LAIKOS

  

Mill-Papa                 Mill-Isqfijiet                 Aħbarijiet                  Avviżi                  Librerija

 

   

 

 
 

 

IL-PAĠNI EWLENIN TAL-LAIKOS

 

IL-QUDDIESA QARI ETC

 

IL-BREVJAR KULJUM

 

IL-BIBBJA ONLINE

 

ĠABRA TA' TALB

 

IT-TAGĦLIM TAL-PAPIET

 

L-ISQFIJIET MALTIN

 

 PROLIFE CHANNEL

ID-DOKUMENT FINALI MIS-SINODU TAL-ISQFIJIET DWAR IŻ-ŻGĦAŻAGH

 

ŻIDIET RIĊENTI

Imxejna flimkien, mas-Suċċessur ta’ Pietru, li wettaqna fil-fidi u mliena bil-ħeġġa tal-missjoni ...  stajna nħossu sa mill-bidu sintonija spiritwali, xewqa għad-djalogu u empatija vera. Ħdimna flimkien, qsamna dak li kien l-aktar għal qalbna, u għidna lil xulxin xi jħassibna, bla ma ħbejna dak li jħabbtilna qalbna ...

 

Diskors tal-Papa Franġisku fl-Angelus tat-33 Ħadd matul is-Sena. 18/11/2018.


Messaġġ tal-Isqof Awżiljarju Joseph Galea Curmi waqt Viżta Pastorali fid-Dar tal-Providenza, is-Siġġiewi. 16/11/2018.


Il-Papa Franġisku minn Dar Santa Marta. Il-Knisja tikber fis-silenzju bla ma tagħti spettaklu. 15/11/2018.


Omelija tal-Isqof Awżiljarju Joseph Galea Curmi waqt quddiesa ta' radd il-ħajr lil Alla għall-gradwati l-ġodda tal-Università ta' Malta. 15/11/2018.


Katekeżi tal-Papa Franġisku fl-Udjenza Ġenerali. It-Tmien Kmandament. La Tixhidx fil-falz. 14/11/2018.


L-Arċisqof Charles J. Scicluna maħtur mill-Papa Franġisku bħala Segretarju Aġġunt tal-Kongregazzjoni għad-Duttrina tal-Fidi. 13/11/2018.


Il-Papa Franġisku minn Dar Santa Marta. L-Isqof hu qaddej mhux prinċep. 12/11/2018.


Ittra tal-Padri fis-Sinodu dwar iż-Żgħażagħ liż-Żgħażagħ tad-dinja. Ottubru 2018.


Aktar katekeżi mill-Papa San Ġwanni Pawlu II dwar il-Knisja. Numri 1 - 57. Snin 1991 - 1993. Ikomplu.


Diskors tal-Papa Franġisku waqt tal-Angelus tat-32 Ħadd matul is-Sena. Pjazza San Pietru. 11/11/2018.


Omelija tal-Isqof Mario Grech fil-bidu tal-Ministeru Pastorali tal-Kan. Ġwann Sultana bħala Arċipriet tal-Parroċċa ta' Marija Assunta, iż-Żebbuġ, Għawdex. 11/11/2018.


Omelija tal-Arċisqof Charles J. Scicluna waqt il-Quddiesa Pontifikali f'għeluq il-100 sena minn tmiem l-Ewwel Gwerra Dinjija. 11/11/2018.


Omelija tal-Isqof Mario Grech fil-festa ta' San Koronatu Martri. Bażilika u Kolleġġjata ta' San Pietru u San Pawl, Nadur. 11/11/2018.


Il-Papa Franġisku minn Dar Santa Marta. M’għandniex nagħmlu lista tal-prezzijiet għas-Sagramenti. 09/11/2018.


Messaġġ tal-Konċilju Ekumenikau Vatikan Ii liż-Żgħażagħ fi tmiem il-konċilju. 07/12/1965.


Katekeżi oħra (nru 4) għat-tfal ta' qabel l-Ewwel Tqarbina. Preżentazzjoni powerpoint.


Ineż u Henry Casolani. Żwwġ programmi awdjo dwar din il-koppja, Qaddejja ta' Alla.


Omelija tal-Arċisqof Charles J. Scicluna fl-okkażjoni tal-50 sena mit-twaqqif ta' Caritas Malta. Konkatidral ta' San Ġwann, Valletta. 09/11/2018.


Il-Papa Franġisku minn Dar Santa Marta. Xhieda tfisser li tkisser drawwa biex turi l-ħniena. 08/11/2018.


Katekeżi tal-Papa Franġisku dwar il-Kmandament. La Tisraqx. Udjenza Ġenerali. 07/11/2018.


Il-Papa Franġisku f'Dar Santa Marta. Ġesu jistedinna għall-ikla tas-saltna, noqgħodu attenti li ma ngħidulux le. 06/11/2018.


Omelija tal-Arċsqof Charles J. Scicluna waqt quddiesa b'suffraġju għall-erwieh tal-Isqfijiet, Saċerdoti u Reliġjużi li mietu matul is-sena. 06/11/2018.


Omelija tal-Arċisqof Charles J. Scicluna waqt il-quddiesa tal-Istituzzjoni ta' ħames Seminaristi fil-Ministeru tal-Akkolitat. Seminarju tal-Arċisqof, tal-Virtù, Rabat. 05/11/2018.


Il-Papa Franġisku minn Dar Santa Marta. Ngħidu le għall-egoiżmu interessat, il-piki u l-ftaħir gwerer biss iġibu. 05/11/2018.


Diskors tal-Papa Franġisku waqt l-Angelus tal-31 Ħadd matul is-Sena. 04/11/2018.


Il-Pariri ta' Ratzinger biex inżommu sħaħ fil-fidi mqar qalb skandli kbar. Artiklu ta' Miguel Pastorino.


Katekeżi għat-Tfal bi tħejjija għall-Ewwel Tqarbina. Powerpoints. Fr Etienne Gilson ofm conv.


Omelija tal-Papa Franġisku fil-quddies ta' tifkira tal-Mejtin kollha. Ċimiterju Lawrentin, Ruma. 02/11/2018.


Omelija tal-Isqof Awżiljarju Joseph Galea Curmi waqt il-quddiesa ċelebrata mal-Moviment tal-Fokolari waqt il-Mariapoli. 02/11/2018.


Omelija tal-Isqof Mario Grech fit-tifkira tal-Erwieħ kollha tal-Purgatorju. Katidral tal-Assunta, Victoria. 02/11/2018.


Omelija tal-Arċisqof Charles J. Scicluna fit-tifkira tal-Erwieħ kollha tal-Purgatorju. Knisja taċ-Ċimiterju tal-Addolorata, Paola. 02/11/2018.


Diskors tal-Papa Franġisku waqt l-Angelus fis-Solennità tal-Qaddisin kollha. 01/11/2018.


Messaġġ tal-Isqof Awżiljarju Joseph Galea Curmi fil-ftuħ tal-wirja tal-arti u t-tberik taċ-Ċentru Parrokkjali f'Ħal Balzan. 01/11/2018.


Messaġġ tal-Papa Ġwanni Pawlu II għall-Jum Dinji taż-Żgħażagħ li sar f'Cologne f'Awwissu 2005, meta l-Papa kien diġà miet. Publikat 06/08/2004.


San Pawlu VI. Paġna ta' riżorsi minn u dwar dan il-Papa kanonizzat fl-14 ta' Ottubru 2018.


Omelija tal-Arċisqof Charles J. Scicluna waqt il-quddies fis-Solennità tal-Qaddisin kollha. Konkatidral ta' San Ġwann. Valletta. 01/11/2018.


Ittra lill-Poplu ta' Alla mill-Isqof Mario Grech.  Id-devozzjoni lejn l-Erwieħ. 01/11/2018.


Ċelebrazzjonijiet liturġiċi mmexxija mill-Arċisqof Charles J. Scicluna matul Novembru 2018.


Katekeżi tal-Papa Franġisku dwar il-Kmandament. Bi Kristu ssib il-milja tagħha l-vokazzjoni sponsali tagħna. Udjenza Ġenerali. 31/10/2018.


Brevjar għal Novembru.  It-talb kollu tal-Liturġija tas-Sigħat għax-xahar ta' miġbur f'dokument wieħed b'links għal kull ġurnata mill-ewwel paġna. 31/10/2018.


Il-Fehma tal-Papa Franġisku għall-Novembru 2018. Biex il-lingwaġġ tal-imħabba u tad-djalogu jirbaħ dejjem fuq il-lingwaġġ tal-konflitt. 31/10/2018.


Omelija tal-Isqof Awżiljarju Joseph Galea Curmi f'għeluq l-20 sena mit-tberik tal-knisja ta' Mlit, il-Mosta. 30/10/2018.


Omelija tal-Papa Franġisku fil-quddiesa għall-għeluq tas-Sinodu tal-Isqfijiet. Bażilika tal-Vatikan. 28/10/2018.


Diskors tal-Papa Franġisku fl-Angelus tat-30 Ħadd matul is-Sena. Pjazza San Pietru. 28/10/2018.


Aktar katekeżi mill-Papa San Ġwanni Pawlu II dwar il-Knisja. Numri 49, 50 u 51. (1993).


Messaġġ tal-Isqof Awżiljarju Joseph Galea Curmi waqt il-Konferenza Nazzjonali tal-Kariżmatiċi. 28/10/2018.


Sinodu tal-Isqfijiet dwar iż-Żgħażagħ, il-Fidi u d-Dixxerniment Vokazzjonali. Dokumenti finali. 27/10/2018.


Intervista ta' La Stampa li Mons. Joe Alessandro, Isqof Malti f'Garissa l-Kenja. 27/10/2018.


Il-Papa f’Santa Marta. Il-paċi hi mixja ta’ umiltà, ħlewwa u ġenerożità. 26/10/2018.


Il-Papa f’Santa Marta. Nersqu lejn Ġesù billi nagħrfu li aħna midinbin. 25/10/2018.


La Tiżnix. Katekezi tal-Papa Franġisku dwar il-Kmadamenti.  Is-Sitt Kmandament. Udjenza Ġenerali. 24/10/2018.


Il-Papa f'Santa Marta. It-tama konkreta tfisser li tgħix biex tiltaqa' ma' Ġesù. 23/10/2018.


Diskors tal-Papa Franġisku fl-Angelus tad-29 Ħadd matul is-Sena. Pjazza San Pietru. 21/10/2018.


Messaġġ tal-Arċisqof Charles J. Scicluna għall-Ġurnata Missjunarja.  21/10/2018.


Omelija tal-Isqof Awżiljarju Joseph Galea Curmi fil-festa ta' Ġesù Nazzarenu. Knisja ta' Ġesù Nazzarenu, Żejtun. 20/10/2018.


Esperjenzi Missjunarji f'pajjiżi oħra. Fl-okkażjoni ta' Jum il-Missjoni 2018.


Aktar katekeżijiet mill-Papa San Ġwanni Pawlu II dwar il-Knisja. Nri 46, 47 u 48.(1992).


Il-Papa Franġisku f'Dar Santa Marta: L-Ispirtu s-Santu hu l-ħmira li ssalva lin-nisrani. 19/10/2018.


Il-Papa Franġisku f'Dar Santa Marta. Qalbna trid tkun maqtugħa mill-flus u tieħu paċenzja fil-persekuzzjonijiet u fis-solitudni. 18/10/2018.


La toqtolx skont Ġesù Katekeżi oħra tal-Papa Franġisku dwar il-kmandamenti. 17/10/2018.


Il-Papa Franġisku f'Dar Santa Marta: Attenti mill-Insara li juru ruħhom riġidi u perfetti. 16/10/2018.


Omelija tal-Isqof Awżiljarju Joseph Galea Curmi f'Jum il-Fundazzjoni tal-Kulleġġ San Alwiġi. 16/10/2018.


Omelija tal-Papa Franġisku waqt il-quddiesa tal-kanonizzazzjoni ta' qaddisin ġodda. 14/10/2018.


Omelija tal-Isqof Mario Grech fl-okkażjoni tal-Assemblea Ġenerali tal-Azzjoni Kattolika f'Għawdex. Santwarju Ta' Pinu. 13/10/2018.


Il-Papa Franġisku f'Dar Santa Marta. Attenti mix-xjaten edukati. 12/10/2018.


Il-Papa Franġisku f'Dar Santa Marta. Ġesù jgħallimna biex fit-talb niffittaw lil Alla. 11/10/2018.


La Toqtolx. L-għaxar Katekeżi tal-Papa Franġisku dwar il-Kmandamenti. Udjenza Ġenerali. 10/10/2018.


Diskors tal-Papa Franġisku lill-pellegrini minn Krakovja. 10/10/2018.


Omelija tal-Isqof Mario Grech waqt quddiesa għall-Forzi Armati ta' Malta. Konkatidral ta' San Ġwann, Valletta. 10/10/2018.


Il-Papa Franġisku f'Dar Santa Marta. In-Nisrani veru jinnamra mal-Mulej. 09/10/2018.


Il-Papa Franġisku f'Dar Santa Marta. Il-lajċi u r-rgħajja m'għandhomx jibżgħu jħammġu jdejhom. 08/10/2018.


L-Ewwel 45 katekeżi tal-Papa San Ġwanni Pawlu II dwar il-Knisja. (sena 1992). Bil-Malti fil-Laikos.


Diskors tal-Papa Franġisku fl-Angelus tas-27 Ħadd matul is-Sena. 07/10/2018.


Omelija tal-Isqof Awżiljarju Joseph Galea Curmi f'Jum l-Ambjent. Knisja ta' Ġieżu, Rabat, Malta. 07/10/2018.


Omelija tal-Isqof Mario Grech fil-quddiesa ta' radd il-ħajr għall-elf ħarga tar-rivista djoċesana, Il-Ħajja f'Għawdex. Santwarju Ta' Pinu.  06/10/2018.


Omelija tal-Isqof Awżiljarju Joseph Galea Curmi fil-Bażilika tal-Mosta. 05/10/2018.


Omelija tal-Isqof Mario Grech fil-ftuħ tas-Sena Akkademika tas-Seminarju Maġġuri, Victoria, Għawdex. 05/10/2018.


Il-Papa Franġisku f'Dar Santa Marta. Gwaj għall-Insara li lil Ġesù jħalluh il-Knisja. 05/10/2018.


Omelija tal-Isqof Mario Grech fil-Festa ta' San Franġisk ta' Assisi. Knisja ta' San Franġisk, Il-Belt Victoria. 04/10/2018.


Sinodu tal-Isqfijiet. Diskors tal-Papa Franġisku fil-bidu tas-Sinodu ddedikat liż-Żgħażagħ. 03/10/2018.


Sinodu tal-Isqfijiet. Omelija tal-Papa Franġisku fl-okkażjoni tal-ftuħ tal-15-il Assemblea Ġenerali Ordinarja. 03/10/2018.


Diskors tal-Isqof Awżiljarju Joseph Galea Curmi lic-Chaiplains u l-Pastoral Teams fl-iskejjel tal-Knisja.


Il-Papa Franġisku f'Dar Santa Marta. L-anġli kustodji huma l-bieb li kuljum iressaqna lejn it-traxxenden/za. 02/10/2018.


Omelija fil-Quddiesa tal-Velja tal-Għid il-Kbir. 23/04/2011.


Omelija tal-Isqof Awżiljarju Joseph Galea Curmi fil-bidu tal-Missjoni ż-Żgħira u l-festa ta' Santa Tereża ta' Lisieux. 01/10/2018.


Omelija tal-Arċisqof Charles J. Scicluna waqt quddiesa fil-ftuħ tas-Sena Forensi.  Oratorju tal-Konkatidral sa' San Ġwann.  Valletta. 01/10/2018.


Ċelebrazzjoni liturġiċi mill-Arċisqof Charles J. Scicluna matul Ottubru 2018.


Il-Fehma tal-Papa Franġisku għat-Talb matul Ottubru 2018. Biex ir-reliġjużi kkonsagrati, irġiel u nisa, iħeġġu lilhom innifishom biex ikunu preżenti qalb il-fqar, l-emarġinati u dawk li m’għandhomx vuċi fis-soċjetà. 01/10/2018.


 Ara żidiet oħra li saru qabel [...]

 

IL-PAPA FRANĠISKU

Jekk fuq l-art hawn il-ġuħ, dan mhux għax naqas l-ikel! Anzi, minħabba fl-esiġenzi tas-suq xi drabi naslu biex neqirduh, narmuh.

LISTA TA' PREZZIJIET GĦAS-SAGRAMENTI

 

IS-SINODU U S-SEMINARJI

 

 

 

 

 

 

Aktar ...

Il-Papa Franġisku f'Dar Santa Marta

Il-knejjes għandhom ikunu “dar t’Alla” mhux “swieq” jew salotti soċjali dominati mill-mondanità  ...  

Naf, jien stess rajt il-lista tal-prezzijiet. Kif is-Sagramenti trid tħallas għalihom? Le, dik hija offerta. Imma jekk offerta, għandi natiha fil-kaxxa tal-offerti, bil-moħbi, biex ħadd ma jkun jaf kemm tajt ...  

Iċ-ċelebrazzjonijiet għandhom ikunu sbieħ, imma mhux mondani, għax il-mondanità tiddependi mill-alla flus ...

 

Dun Richard N. Farrugia jitkellem dwar id-dokument finali tas-Sinodu tal-Isqfijiet u l-importanza tas-Seminarji ...

ĦATRA ĠDIDA GĦALL-ARĊISQOF

 

JUM IL-FOQRA 2018

 

KRISTU SULTAN 2018

Il-Papa Franġisku ħatar lill-Arċisqof Charles J. Scicluna bħala Segretarju Aġġunt tal-Kongregazzjoni għad-Duttrina ...

 

 

Il-Messaġġ tal-Papa Franġisku għall-Jum Dinji tal-Foqra mfakkra il-Ħadd 18 ta' Novembru 2018 ...

 

Il-Festa ta' Kristu Re ta' din is-sena ser titfakkar il-Ħadd 25 ta' Novembru. Dettalji jitħabbru fil-jiem li ġejjin.

IL-FEĦMA TAL-PAPA

 

FIT-TRIQ TAL-QDUSIJA

 

VATIKAN II LIŻ-ŻGĦAŻAGĦ

Il-Fehma tal-Papa Franġisku għat-talb matul Novembru 2018: "Biex il-lingwaġġ tal-imħabba u tad-djalogu jirbaħ dejjem fuq il-lingwaġġ tal-konflitt" ...

 

Ineż u Henry Casolani. F'ħajjithom ipprovaw jagħmlu kollox bi mħabba kbira lejn Alla u l-proxxmu. Żewġ programmi awdjo dwar din il-koppja Maltija ...

 

Fid-dawl tal-messaġġ finali mis-Sinodu tal-Isqfijiet liż-Żgħażagh, tajjeb li wieħed ifakkar fil-messaġġ li kien tahom il-Konċilju Vatikan II fit-tmiem tiegħu fl-1965 ...

GĦAJNUNA U SOLIDARJETÀ

 

IL-BREVJAR TA' NOVEMBRU

 

KATEKEŻI BL-ISTAMPI GĦAT-TFAL

Produzzjoni tad-Direttorju tas-Segretarjat Djakonija dwar is-servizzi li joffru l-Entitajiet fil-Knisja f’Malta ...

 

It-talb tal-Liturġija tas-Sigħat għal Novembru miġbura f'dokument wieħed (pdf) b'links fl-ewwel paġna għal jum li tinħtieġ ...

 

Katekeżi bl-istampi għat-Tfal ta' qabel l-Ewwel Tqarbina.  Sensiela ta' temi diversi  preżentati f'format Powerpoint ...

Mons. Victor Grech

 

Patri Mario Attard

 

Patri Philip Cutajar

 

Is-Superjur Joe Fenech

 

Is-Sur Angelo Xuereb

 

Is-Sur George Calleja

 

Inħeles minn Ġewwa - SJAF

   

Laikos.org

  Segretarjat għal-Lajċi. Malta

 

Il-Bibbja bil-Malti

Mill-Papa Franġisku u Papiet oħra

Mill-Isqfijiet f'Malta u Għawdex

Mill-Arċidjoċesi ta' Malta

Mid-Djoċesi ta' Għawdex

Direttorju Ekkleżjastiku tad-Djoċesijiet

Direttorju Segretarjat Djakonija

 

Missirijiet il-Knisja

Konċilji tal-Knisja

Katekiżmu tal-Knisja

Liġi Kanonika tal-Knisja

LITURĠIJA

Il-Brevjar ta' kuljum

Il-Quddiesa

Is-Sagramenti

Ordo Sena Liturġika 2017-8

Ordo Sena Liturġika 2018-9

Kalendarju Universalis

 

Talb u Devozzjonijiet

 

 

DATA POLICIES

Id-Data Policies ta' dan is-sit huma l-istess bħal dawk tal-Arċidjoċesi ta' Malta ...

PUBLIKAZZJONIJIET

Aħna Lilkom, MSSP

Flimkien, Kulleġġ tal-Kappilani

Fondazzjoni St Jeanne Antide

Kartelluni. Mill-Għaqda Maltija tal-Kristofri

Il-Kelma tal-Ħajja, Fokolarini

Kitbiet mir Rivista Pastor

Il-Leħen. Gazzeta publikata mill-AKM

Newsheet Għaqdiet, Għawdex

Newletter tas-Soċjeta Patristika Maltija

Rivista, Madonna ta' Pinu

SJAF  e-magazine

Sussidji, Kummissjoni Teoloġika

It-Triq. Grupp ta' talb fost il-Ħaddiema

 

MEDIA SOĊJALI

TV - Video - Audio Channels

Blog

Facebook

Ħolqa ma' siti oħra

 

AKTAR MIL-LAIKOS

Aħbarijiet mid-Dinja Nisranija

Arkivju tal-Laikos

Avviżi Komunitarji

Librerija - Werrej tematiku

 

Kuntatt ...