġodda. Konkatidral ta' San Ġwann, Valletta. 27/04/2019.

It-Tlettax-il Katekeżi tal-Papa Franġisku dwar il-Missierna. Bħal ma naħfru lil min hu ħati għalina. Udjenza Ġenerali. 24/04/2019.

Diskors tal-Papa Franġisku waqt it-talb tar-Regina Coeli nhar it-Tnejn tal-Anġlu. 22/04/2019.

Diskors tal-Papa Franġisku waqt il-Barka Urbi et Orbi fis-Solennita tal-Għid il-Kbir. 21/04/2019.

Omelija tal-Arċisqof Charles J. Scicluna fil-Quddies Pontifikali ta' Jum il-Għid il-Kbir. Konkatidral ta' San Ġwann, Valletta. 21/04/2019.

Omelija tal-Isqof Mario Grech fil-Pontifikal tal-Għid il-Kbir. Katidral tal-Assunta, Victoria. 21/04/2019.

Il-Jum tar-Rebħa. Artiklu tal-Isqof Awżiljarju Joseph Galea-Curmi f'The Malta Independent on Sunday. 21/04/2019.

Il-mixja tagħna mhix qed taħbat ma' ġebla. Omelija tal-Papa Franġisku fil-Velja tal-lejl Qaddis tal-Għid. Bażilika tal-Vatikan. 20/04/2019.

Ir-Rebħa. Omelija tal-Isqof Awżiljarju Joseph Galea-Curmi fil-Vġili tal-Għid il-Kbir. Katidral ta' San Pawl, Imdina. 20/04/2019.

Omelija tal-Arċisqof Charles J. Scicluna fil-Vġili Solenni tal-Qawmien tal-Mulej mill-Imwiet. Konkatidral ta' San Ġwann, Valletta. 20/04/2019.

Omelija tal-Isqof Mario Grech fil-Vġili Solenni tal-Qawmien tal-Mulej mill-Imwiet. Katidral tal-Assunta, Victoria. 20/04/2019.

Elementi ta' qerda jsiru elementi ta' salvazzjoni. Vlogg tal-Arċisqof Charles J. Scicluna. 20/04/2019.

Omelija tal-Isqof Mario Grech fiċ-Ċelebrazzjoni, is-Siegħa tal-Omm fis-Santwarju Nazzjonali tal-Madonna ta' Pinu. 20/04/2019.

It-Talba tal-Papa Franġisku waqt il-Via Crucis fil-Kolossew ta' Ruma. 19/04/2019.

Omelija ta' Padre Raniero Cantalamessa fit-Tifkira Solenni tal-Passjoni u l-Mewt tal-Mulej. Bażilika ta' San Pietru. 19/04/2019.

Hu ħa fuq d-dnub tal-umanità. Omelija tal-Isqof Awżiljarju Joseph Galea-Curmi fit-Tifkira tal-Passjoni u l-Mewt tal-Mulej. Dar tal-Kleru, Birkirkara. 19/04/2019.

Wara l-mewt ta' Kristu ħadd ma hu waħdu. Omelija tal-Isqof Mario Grech waqt it-Tifkira tal-Passjoni u l-Mewt tal-Mulej. Katdral tal-Assunta. Victoria. 19/04/2019.

Omelija tal-Arċisqof Charles J. Scicluna fit-Tifkira tal-Passjoni u l-Mewt tal-Mulej. Konkatidral ta' San Ġwann, Valletta. 19/04/2019.

Omelija tal-Papa Franġisku waqt it-Tifkira tal-Ikla tal-Mulej fil-Ħabs ta' Velletri, Ruma. 18/04/2019.

Omelija tal-Papa Franġisku waqt il-Quddiesa tal-Griżma f'Ħamis ix-Xirka filgħodu. Bażilika tal-Vatikan. 18/04/2019.

Ħasel saqajn min ittradih, min ċaħdu, min abbandunah. Omelija tal-Isqof Awżiljarju Joseph Galea-Curmi fit-Tifkira tal-Ikla tal-Mulej. Knisja Parrokjali ta' Ħal Balzan. 18/04/2019.

Omelija tal-Arċisqof Charles J. Scicluna fit-Tifkira tal-Ikla tal-Mulej. Konkatidral ta' San Ġwann, Valletta. 18/04/2019.

Omelija tal-Isqof Mario Grech fit-Tifkira tal-Ikla tal-Mulej. Katidral tal-Assunta, Victoria. 18/04/2019.

Omelija tal-Arċisqof Charles J. Scicluna waqt il-Quddiesa taż-Żjut f'Ħamis ix-Xirka filgħodu.  Konkatidral ta' San Ġwann, Valletta. 18/04/2019.

Omelija tal-Isqof Mario Grech waqt il-Quddiesa taż-Żjut f'Ħamis ix-Xirka filgħodu. Katidral tal-Assunta, Victoria. 18/04/2019.

Katekeżi tal-Papa Franġisku dwar l-Għid.  It-talba lill-Missier fil-ħin tal-prova. Udjenza Ġenerali. 17/04/2019.

Diskors tal-Papa Franġisku waqt l-Angelus f'Ħadd il-Palm. Pjazza San Pietru. 14/04/2019.

Omelija tal-Papa Franġisku waqt il-quddiesa ta' Ħadd il-Palm. Pjazza San Pietru, 14/04/2019.

Tifkira ħajja ta' dak li għamel għalina Ġesù. Omelija tal-Arċisqof Charles J. Scicluna f'Ħadd il-Palm. Konkatidral ta' San Ġwann, Valletta. 14/04/2019.

Omelija tal-Isqof Mario Grech f'Ħadd il-Palm. Katidral ta' Għawdex, Victoria. 14/04/2019.

Diskors tal-Papa Franġisku fil-laqgħa mal-Istudenti u l-għalliema. Sala Pawlu VI. 13/04/2019.

Il-Beatitudnijiet tal-Politiku. Proposti mill-Kardinal Van Thuan fil-kitbiet tiegħu.

Qed nisma' l-kelma ta' Alla?  Qiegħed inwettaqha? Omelija tal-Arċisqof Charles J. Scicluna waqt quddiesa lill-Impjegati tal-APS Bank fil-festa ta' Marija Addolorata. 12/04/2019.

L-Omm li qatt ma tabbandunana. Omelija tal-Isqof Awżiljarju Joseph Galea-Curmi lill-ħaddiema u pazjenti tal-Isptar Mater Dei fil-Festa ta' Marija Addolorata. 12/04/2019.

Ma naħlux it-tbatija. Omelija tal-Isqof Mario Grech fil-festa ta' Marija Addolorata. Pjazza Indipendenza, Victoria.  12/04/2019.

Aħfrilna dnubietna. It-Tnax-il Katekeżi tal-Papa Franġisku dwar il-Missierna. Udjenza Ġenerali. 10/04/2019.

Il-Papa Franġisku f'Dar Santa Marta. Nisrani li jintrikeb mill-falliment. 09/04/2019.

Diskors tal-Papa Franġisku waqt l-Angelus tal-Ħames Ħadd tar-Randan. 07/04/2019.

Nixtieq ninbidel f'Marija. Omelija tal-Isqof Mario Grech fi tmiem Via Crucis Djoċesana fis-Santwarju Madonna ta' Pinu. Għarb. 07/04/2019.

Ġesù jżarmana u jarmana. Omelija tal-Isqof Mario Grech fis-60 anniversarju mill-ordinazjoni tal-Qaddej ta' Alla Dun Mikiel Attard. Santwarju tal-Madonna ta' Pinu, Għarb. 06/04/2019.

Kemm hi għażiża d-dar tiegħek. Omelija tal-Isqof Awżiljarju Joseph Galea-Curmi fil-Bażilika tal-Madonna tall-Karmnu, Valletta. 04/04/2019.

Sinteżi tal-Eżortazzjoni Appostolika post-sinodali tal-Papa Franġisku, Christus vivit, indirazzata liż-żgħażagħ u lill-poplu ta' Alla kollu. 02/04/2019.

Eżerċizzi tar-Randan għall-Familja. Predikatur Fr Hayden Williams ofmcap. (2019).

Omelija tal-Arċisqof Charles J. Scicluna fil-festa ta' San Vinċenż Ferreri. 05/04/2019.

Il-Papa Franġisku f'Dar Santa Marta. Nitolbu bil-kuraġġ u l-ħerqa mhux bit-telqa. 04/04/2019.

Lectio Divina tal-Ħames Ħadd tar-Randan minn Dun Joseph Mercieca. 04/04/2019.

Omelija tal-Arċisqof Charles J. Scicluna fl-inawgurazzjoni tal-President Dr George Vella. 04/04/2019.

Il-Papa Franġisku jitkellem dwar il-Vjaġġ Appostoliku tiegħu fil-Marokk. Udjenza Ġenerali. 03/04/2019.

Ċelebrazzjonijiet Liturġiċi li ser imexxi l-Arċisqof Charles J. Scicluna matul ix-xahar ta' April 2019.

 Ara żidiet oħra li saru qabel [...]

MILL-EŻORTAZZJONI TAL-PAPA ...

Hu jgħix! Hemm bżonn niftakruh spiss dan, għax inkella nirriskjaw li lil Ġesù Kristu narawh biss bħala eżempju tajjeb tal-passat, bħala tifkira, bħala xi ħadd li salvana elfejn sena ilu. Dan ma jkun jiswielna għal xejn, iħallina kif konna qabel, ma jeħlisniex.  Par 125. 

NOVENA TA' GĦID IL-ĦAMSIN

 

IL-PAPA DWAR IL-MISSIERNA

 

IL-QARI TAL-QUDDIESA

In-Nar; l-Ilma; ir-Riħ; iż-Żejt u d-Dilka;

is-Siġill; il-Fwieħa; id-Dell; il-Ħamiema; u

it-Tinda. Din is-sena in-novena tkun bejn

il-31 ta' Mejju u t-8 ta' Ġunju ...

 

Fl-Udjenzi Ġenerali ta' nhar ta' Erbgħa l-Papa Franġisku qed ikompli bil-Katekeżi dwar it-talba tal-Missierna. Tista' taqrhom bil-Malti minn hawn ...

 

Ara l-qari tal-Quddiesa tal-lum ...

Il-qari tal-Ħadd bil-Lingwa tas-Sinjali ...

Kalendarju Liturġiku ...

 

IL-FEĦMA TAL-PAPA GĦAL MEJJU

 

CHRISTUS VIVIT - KRISTU JGĦIX

 

KATINA TA' RUŻARJU MADWAR ID-DINJA

Biex il-Knisja fl-Afrika, permezz tal-impenn tal-membri tagħha, ikunu żerriegħa ta’ għaqda fost il-popli Afrikani u sinjal ta’ tama għal dan il-kontinent ...

 

L-Eżortazzjoni Appostolika tal-Papa Franġisku wara s-Sinodu tal-Isqfijiet dwar iż-Żgħażagħ. Ara sintesi uffiċjali tagħha bil-Malti u aktar tagħrif dwarha ...

 

Fit-28 ta' Ġunju, Festa tal-Qalb ta' Ġesù, ser ningħaqdu ma' aktar minn 100 pajjiż ieħor mid-dinja kollha biex nitolbu r-Rużarju għall-qdusija tas-Saċerdoti ...

               
Mgr Victor Grech Fr Mario Attard Fr Philip Cutajar Joe Fenech Angelo Xuereb George Calleja S.J.A.F.  

Laikos.org

Sit uffiċjali tas-Segretarjat għal-Lajċi. Arċidjoċesi ta' Malta

Il-Bibbja bil-Malti

Mill-Papa Franġisku u Papiet oħra

Mill-Isqfijiet f'Malta u Għawdex

Mill-Arċidjoċesi ta' Malta

Mid-Djoċesi ta' Għawdex

Talb u Devozzjonijiet


Missirijiet il-Knisja

Konċilji tal-Knisja

Katekiżmu tal-Knisja

Liġi Kanonika tal-Knisja

LITURĠIJA

Il-Brevjar ta' kuljum

Il-Quddiesa

Is-Sagramenti

Ordo Sena Liturġika 2018-9

Kalendarju Universalis


DIRETTORJI

Direttorju Ekkleżjastiku 

Direttorju Djakonija 

 


DATA POLICIES

Id-Data Policies ta' dan is-sit huma l-istess bħal dawk tal-Arċidjoċesi ta' Malta ...

PUBLIKAZZJONIJIET

Ammen. Parroċċa Żebbuġ Għawdex

Aħna Lilkom, MSSP

Flimkien, Kulleġġ tal-Kappilani

Fondazzjoni St Jeanne Antide

Kartelluni. Mill-Għaqda Maltija tal-Kristofri

Il-Kelma tal-Ħajja, Fokolarini

Kitbiet mir Rivista Pastor

Il-Leħen. Gazzeta publikata mill-AKM

Newsheet Għaqdiet, Għawdex

Newletter tas-Soċjeta Patristika Maltija

Rivista, Madonna ta' Pinu

SJAF  e-magazine

Sussidji, Kummissjoni Teoloġika

It-Triq. Grupp ta' talb fost il-Ħaddiema

 

MEDIA SOĊJALI

TV - Video - Audio Channels

Blog

Facebook

Ħolqa ma' siti oħra


AKTAR MIL-LAIKOS

Aħbarijiet mid-Dinja Nisranija

Arkivju tal-Laikos

Avviżi Komunitarji

Librerija - Werrej tematiku

 

 

 

KUNTATT: telefon u email ...